View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

האוהל שוקק חיים
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
עיזים, אפרוחים, יונים וחתלתולים משוטטים בחלל האוהל.
כביש אלון, בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
צפון בקעת הירדן, נוף
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
נערות יושבות על גבעה
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
מיכל מים, מזרח מאום זרקא
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
צפון בקעת הירדן, נערה יושבת על שרידי כפר
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
בקעת הירדן: טבע ונוף
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
בקעת הירדן: לטבע יש דרכים משלו להראות את כוחו
בקעת הירדן ילדי קהילת חדידיה
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
הילדות בגן של חדידיה מבסוטות לערבב דקלום של הקוראן עם משחקים "חילוניים"
בקעת הירדן 29.04.2021
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
סוף אפריל והבקעה יבששששה כאילו אמצע הקיץ
מכחול
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
שנת גן ראשונה הסתיימה היום בחדידיה. הגננת וכמה אמהות מתכנסות לכבוד האירוע. קנו גלימות שחורות עם דגל פלסטין, ומגבעות תחרוז' הכינו כיבוד, ומוסיקה. הילדות הקטנות עם נעלי עקב... חסרה שמחת הסיום. משהו מעיק באוויר.
מכחול
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
נכון אין עכברים...והעז באה לשתות את שאריות החלב שנפלטות מהגבינה הכבושה...
אל חדדיה, מכחול
Photographer: Rachel Afek
02/06/2021
ומעבר לזה הכל בתזוזה, נכד ראשון נולד והשמחה רבה, ועוד חודש תלד נ' תינוק תשיעי ואחריה ר' תינוק חמישי, והאוהל שוקק חיים. מזרונים ושמיכות ובתוכם או מעליהם מתכנסים חתלתולים ואפרוחים וציפורים
בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
עד אוקטובר נובמבר נחיה עם הגוונים האלה, החום כבר מכביד, ונתגלגל לכיוון החורף. עאדי. רגיל. כמעט מסיימים את הקציר, והכבשים מלחחות את היבש הזה ובטח מקללות את אללה כמו שהן שומעות מהרועים ומתפללות לצל.
עין עוג'ה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
נביעה חזקה מעין עוג'ה יורדת בשצף בתעלת בטון
בקעת הרדן: מים במשורה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
חברת מקורות מאפשר למלא את העוקב אבל רק במשך שש שעות. זה מספיק למלא רק חצי מיכל
בקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בצל עץ הדומים מוכרים אבטיחים קטנים במחירים גדולים
זובעה מראה לנו
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בור מים ששיפץ, אותו הצבא מתכנן להרוס
בור מים
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
21.8.2019 בקעת הירדן: כך מתחילה התנחלות. הקרוואן של מנחם במאחז הבלתי חוקי החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
בקעת הירדן, שער שחוסם את הדרך לטרקטורים של הפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
השער לחומסה נעול (צולם אחה"צ)
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
Today herding  without interruption
Photographer: Sharon Gamzu
04/12/2019
פסאיל: נשות המשפחה ונשות מ"ו
Photographer: A Palestinian resident
04/04/2021
פסאיל: דפנה ונורית חברות מחסוםווטש עם המשפחה
מבט לעבר ח' עין א-רשאש. על קו האופק משמאל בתי דומא
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן: העדר בעין אל חילווה לפני היציאה למרעה
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
השער לכיוון חדידיה נעול
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
sheep in the field
Photographer: Sharon Gamzu
04/12/2019
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
אזור ח' עין א רשאש
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
עין אל חילווה: העדר חוצה את הכביש בדרך למרעה
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
חממות נטושות בהתנחלות רועי
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
There are so many rocks and no weeds
Photographer: Sharon Gamzu
04/12/2019
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן: המאחז החדש דרומית להתנחלות משכיות מצידו המערבי של כביש אלון
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
ילדים ברשאש
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
ילדי ראשאש עם אב המשפחה