Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מסאפר יטא

ב', 15.05.2023 ביקור בסוסיא, מופקרה וח'שם אל כרם
ב', 15.05.2023 ביקור בסוסיא, מופקרה וח'שם אל דרג'
ג', 23.05.2023 שעב אל בטם - ילדים, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים?
ה', 18.05.2023 שיעב אל-בטם - הצבא עצר את המתנחלים שניסו להפריע לקציר
ג', 09.05.2023 מר'ייר אל עביד - מתנחלים מחוות מעון הורגים כבשים והורסים שדות
ד', 03.05.2023 שעב אל-בטם - המתנחלים ממצפה יאיר עולים עם עדריהם על אדמותיו
א', 30.04.2023 א-דיראת - התנכלות קבועה במשפחת סעיד אליאן-עווד
ב', 17.04.2023 שעב אל-בטם - הריסות בתים
א', 16.04.2023 מסאפר יטא - התנכלויות מתנחלים
ג', 11.04.2023 מסאפר יטא - תקיפות ע"י מיליציות של מתנחלים
א', 19.03.2023 מופקרה - התנכלות המתנחלים נמשכת
ב', 13.03.2023 ודאדה העליונה - השתלטות מתנחלים על שטח
ג', 14.03.2023 מופקרה - מתנחלים מתעמרים בתושבים
א', 19.02.2023 מסאפר יטא - הפגנה ליד ג'ינבה
א', 12.02.2023 ואדי רדים - מכירת אדמות פלסטיניות למתנחלים
ד', 08.02.2023 שיעב אל בּטם - התנכלויות מצד מתנחלי אביגיל ומצפה יאיר
ב', 30.01.2023 ח'אשם אל כרם - צו הריסה לבית ספר
ג', 24.01.2023 מסאפר יטא - סכנת פינוי
ב', 09.01.2023 שעב אל בוטום - מתנחלים חותכים גדרות וכורתים עצי זית
א', 01.01.2023 א-תוואני - בעיות בתוכנית המתאר
ה', 29.12.2022 מופקרה - החמור שהוחרם ושוחרר
ד', 21.12.2022 א-תוואני - צו הריסה ללול
ב', 21.11.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 29.11.2022 ספאיי, מסאפר יטא - הריסת בית ספר
א', 30.10.2022 מופקרה - למרות הכול יש מקום לפרחים
ד', 26.10.2022 א-תוואני - הצבא מלווה ילדים לבית הספר מפחד המתנחלים
ג', 25.10.2022 מסאפר יטא – מסעם היומיומי של ילדים לבית הספר בליווי חיילים
א', 09.10.2022 ואדי ג'אחש - הצבא עומד מנגד כאשר עשרות מתנחלים מתפללים והורסים
ה', 29.09.2022 א-תוואני - ביקור אצל חאפז אל-הורייני
ב', 03.10.2022 דרום הר חברון - סוללות עפר בכניסות לכפרים כדי למנוע כניסה ויציאה
ה', 29.09.2022 ח’לת א-דבע - צווי הריסה לכל בתי הכפר
א', 25.09.2022 א-תוואני - גז מדמיע בפיזור הפגנה שלא הייתה
ב', 19.09.2022 א-תוואני - הפגנה למען חאפז הורייני בבית המשפט הצבאי עופר
א', 04.09.2022 מסאפר יטא - עיכובים במחסום
ד', 03.08.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 07.07.2022 מסאפר יטא - טרור מתנחלים
ג', 12.07.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת א-דבע
ה', 23.06.2022 מסאפר יטא - שיבוש חיי התושבים בזמן אימוני הצבא
ה', 30.06.2022 ביקור במסאפר יטא
א', 26.06.2022 דרום הר חברון: הקוזאקים גוזלים הכל
ד', 22.06.2022 אימוני צבא במסאפר יטא
ג', 21.06.2022 חברון עמוסת כרזות בדבר קדושתה וחשיבותה
ג', 14.06.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת אל-דבע
ג', 07.06.2022 הריסות במסאפר יטא
ו', 13.05.2022 דו׳ח נסיעה להפגנה במסאפר יטא
ג', 31.05.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 17.05.2022 מופקרה - שיתוף פעולה בין מתנחלים לצבא
ד', 11.05.2022 מסאפר יטא - הריסת בתים
ג', 10.05.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא
ג', 15.06.2004 דרום הר חברון, תנועה צבאית מוגברת וחיילים הרגו בדואי ישראלי.