Photo Browser | Page 12 | מחסוםווטש

Photo Browser

בקעת הירדן: פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
בקעת הירדן: פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
15/09/2020 Photo: Nurit Popper
פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
15/09/2020
Photo: Nurit Popper
בית משפחת ג'אדאללה
בית משפחת ג'אדאללה
15/09/2020 Photo: Michal Tsadik
15/09/2020
Photo: Michal Tsadik
מעבר חופשי בפרצות בגדר ליד הכפר דהר אל עבד
מעבר חופשי בפרצות בגדר ליד הכפר דהר אל עבד
13/09/2020 Photo: Shuli Bar
13/09/2020
Photo: Shuli Bar
ההודעה שהופיעה בעיתון הארץ
ההודעה שהופיעה בעיתון הארץ
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
הודעה מטעם צ.ה.ל, צו בדבר חוק הקרקעות. פורסם בעתון הארץ ב 21 לאוגוסט 2020
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
שלט של קמ"ט שמירת הטבע והגנים
שלט של קמ"ט שמירת הטבע והגנים
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
סמוך לכניסה לדיר קלעה שלט גדול של קמ"ט שמירת הטבע והפרקים המודיע על שמורת טבע נחל שילה עילי
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
מחכים לז. ליד הכניסה לכנסיה הביזנטית
מחכים לז. ליד הכניסה לכנסיה הביזנטית
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
השער לכנסיה הביזנטית
השער לכנסיה הביזנטית
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
עץ זית ששורשיו נחשפו עקב חפירות הצבא
עץ זית ששורשיו נחשפו עקב חפירות הצבא
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
השער החוסם את הדרך לכרם הזיתים ולאתר
השער החוסם את הדרך לכרם הזיתים ולאתר
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
בריכת השקיה באתר דיר סמען שהפכה למקווה
בריכת השקיה באתר דיר סמען שהפכה למקווה
10/09/2020 Photo: Uri Erlich Equal Valley
10/09/2020
Photo: Uri Erlich Equal Valley
השער לאתר דרך התנחלות לשם
השער לאתר דרך התנחלות לשם
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
השער לאתר דיר סמען דרך התנחלות לשם
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
צביה ופ בפתח מבנה בדיר סמען
צביה ופ בפתח מבנה בדיר סמען
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
צביה ופ בפתח מבנה עתיק בדיר סמען שם נפטר אביו של פ.
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
אנשים על הגשר והמכוניות שבאות לאסוף אותם מתחת לגשר
אנשים על הגשר והמכוניות שבאות לאסוף אותם מתחת לגשר
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
ממתינים לאיסוף
ממתינים לאיסוף
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
ממתינים לאיסוף סביב הככר
ממתינים לאיסוף סביב הככר
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
צילום מהגשר של האנשים העוברים עליו
צילום מהגשר של האנשים העוברים עליו
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
התנועה הבאה מקלנדיה דרך מחסום הרכב משתלבת עם הבאים לאסוף עובדים
התנועה הבאה מקלנדיה דרך מחסום הרכב משתלבת עם הבאים לאסוף עובדים
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
מתחת לגשר, אשפה בכל מקום
מתחת לגשר, אשפה בכל מקום
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
מסכות משומשות זרוקות במעבר
מסכות משומשות זרוקות במעבר
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
תולים את המסכות המשומשות במעבר
תולים את המסכות המשומשות במעבר
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
09/09/2020 Photo:
09/09/2020
Photo:
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
מחסום עאנין: פותחים
מחסום עאנין: פותחים
06/09/2020 Photo: Ruti Tuval
06/09/2020
Photo: Ruti Tuval
דרום הר חברון: בית הקיץ של משפחת הרועים, בחורף הם גרים במערה
דרום הר חברון: בית הקיץ של משפחת הרועים, בחורף הם גרים במערה
04/09/2020 Photo: Ariela Slonim
04/09/2020
Photo: Ariela Slonim
שלט בעברית
שלט בעברית
03/09/2020 Photo: Shoshi I
03/09/2020
Photo: Shoshi I
שלט גם בעברית בעזון
שלט גם בעברית בעזון
03/09/2020 Photo: Shoshi I
03/09/2020
Photo: Shoshi I
שער המחסום סגור
שער המחסום סגור
03/09/2020 Photo: Shoshi I
03/09/2020
Photo: Shoshi I
המשתלה הססגונית של ע
המשתלה הססגונית של ע
03/09/2020 Photo: Shoshi I
03/09/2020
Photo: Shoshi I
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
02/09/2020 Photo: Neta Golan
02/09/2020
Photo: Neta Golan
פקק של מכוניות
פקק של מכוניות
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek