Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מסאפר יטא

ב', 21.11.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 29.11.2022 ספאיי, מסאפר יטא - הריסת בית ספר
א', 30.10.2022 מופקרה - למרות הכול יש מקום לפרחים
ד', 26.10.2022 א-תוואני - הצבא מלווה ילדים לבית הספר מפחד המתנחלים
ג', 25.10.2022 מסאפר יטא – מסעם היומיומי של ילדים לבית הספר בליווי חיילים
א', 09.10.2022 ואדי ג'אחש - הצבא עומד מנגד כאשר עשרות מתנחלים מתפללים והורסים
ה', 29.09.2022 א-תוואני - ביקור אצל חאפז אל-הורייני
ב', 03.10.2022 דרום הר חברון - סוללות עפר בכניסות לכפרים כדי למנוע כניסה ויציאה
ה', 29.09.2022 ח’לת א-דבע - צווי הריסה לכל בתי הכפר
א', 25.09.2022 א-תוואני - גז מדמיע בפיזור הפגנה שלא הייתה
ב', 19.09.2022 א-תוואני - הפגנה למען חאפז הורייני בבית המשפט הצבאי עופר
א', 04.09.2022 מסאפר יטא - עיכובים במחסום
ד', 03.08.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 07.07.2022 מסאפר יטא - טרור מתנחלים
ג', 12.07.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת א-דבע
ה', 23.06.2022 מסאפר יטא - שיבוש חיי התושבים בזמן אימוני הצבא
ה', 30.06.2022 ביקור במסאפר יטא
א', 26.06.2022 דרום הר חברון: הקוזאקים גוזלים הכל
ד', 22.06.2022 אימוני צבא במסאפר יטא
ג', 21.06.2022 חברון עמוסת כרזות בדבר קדושתה וחשיבותה
ג', 14.06.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת אל-דבע
ג', 07.06.2022 הריסות במסאפר יטא
ו', 13.05.2022 דו׳ח נסיעה להפגנה במסאפר יטא
ג', 31.05.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 17.05.2022 מופקרה - שיתוף פעולה בין מתנחלים לצבא
ד', 11.05.2022 מסאפר יטא - הריסת בתים
ג', 10.05.2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא