View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

Photographer: Raya Yeor
18/11/2020
החממה בסימיה
Photographer: Lea Shakdiel
09/11/2020
מרכז מיתרים
Photographer: Lea Shakdiel
09/11/2020
הגן בהאשם אל דארג'
Photographer: Daphna Jung
08/11/2020
על גג הדיואן בח'ורסה הוסיפו תלתליות
Photographer: Ariela Slonim
29/10/2020
מבנה החממה
Photographer: Lea Shakdiel
22/10/2020
פתח הבור מלמעלה
Photographer: Lea Shakdiel
22/10/2020
אישור רשמי על בעלות על האדמות
Photographer: Lea Shakdiel
22/10/2020
על גג משפחת ג'אדאללה מייבשים את הזיתים לפני שמביאים אותם לבית הבד
Photographer: Michal Tsadik
21/10/2020
דרום הר חברון: בית ספר אתגר 13
Photographer: Hagit Back
26/10/2020
Southern Hebron Mountains: Zinuta School
Photographer: Hagit Back
26/10/2020
מפה: סביבת נגוהות פוקיקיס חורסא
Photographer:
14/10/2020
בית משפחת ג'אדאללה
Photographer: Michal Tsadik
15/09/2020
אום פאגארה, דרום הר חברון: כך ממלאים את מיכלי המים בכפר - טרקטור רתום למיכל מים כובר בכפר
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020
אום פאגאראה, דרום הר חברון: חדרה רוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתה
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020
דרום הר חברון:  שכונת קראוונים חדשה מול סוסיא. עוד מאחז נולד?
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020
דרום הר חברון, אום פאגארה: ארבעת ילדי המשפחה משתי אמהות
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020
דרום הר חברון, אום פאקארה: פאדל וחדרה, שרוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתם
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020
דרום הר חברון: על גבעה מול סוסיא צומחת שכונת קרוונים. מאחז חדש?
Photographer: Ariela Slonim
18/08/2020
דרום הר חברון: תבואת הקיץ המיועדת להאכלת הכבשים בחורף
Photographer: Ariela Slonim
12/08/2020
דרום הר חברון: אזור התעשייה של המשפחה, כאן מכינים גבינת לבאנה
Photographer: Ariela Slonim
12/08/2020
דרום הר חברון: בית הקיץ של משפחת הרועים, בחורף הם גרים במערה
Photographer: Ariela Slonim
04/09/2020
דר' הר חברון: הבסטות והאשפה הרבה המצטברת כתוצאה ממכירת מזון לפנות בוקר
Photographer: Michal Tsadik
25/08/2020
פלסטינים יושבים על גדות נחל הביוב ומחכים להסעה
Photographer: Ariela Slonim
14/07/2020
נאסר מא-תוואני
Photographer: Raya Yeor
01/07/2020
הכבשים והאבנים מתערבבות זו בזו וקשה להבדיל ביניהן
Photographer: Ariela Slonim
30/06/2020
מפת האזור
Photographer: Ariela Slonim
30/06/2020
שרידי שריפה ליד אשתמוע
Photographer: Ariela Slonim
16/06/2020
שרידי שריפה ליד אשתמוע. לדברי המתנחלים היתה הצתה.
ציור קיר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
ציור קיר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
חיזוק הנרטיב היהודי מוזיאון וציטוטים מהתנך
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
חיזוק הנרטיב היהודי מוזיאון וציטוטים מהתנך
הודעה על הרחבת גרעין התיישבות למניעת תכנית טראמפ
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
אנשים מחכים במחסום אל פאוואר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
במחסום בכניסה ל אל פאוואר אנשים מצטופפים עם מסכות הגנה מהדבקה
פלסטינים בדרך לעבודה בישראל עם ציוד שינה
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
אתמול יצאו במעבר מיתר המוני פלסטינים לעבודה של כמה שבועות בישראל, צפיפות ודוחק, כולל מזרונים שלקחו איתם לשינה:
הפילבוקס באמצע הכפר חורסה
Photographer: Hagit Back
25/06/2020