View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

חומסה, בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
17/03/2022
מחסום גיתית
Photographer: Rachel Afek
17/03/2022
בדיקות במחסום על הבוקר
אל ח'אדר: והפרחים לדפנה בנאי
Photographer:
13/03/2022
עקאבה בקעת הירדן:  ילדי הגן מחכים להסעה הביתה
Photographer: Daphne Banai
13/03/2022
בקעת הירדן, אלחאדר: מים שהוסטו מן המעיין המקורי ממלאים תא הבריכה הגנובה
Photographer: Daphne Banai
13/03/2022
בקעת הירדן, אל פארסייה: הבריכה הגנובה משופצת
Photographer: Daphne Banai
13/03/2022
מוחמד מכין לנו תה
Photographer: Nava Toledano
10/03/2022
פריחה עשירה בשיאה
Photographer: Nava Toledano
10/03/2022
צבעוני ההרים
Photographer: Nava Toledano
10/03/2022
פסאיל: הצינורות שנחתכו בידי המתנחלים
Photographer: Daphne Banai
06/03/2022
הריסות מבנה בפסאיל והשיבר הראשי
Photographer: Daphne Banai
06/03/2022
המאחז החדש מדרום למכורה
Photographer: Nurit Popper
06/03/2022
בקעת הירדן: רינה בת 10 שותפה לעבודות במשק
Photographer: NURIT
27/02/2022
חלת מכחול: יקין עם הספר שקיבלה במתנה
Photographer: Nurit Popper
27/02/2022
מתנחלים בכניסה ליתמא בקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
27/02/2022
משאית נושאת מבנה
Photographer: Ben accompanying Palestinian shepherds
03/03/2022
רוח חזקה העיפה את הגג למעלה
Photographer: Rachel Afek
03/03/2022
כבשים במרעה
Photographer: Rachel Afek
03/03/2022
קרני השמש חודרות דרך העננים לשדות חמרה
Photographer: Rachel Afek
03/03/2022
 שוטרים וחייל חמוש מול הגבעה באזור הרעייה
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
הדרך הכבושה למאחז של שרביט, שם נפגשו הוא ואנשי האכיפה
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
עדר של רועים מחמרה הפלסטינית
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
ליווי רועים באזור עוג'ה
Photographer: Hagar Gefen
06/02/2022
בקעת הירדן: ליווי עדר פלסטיני ליד תצפית לא חוקית
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
ליווי רועים בבקעת הירדן: ליקוט צמח המאכל העכּוב (עכובית הגלגל)
Photographer: Hagar Gefen
20/02/2022
מתנחלי משכיות הקימו גדר להגבלת שטח המרעה לפלסטינים
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
עשהאל, מאחז לא חוקי על גבעה מדרום לעין חלווה.
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
במרעה מול עין חילווה
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
ליווי רועים מעין חילווה: הפסקת תה במרעה
Photographer: Rachel Afek
22/02/2022
בקעת הירדן: כבשים וציפורים
Photographer: Hagar Gefen
12/02/2022
מרעה
Photographer: Rachel Afek
03/02/2022
ליד הבסיס הצבאי, המדרגות הן אזור מטווחי הירי של הצבא
ח'לת מכחול, הצאן יוצא לדרך
Photographer: Rachel Afek
03/02/2022
החיטה צומחת שוב
Photographer: Rachel Afek
03/02/2022
החיטה צומחת שוב
Photographer: Rachel Afek
03/02/2022
מאכל עשוי מחלב של כבשה שהמליטה
Photographer: Hagar Gefen
22/01/2022
החלב הראשון לאחר המלטה שהוא כולוסטרום, מכיל תזקיק חמרים מזינים ומחסנים. הכמות הנוספת מבושלת על גז או בתנור המקומי, לרוב בתוספת סוכר והיא מאכל תאווה. אפשר לוותר, ככל הנראה, על החיסונים העכשוויים לסוגיהם...
מאכל עשוי מחלב של כבשה שהמליטה
Photographer: Hagar Gefen
22/01/2022