View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

Photographer:
04/11/2019
Photographer:
04/11/2019
ניידת מג"ב בצומת דהרייה
Photographer:
15/10/2019
הפילבוק במרכז הכפר חורסה
Photographer:
10/12/2018
הפילבוקס ומתחם סגור סביבו במרכז הכפר ממוקמים בצמוד למתחם האירועים של הכפר. התושבים מתארים מצב שכל ארוע צריך להיות מתואם עם הצבא ובאישורו. המעברים בין רחובות הכפר מוגבלים. החסימות בשעות הבוקר מטרידות אתשיגרת התושבים ובמיוחד את תלמידי בית הספר שמעוכבים בדרך.
מוכר התמרהינדי בצומת הכבשים
Photographer:
20/10/2019
נשים ישובות ואורגות בשיטה המסורתית העתיקה
Photographer:
16/10/2019
ספריה אבל לא הרבה צעצועים
Photographer:
19/09/2019
גן הילדים באום אל ח'יר
Photographer:
19/09/2019
הנוף ה והמרחבים הפתוחים של אזור דרום הר חברון
Photographer:
03/10/2019
ההריסות החזירו אותנו אל המציאות הקשה
Photographer:
24/09/2019
הילדים נפרדו מאתנו שמחים
Photographer:
24/09/2019
גן הודא
Photographer:
24/09/2019
גן הודא
Photographer:
24/09/2019
בדרך לגן הודא בחאשם אל דארג'
Photographer:
24/09/2019
ילדים ומתנדבים מחכים לחיילים
Photographer:
12/09/2019
הילדים והג'יפ
Photographer:
10/09/2019
הילדים מלווים על ידי ג'יפ צבאי כדי למנוע מהמתנחלים להתנכל לילדים בדרכם לבית הספר
Photographer:
05/09/2019
הכול קמל
Photographer:
20/08/2019
המתנחל מהתנחלות סוסיה
Photographer:
22/08/2019
הצנרת והשעון שהכין לרגע שמקורות תזרים לו מים כשיבוא המשיח
Photographer:
23/07/2019
Photographer:
30/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
Photographer:
29/07/2019
הכניסה להתנחלות טנא-עומרים
Photographer:
15/07/2019
השכונה החדשה שבונים בהתנחלות טנא-עומרים
Photographer:
15/07/2019
השלט שמוביל למחצבות אורון
Photographer:
15/07/2019
צו הריסה
Photographer:
09/07/2019
אום פאקרא
Photographer:
25/06/2019
אום פאקרא
Photographer:
25/06/2019
סלימאן הד'אלין מול השוטרים
Photographer:
04/07/2019
עקירת עצים באום אל-ח'יר
Photographer:
04/07/2019
סולימאן הדאלין מול השוטרים
Photographer:
04/07/2019
הגן באום אל-ח'יר
Photographer:
04/07/2019
בית הספר בזנותא ״אתגר 7״
Photographer:
11/06/2019
שריפה בדרום הר חברון
Photographer:
11/06/2019
קרעו את צינורות  המים
Photographer:
18/06/2019