דרום הר חברון: הקוזאקים גוזלים הכל

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
מוחמד, דפנה ואורח
26/06/2022
|
Morning
דרום הר חברון - אצל אבו סאפי

יום ראשון, לחוץ במיוחד במחסום מיתר, גם כי תחילת השבוע, אבל גם כנראה, שבגלל שאי אפשר לעבור דרך פרצות בגדר, וגם הגדילו את מכסות אישורי חיפוש עבודה והאריכו את תוקפם לחודש....

מוחמד קיבל דיווח שגם בתרקומיא היה עומס רב.

לגבי שטחי האש במסאפר יטא, לא נכנסים לשם בינתיים, כי הצבא יכול להחרים את הרכב.....הקשר אתם טלפוני...

נסענו לאבו סאפי. בשביל שנוסע אליו היו פגרים של חיוֹת… בבירור עם אבו סאפי, הן לא שלו!!! הוא שורף פגרים, זה יכול להיות רק המתנחלים וזה מסוכן, כי לא יודעים ממה בעה"ח מתו....

המתנחלים גם עוברים אצלו בשטח עם טרקטורונים ועדרים, וגורמים נזק לגידולי חקלאות ואוכלים לו חלק מהחיטה… היבולים בכל מקרה דלים, כי לא היה השנה מספיק גשם והוא עובד לבד. בגלל זה וגם בגלל המלחמה באוקראינה, האוכל לבעלי החיים התייקר מאוד והמחיר הכפיל עצמו, כך שלא כדאי לאנשים לגדל כבשים ובקר.