View Album | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

עזון: נחיל דבורים נודד
Photographer: Rachel Afek
Jul-2-2020
עין סכות: נשים יהודיות לא יודעות מה שטח A, B, C, סיפוח ?? אבל הבריכה הזו שלנו!
Photographer: Rachel Afek
Jul-2-2020
עזון: נחיל דבורים
Photographer: Rachel Afek
Jul-2-2020
בקעת הרדן: כתב הניו יורק טיימס בשיחה עם אביבה ודפנה
Photographer: Nurit Poper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: בורהאן משקה את הצאן
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: עודה במטע התמרים בג'יפתליק
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: כתב הניו יורק טיימס מראיין את מוכר הקפה
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: בורהאן אשתו ובתו מסתכלים בצילומים
Photographer: Nurit Poper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Nurit Popper
Jun-17-2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Daphne Banai
Jun-17-2020
בקעת הירדן: אבו סאקר מספר לעיתונאים על ההריסות של מגוריהם
Photographer: Vivu K.
Jun-17-2020
בקעת הירדן: אבו סקר
Photographer: Vivi K.
Jun-17-2020
בקעת הירדן: נטיעות חדשות בשטח מרעה
Photographer: Nurit Popper
Feb-26-2020
בקעת הירדן: ר' עם השמסייה החדשה
Photographer: Nurit Popper
Feb-26-2020
בקעת הירדן: אבו חלף ובידו צרור עלי חרדל
Photographer: Nurit Popper
Feb-26-2020
בקעת הירדן: שריפות פרצו בשדות חומסה
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
חומסה, בקעת הירדן הפלסטינית: מי חורש שדה שטרם נקצר? רק טנקים של צה"ל
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
השריפות בבקעת הירדן, עומַר בודק את הנזק בשדותיו
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
בקעת הירדן: השערים הנעולים על הדרך המובילה אל מחוץ להתנחלות רועי
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
בקעת הירדן: שיבולים שנשרפו
Photographer: Daphne Banai
Jun-2-2020
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
Photographer: Local Palestinian resident
May-18-2020
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
Photographer: Local Palestinian resident
May-18-2020
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
Photographer: Local Palestinian resident
May-18-2020
אל פאריסיה: בולדוזר צבאי מוריד חסימה שהקים שלשום, בהתערבות גורמים משפטיים
Photographer: A Palestinian resident
Mar-26-2020
בקעת הירדן: זה הציוד המוחרם של הבתים שהצבא הרס
Photographer: Local resident
Mar-26-2020
בקעת הירדן, אhבזיק: הרסו מאהל מגורים והחרימו את הציוד
Photographer:
Mar-26-2020
בקעת הירדן, קהילת רועים באיבזיק: הבוקר הרסו את האהלים ולקחו את הציוד
Photographer: Palestinian resident o
Mar-26-2020
בקעת הירדן: צה"ל ממשיך להתעלל בקהילות הרועים הבדואים, הפעם חסימת דרך ראשית
Photographer: תושב פלסטיני מבקעת הירדן
Mar-23-2020
בקעת הירדן: בולדוזר צה"לי חוסם את הדרך לקהילת אל פאריסייה בצפון הבקעה
Photographer: תושב פלסטיני
Mar-23-2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Photographer: Rachel Afek
Mar-2-2020
התלמידה המוכשרת ביותר
Photographer: Rachel Afek
Mar-2-2020
כבשים רועות בשדה הירוק
Photographer: Rachel Afek
Mar-2-2020
בקעת הירדן:  מכוניות מעוכבות במחסום חמרה
Photographer: Nurit Popper
Feb-19-2020
בקעת הירדן" מבני מגורים ומכלאות לבעלי חיים במאחז שירת העשבים
Photographer: Nurit Popper
Feb-19-2020
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Photographer: Nurit Poper
Feb-19-2020
בקעת הירדן: מתנחלים סוגרים את המרעה בחוטי תיל כדי למנוע מרועים מקומיים לרעות את עדריהם
Photographer: Rina Zur
Feb-22-2020