View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

מופקרה
Photographer: Michal Tsadik
17/05/2022
מופקרה - פאדל מספר
Photographer: Michal Tsadik
17/05/2022
דרום הר חברון - מפה של הרחבת התנחלuת נגוהות
Photographer: Raya Yeor
25/05/2022
דרום הר חברון - השער מצד התנחלות נגוהות א'
Photographer: Daphna Jung
22/05/2022
ואדי ראדים - חצר אבו סאפי
Photographer: Yael Zoran
10/05/2022
דרום הר חברון: מי 'טיפל' בצינורות המים של הפלסטינים?
Photographer: Hagit Back
09/05/2022
דרום הר חברון: מי השחית את עצי הזית של הפלסטינים
Photographer: Hagit Back
09/05/2022
דרום הר חברון: הכפר מרכיז
Photographer: Hagit Back
09/05/2022
דרום הר חברון: סימון הכניסה לשטח אש באזור מסאפר יטא
Photographer: Hagit Back
09/05/2022
מופקרה - סמדר ומוחמד
Photographer: Michal Tsadik
19/04/2022
מופקרה - חסן והצעצועים
Photographer: Michal Tsadik
19/04/2022
דרום הר חברון - משפחת עאוודה -- ליד מבני המועצה האזורית מיתרים
Photographer: Michal Tsadik
04/04/2022
סנסנה (מחסום מיתר) - ותעל צחנתו - בריכה מזוהמת הצמודה למחסום
Photographer: Raya Yeor
24/03/2022
סנסנה (מחסום מיתר) - ותעל צחנתו- בריכה מזוהמת הצמודה למחסום
Photographer: Raya Yeor
24/03/2022
מקטל אום סלאם - בת דוד של אבו סאפי וסמדר
Photographer: Michal Tsadik
08/03/2022
ואדי א-רד'ים - אבו סאפי ובנותיו
Photographer: Michal Tsadik
08/03/2022
שעב אל-בוטום - צו הפסקת עבודה
Photographer: Michal Tsadik
23/03/2022
שעב אל בוטום - מבט כללי
Photographer: Michal Tsadik
15/03/2022
דורא - הכניסה סגורה
Photographer: Daphna Jung
27/02/2022
דרום הר חברון - השקדיות מפארות את הטבע
Photographer: Hagit Back
28/02/2022
זנותה - עאדל מעדכן אותנו
Photographer: Leah Shakdiel
07/02/2022
סוסיא - ילדים משחקים בגן המשחקים
Photographer: Michal Tsadik
08/02/2022
סוסיא - ח"כ עיסאווי פריג' עם מיכל וסמדר
Photographer: Michal Tsadik
25/01/2022
תרקומיא - אנחנו עם האדם וממתינים למענה מרשות הגביה והמיסים
Photographer: Muhammad D
11/01/2022
ואדי ראדים - אבו סאפי ובנותיו
Photographer: Daphna Jung
02/01/2022
ואדי ראדים - אבן סאפי ובנותיו
Photographer: Daphna Jung
02/01/2022
חיים עם מבנה שירותים מרוחק על הגבעה
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
מבנה השירותים של משפחת אבו סאפי בואדי ראד'ים - ככה זה שאין תשתיות בסיסיות
פרידה במדרון ואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
פרידה בתום הביקור במבנה הבית של משפחת אבו סאפי בואדי ראד'ים - עד הפעם הבאה
ואדי ראד'ים - שני חצאי לבבות יוצרים לב אוהב אחד
Photographer:
30/12/2021
לאבו סאפי 5 בנות בואדי ראד'ים - מ-3 נשים
סמדר ומוחמד עם ילדות משפחת אבו סאפי
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
יחסים ארוכי טווח עם משפחה נאבקת יוצרים הרבה אמון וחיבה
מבנה בית המערה מעוטר בציורים ובחיוכים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
הציורים של ע'אניה והאחות הבכירה מארחת
עוגת יום הולדת 3 בבית אבו סאפי
Photographer:
30/12/2021
אין חגיגה בלי עוגה
מדסקסים קורס לימודי אופנה לע'ניה מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
ע'אניה עושה נפלאות בציור על קירות המבנה/המערה של משפחת אבו סאפי. חברות מחסום ווטש מסייעות בהרשמה לקורס לימודי אופנה בחברון
שתי אחיות מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
אהבה בכל מצב: שתי אחיות מואדי ראד'ים
חיוך במטבח בית השעטנז של משפחת אבו סאפי, ואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
הבת הבכירה בפתח המטבח של מבנה השעטנז של המשפחה
ציורי הקיר של ע'ניה מואדי ראד'ים
Photographer: Bruce Shaffer
30/12/2021
נשות MW מסייעות לע'אניה ללמוד בקורס לימודי אופנה בחברון