אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
ניבה ש' יעל א' (מדווחת)
11/02/2008
|

דוח מכלא אשקלון

שופט: רב סרן יאיר לחן.

שבעה עצורים - מתוכם 6 מנועים, ואחד ניתן לנו לשמוע.

חידוש, חידוש! הגיע עציר ממתקן אחר ולכן הוא הגיע לאולם המשפט ללא כיסוי על העינים. שמו עבד אל ראיס אל סמוך. הדיון בענינו היה חמש דקות 10.50 עד 10.55.

בכל הדיונים לא נכחו עורכי דין, גם לא היו באיזור. הוכנסו שני מנועים - אחד בשעה 10.56 והדיוןם בעניינו התקיים עד 11:02; והשני מ 11:03 עד 11.10. שמותיהם קאוסמה וסאמר.

העצור שאינו מנוע שמו איברהים משרקה. והנה תקציר הדיון בעניינו:

הארכת מעצר מבוקשת ל 11 יום. ההחלטה - ל 7 ימים בלבד. שעת התחלת הדיון 11.13; סיום -  11.17 דקות.

חוקר מבקש הארכת זמן של 11 ימים במהלכם תסתיים החקירה והתיק יועבר לתביעה הצבאית להחלטה האם יש להעמידו לדין.

ההאשמה: השתיכות לאירגון עוין, ופעילות בלתי חוקית.

העציר מבקש לקצר את התקופה. קשה בתאי המעצר.

החלטה: לאחר שקראתי את התיק ונוכחתי שיש ראיות לכאורה ואף למעלה מזה לכך שהחשוד ביצע את שמיוחס לו, ועל כן ובשים לב שהחשוד אינו מיוצג על ידי עורך דין אני מורה על הארכת מעצר של 7 ימים עד 17.2.08. על המבקשת עד מועד זה להחליט האם יש להגיש כתב אישום ואם לא אז להורות על שיחרורו, וזה לפי שיקול דעת המבקשת.

הנני מורה שהחשוד יובא לפני רופא בית המעצר.