View Album | Page 4 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

השריפות בבקעת הירדן, עומַר בודק את הנזק בשדותיו
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: השערים הנעולים על הדרך המובילה אל מחוץ להתנחלות רועי
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: שיבולים שנשרפו
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
Photographer: Local Palestinian resident
18/05/2020
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
Photographer: Local Palestinian resident
18/05/2020
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
Photographer: Local Palestinian resident
18/05/2020
אל פאריסיה: בולדוזר צבאי מוריד חסימה שהקים שלשום, בהתערבות גורמים משפטיים
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
בקעת הירדן: זה הציוד המוחרם של הבתים שהצבא הרס
Photographer: Local resident
26/03/2020
בקעת הירדן, אhבזיק: הרסו מאהל מגורים והחרימו את הציוד
Photographer:
26/03/2020
בקעת הירדן, קהילת רועים באיבזיק: הבוקר הרסו את האהלים ולקחו את הציוד
Photographer: Palestinian resident o
26/03/2020
בקעת הירדן: צה"ל ממשיך להתעלל בקהילות הרועים הבדואים, הפעם חסימת דרך ראשית
Photographer: תושב פלסטיני מבקעת הירדן
23/03/2020
בקעת הירדן: בולדוזר צה"לי חוסם את הדרך לקהילת אל פאריסייה בצפון הבקעה
Photographer: תושב פלסטיני
23/03/2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
התלמידה המוכשרת ביותר
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
כבשים רועות בשדה הירוק
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
בקעת הירדן:  מכוניות מעוכבות במחסום חמרה
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
בקעת הירדן" מבני מגורים ומכלאות לבעלי חיים במאחז שירת העשבים
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Photographer: Nurit Poper
19/02/2020
בקעת הירדן: מתנחלים סוגרים את המרעה בחוטי תיל כדי למנוע מרועים מקומיים לרעות את עדריהם
Photographer: Rina Zur
22/02/2020
עוג'ה, בקעת הירדן: ג'יפ צבאי רודף עדר פלסטיני כדי להרחיקו מהמאחז הבלתי חוקי הסמוך
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: פסטורליה בלתי אפשרית, בכל רגע צפוי להגיח הקוזאק היהודי...
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: נטיעות טו בשבט סמוך למאחז בלתי חוקי, על אדמה ששייכת לכאורה לוואקף המוסלמי
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
בקעת הירדן: המאחז החדש דרומית להתנחלות משכיות מצידו המערבי של כביש אלון
Photographer: Nurit Poper
12/02/2020
עין אל חילווה: העדר חוצה את הכביש בדרך למרעה
Photographer: Nurit Poper
12/02/2020
בקעת הירדן: העדר בעין אל חילווה לפני היציאה למרעה
Photographer: Nurit Poper
12/02/2020
בקעת הירדן, שער שחוסם את הדרך לטרקטורים של הפלסטינים
Photographer: Nurit Poper
12/02/2020
בקעת הירדן עדיין ירוקה
Photographer: Rachel Afek
02/02/2020
הצינור עובר מתחת לכביש וממשיך לכיוון המאחז
Photographer: Omer
05/02/2020
בקעת הירדן: צינור מים שיוצא מהתנחלות משכיות לעבר המאחז הפיראטי מדרום
Photographer: Sharon Gamzu
05/02/2020
מכתב תשובה בעניין חסימת הדרך למאהל, שנשלח ליועמ"ש יהודה ושומרון ב 2.2.2020
Photographer:
05/02/2020
צינור המים עובר מתחת לכביש וממשיך לטפס
Photographer: Sharon Gamzu
05/02/2020
בקעת הירדן: צינור המים ממשיך ומטפס אל המאחז הלא חוקי על פסגת הגבעה
Photographer: Sharon Gamzu
05/02/2020
בקעת הירדן: צינור מים יוצר מהתנחלות רועי ועולה למאחז הלא חוקי החדש דרומית למשכיות
Photographer: Sharon Gamzu
05/02/2020
בקעת הירדן: חיילים ומתנחלים משתפים פעולה
Photographer:
31/01/2020
בקעת הירדן: חיילת משוחחת עם רועה צעיר, השנייה מכוונת אליו נשק טעון
Photographer:
31/01/2020
"At the Zatra junction there is a new sign "I love Shomron ", what shall we say?
Photographer: Rachel Afek
18/01/2020