View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

מי שלא יכול לעבור במחסומים לעבודה בישראל, מוצא דרכים אחרות
Photographer: Hagit Back
01/06/2020
מי שלא יכול לעבור במחסומים לעבודה בישראל, מוצא דרכים אחרות
Photographer: Hagit Back
01/06/2020
עמדת חיטוי לכלי רכב, מועצת א-תוואני. למען בריאותך"
Photographer: Michal Tsadik
12/05/2020
בשכונה קפישה מעבירים סחורות בשיטת גב-אל-גב
Photographer: Michal Tsadik
25/02/2020
חרבת מופאקרה בדרום הר חברון
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
דרום הר חברון: חרבת מופאקרה, כפר המערות
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
חסימה נגד כבשים
Photographer: Raya Yeor
25/02/2020
Photographer: Muhammad D
11/02/2020
כביש 60: לישראלים אסור להיכנס לשטח A אבל למתנחלים מותר...
Photographer: Hagit Back
27/01/2020
נצר נוואג'עה חורש
Photographer: Semadar Becker
03/02/2020
נצר נוואג'עה חורש
Photographer: Semadar Becker
03/02/2020
האוהל על גג הבית
Photographer: Michal Tsadik
28/01/2020
Photographer: Michal Tsadik
28/01/2020
Photographer: Michal Tsadik
28/01/2020
Photographer: Michal Tsadik
28/01/2020
ראינו חיילים שומרים על המאחז הלא חוקי אשתמוע.
Photographer: Hagit Back
13/01/2020
Photographer: Daphna Jung
12/01/2020
צו סגירה לשטח
Photographer: Yehudit Keshet
05/01/2020
חסימת הכניסה לאל-פוואר
Photographer: Michal Tsadik
30/12/2019
אחרי מעבר צומת שוקת נצפה ג'יפ צבאי ולידו צופים חיילים מאחורי הגדר בשטח A
Photographer: Raya Yeor
01/01/2020
חסימת הכניסה לאל פוואר
Photographer: Semadar Becker
23/12/2019
הנירים שנחרשים עכשיו במטע הזיתים העתיקים נראים נפלא
Photographer: Michal Tsadik
23/12/2019
"לבנים" מגפת (פסולת זיתים) המשמשות לבעירה
Photographer: Semadar Becker
23/12/2019
השיברים בכלובים
Photographer: Semadar Becker
23/12/2019
ערימות הזבל במעבר מיתר
Photographer: Michal Tsadik
10/12/2019
ילדי הגן בהאשם אל-דארג'
Photographer: Michal Tsadik
10/12/2019
תוצאה של שיסוי הכלב על ידי מתנחלים
Photographer: Basel Adara
19/11/2019
באסאל לאחר הטיפול הרפואי
אירוע התקיפה של באסל ע"י כלבו של עילי פדרמן
Photographer: Basel Adara
19/11/2019
הסימונים של שביל הטיול הוא נסיון של המתנחלים להכניס לשביל ישראל את הטיולים שלהם
Photographer: Hagit Back
13/11/2019
פארחן עם צו ההריסה לבית הספר
Photographer: Hagit Back
04/11/2019
פרחאן בכפר סימיה. קיבל צו הריסה לבית הספר שהוא מנסה להקים, בית ספר אתגר 13
Photographer: Hagit Back
04/11/2019
חגית וידידה מסימיה
ניידת מג"ב בצומת דהרייה
Photographer: Hagit Back
15/10/2019
הפילבוק במרכז הכפר חורסה
Photographer: אביבה קונפורטי
10/12/2018
הפילבוקס ומתחם סגור סביבו במרכז הכפר ממוקמים בצמוד למתחם האירועים של הכפר. התושבים מתארים מצב שכל ארוע צריך להיות מתואם עם הצבא ובאישורו. המעברים בין רחובות הכפר מוגבלים. החסימות בשעות הבוקר מטרידות אתשיגרת התושבים ובמיוחד את תלמידי בית הספר שמעוכבים בדרך.
מוכר התמרהינדי בצומת הכבשים
Photographer: Hagit Back
20/10/2019
נשים ישובות ואורגות בשיטה המסורתית העתיקה
Photographer: Michal Tsadik
16/10/2019
ספריה אבל לא הרבה צעצועים
Photographer: Ariela Slonim
19/09/2019
גן הילדים באום אל ח'יר
Photographer: Ariela Slonim
19/09/2019
הנוף ה והמרחבים הפתוחים של אזור דרום הר חברון
Photographer: Raya Yeor
03/10/2019
ההריסות החזירו אותנו אל המציאות הקשה
Photographer: Ariela Slonim
24/09/2019
הילדים נפרדו מאתנו שמחים
Photographer: Ariela Slonim
24/09/2019