View Album | Page 7 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן, חמאם אל מליח הגן החדש
Photographer: Rachel Afek
29/07/2021
גן הילדים החדש באלמליח. נציג מ world vision international , ארגון צדקה וסיוע הומניטרי אמריקאי מהגדולים בעולם ונתמך בעיקר על ידי ממשלות מערביות והאו"ם, גם הוא בין האורחים שהגיעו היום.
בקעת הירדן, פרות חסומות
Photographer: Rachel Afek
29/07/2021
הפרות של הפלסטינים מתיישבות בצל ליד עין חילווה, המעין החסום בפניהן
בקעת הירדן, אל בידה
Photographer: Rachel Afek
29/07/2021
בית ספר לבנים בעין אלבידה, אין נפש חיה בבניין. בבחזית בית הספר לבנות מתקיים טקס חלוקת תעודות לבוגרי קורס לכיבוי אש, מבוגרים וילדים. בסיום הטקס המנהל אמר שלא הכרחי להירשם דווקא היום, אפשר גם בתחילת שנת הלימודים
חומסה: חוגגים את חג הקורבן
Photographer: Daphne Banai
21/07/2021
חומסה: א' מחזיר את כלי המטבח מהמחבוא
Photographer: Daphne Banai
21/07/2021
ראס א-תין: האוהל היחיד
Photographer: Local resident
28/07/2021
ראס א-תין: הצבא מחרים את מיכל המים
Photographer: Local resident
21/07/2021
ראס א-תין: הצבא מחרים טרקטור
Photographer: Local resident
21/07/2021
בוגרת צעירה אלמלח
Photographer: A Palestinian resident
10/06/2021
סיום שנת הלימודים בבית הספר באֶלמַלֵח
בוגרים צעירים
Photographer: A Palestinian resident
10/06/2021
מחסום חמרה, בדיקות
Photographer: Rachel Afek
10/06/2021
גן ילדים אלמלח
Photographer: Rachel Afek
10/06/2021
סיום שנה בבית הספר אלמלח
Photographer: A Palestinian resident
10/06/2021
שדות החיטה בדרך לחדידיה
Photographer: Rachel Afek
10/06/2021
חדידיה בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
בוגרות גן הילדים בחדידיה
בקעת הירדן: אוהל שוקק חיים חדשים (2)
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
בקעת הירדן: אוהל שוקק חיים חדשים (1)
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
חלת מכחול, עבודה יומית
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
האוהל שוקק חיים
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
כביש אלון, בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
צפון בקעת הירדן, נוף
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
נערות יושבות על גבעה
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
מיכל מים, מזרח מאום זרקא
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
צפון בקעת הירדן, נערה יושבת על שרידי כפר
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
בקעת הירדן: טבע ונוף
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
בקעת הירדן: לטבע יש דרכים משלו להראות את כוחו
בקעת הירדן ילדי קהילת חדידיה
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
הילדות בגן של חדידיה מבסוטות לערבב דקלום של הקוראן עם משחקים "חילוניים"
בקעת הירדן 29.04.2021
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
סוף אפריל והבקעה יבששששה כאילו אמצע הקיץ
מכחול
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
שנת גן ראשונה הסתיימה היום בחדידיה. הגננת וכמה אמהות מתכנסות לכבוד האירוע. קנו גלימות שחורות עם דגל פלסטין, ומגבעות תחרוז' הכינו כיבוד, ומוסיקה. הילדות הקטנות עם נעלי עקב... חסרה שמחת הסיום. משהו מעיק באוויר.
מכחול
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
נכון אין עכברים...והעז באה לשתות את שאריות החלב שנפלטות מהגבינה הכבושה...
אל חדדיה, מכחול
Photographer: Rachel Afek
02/06/2021
ומעבר לזה הכל בתזוזה, נכד ראשון נולד והשמחה רבה, ועוד חודש תלד נ' תינוק תשיעי ואחריה ר' תינוק חמישי, והאוהל שוקק חיים. מזרונים ושמיכות ובתוכם או מעליהם מתכנסים חתלתולים ואפרוחים וציפורים
בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
עד אוקטובר נובמבר נחיה עם הגוונים האלה, החום כבר מכביד, ונתגלגל לכיוון החורף. עאדי. רגיל. כמעט מסיימים את הקציר, והכבשים מלחחות את היבש הזה ובטח מקללות את אללה כמו שהן שומעות מהרועים ומתפללות לצל.
עין עוג'ה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
נביעה חזקה מעין עוג'ה יורדת בשצף בתעלת בטון
בקעת הרדן: מים במשורה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
חברת מקורות מאפשר למלא את העוקב אבל רק במשך שש שעות. זה מספיק למלא רק חצי מיכל
בקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בצל עץ הדומים מוכרים אבטיחים קטנים במחירים גדולים
זובעה מראה לנו
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בור מים ששיפץ, אותו הצבא מתכנן להרוס
חממות נטושות בהתנחלות רועי
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019