View Album | Page 9 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

מבט על המאהל הבדואי ברשאש. מימין הכפר דומא בו נשרפו למוות שלושה מבני משפחת דוואבשה.
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: בעיגול האדמה הלח והכהה רבצו בבוקר הפרות של המתנחלים
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
"נער גבעות" ממאחז מלאכי השלום מצלם
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
הכבשים יוצאות למרעה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: השטח החרוש שהיה פעם מרעה פתוח לפלסטינים, ועתה השתלט עליו המנחם מהמאחז החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
The small Tractor is blocking our way
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
שדות זהב בבקעת הירדן; מרחוק נראית התנחלות מעלה אפרים וברקע פסגת הר סרטבָה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: הזולה במאחז הבלתי חוקי ליד עין אל חילווה
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
"Angels of peace" outpost
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
עימות עם מצלמות: נער הגבעות שולף מצלמה אל פני הרועה הפלסטיני, אשר שולף עליו בחזרה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: מכלאת הכבשים במאחז הבלתי חוקי של מנחם
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
כבשה אוכלת עלי זית רעננים
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
אחד העדרים שב הביתה, ברקע העיירה דומא, בפיגוע רצחני ב-2015 מתנחלים שרפו שם למוות זוג הורים ובנם הפעוט
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: כך מתחילה התנחלות. הקרוואן של מנחם במאחז הבלתי חוקי החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
השער לחומסה נעול (צולם אחה"צ)
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
פסאיל: נשות המשפחה ונשות מ"ו
Photographer: A Palestinian resident
04/04/2021
פסאיל: דפנה ונורית חברות מחסוםווטש עם המשפחה
רשאש: אלחנן מן המאחז הבלתי חוקי עומד קרוב לעדר של הפלסטינים
Photographer: Rita Mendes-Flohr
06/11/2019
מבט לעבר ח' עין א-רשאש. על קו האופק משמאל בתי דומא
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
השער לכיוון חדידיה נעול
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
בקעת הירדן, חומסה
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
אוהל מסודר וארוך
בקעת הירדן, מע'רייר
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
הכניסה או היציאה ממטע הזיתים השייך לפלסטינים חסומה בתל עפר ואבנים. מי עשה את זה?
בקעת הירדן, חומסה
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
שרידי ההריסות שבעליהם כבר לא מוצאים כוח לפנותם
בקעת הירדן, פסאיל, אוהל
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
אלה תנאי המגורים של חברי קהילת הרועים בפסאיל
בקעת הירדן אזור פסאיל
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
חוות מלאכי השלום שמשכינים הרס ואלימות על כל סביבתם
שרידי המאחז הבלתי חוקי מעלה אהוביה
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
מתנחלים מהמאחז הבלתי חוקי מעלה אהוביה, ליד דיר ג'ריר, חזרו לשקם את המאחז שנהרס לפני שבוע בידי הצבא
שדה חיטה פלסטיני באזור עין סקות
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
מתנחלים פשוט עולים עם הצאן שלהם על השדה שאינו שייך להם אלא לפלסטינים
בקעת הירדן: עין חילווה
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
אזור עין אל-הילווה מוקף בגדר חדשה עם שערים, פתוחים כעת. כנראה בקרוב השערים ייסגרו בפני פלסטינים וצאןיהם
עין אל חילווה
Photographer: Daphne Banai
14/04/2021
עין אל חילווה הוא מעין שאמור להיות פתוח לכולם, מתנחלים ופלסטינים. לאחרונה המתנחלים מתחילים להשתלט עליו
בקעת הירדן: פורע מהגבעות
Photographer: Daphne Banai
14/04/2021
אחד מנערי הגבעות מסתובב בשטח המעין עין אל חילווה, שאמור להיות ברשות הרבים, כאילו המקום שייך לו
בקעת הירדן: שרידי מבנה המגורים שצה"ל הרס לזוג זקנים וחולים, ולבנם
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
שאריות של מבנה מגורים שהצבא הרס באוגוסט 2021
עין חילווה: נביעה שנלקחה בשבי
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
מסביב למעין בעין חילווה נבנתה בריכה, מתנחלים יושבים סביבה
פסאיל: מיון עלי גפן
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
אם ובתה יושבות על הרצפה בפתח ביתן ואורזות חבילות של עלי גפן
בקעת הירדן, חמאם אל מליח: בית הספר הקטן (יש עליו צו הריסה)
Photographer: Rachel Afek
04/03/2021
בית ספר קטן, דשא מלאכותי ירוק וציורים יפים על הקירות
Jordan Valley, Halt Machul: Homemade goat cheese
Photographer: RACHEL
04/03/2021
גבינת עזים תוצרת בית, בקהילת הרועים בחאלת מכחול בקעת הירדן
בקעת הירדן, חאלת מכחול: נוף. חורף
Photographer: Rachel Afek
04/03/2021
בקעת הירדן, ח'רבת מכחוּל: היום אין לימודים, הילדים משתוללים בבית
Photographer: Rachel Afek
18/02/2021