מת"ק | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מת"ק

מת"קinfo-icon מינהלת תיאום וקישור של המינהל האזרחי. משרדי המת"ק מפוזרים במקומות שונים בגדה ובהם מתנהל המנגנון הבירוקרטי של הכיבוש. בהם מקבלים התושבים הפלסטינים כרטיסים מגנטיים, היתרי כניסה לישראל או להתנחלויות ואמורים לקבל הסברים על הליכים שונים לקבלת היתרים או על מניעת קבלתם. בגדה יש 11 מת"קים ומול כל אחד מהם פועל משרד קישור פלסטיני אחד או יותר, המתווכים בין התושבים לבין המת"ק. למשל, התושב מבקש היתר ביקור משפחה במשרד הקישור הפלסטיני, זה מעביר הבקשה למת"ק ושם נעשית הנפקת ההיתר, ואז הוא מועבר למשרד הקישור הפלסטיני למסירה לתושב. המת"ק הוא קודם כל מכשיר עינויים לשמו. הפלסטינים מבזבזים שם ימים רבים ושעות ארוכות מנשוא בהמתנה בתור כדי לקבל שירות. פעמים רבות בקשותיהם אינן מתמלאות בביקור אחד ועליהם לחזור ולשוב ולשוב ולחזור כדי לקבל את מבוקשם, אם בכלל. לעיתים מדובר בפיקוח נפש (היתרים לבתי חולים), לעיתים ברישומים חלקיים או מוטעים במחשבי המת"ק, ובדרך כלל לא נעשה כל מאמץ לשפר וליעל את השירות.