View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

"חלום" - ציור של רניה
Photographer: Ariela Slonim
05/07/2021
בית הספר בשעב אל בוטום
Photographer: Michal Tsadik
06/07/2021
גן הירק של שעב אל בוטום
Photographer: Michal Tsadik
06/07/2021
מכל המים ליד הבית במקום הצחיח טובא
Photographer: Ariela Slonim
22/06/2021
טורבינות רוח להספקת חשמל
Photographer: Ariela Slonim
22/06/2021
כך הולכים הילדים לבית הספר
Photographer: Ali Awwad
22/06/2021
ראניה, בתו הציירת של אבו סאפי
Photographer: Michal Tsadik
17/06/2021
הכשרת מתנחלים באדורים
Photographer: Daphna Jung
01/07/2021
מבט מא-תוואני על המערות ויושביהן ברכיז
Photographer: Michal Tsadik
30/06/2021
תמיכה בעצי זית שנפגעו
Photographer: Michal Tsadik
30/06/2021
תמיכה בעצי זית שנפגעו
Photographer: Michal Tsadik
30/06/2021
בביקור אצל אבו סאפי
Photographer: Michal Tsadik
17/06/2021
מול חאטת אלדבעה - חסימות שנפרצו
Photographer: Leah Shakdiel
14/06/2021
הרחבת חוות מעון לכיוון מזרח
Photographer: Leah Shakdiell
14/06/2021
חסימת כבישים במסאפר יטא
Photographer: Raya Yeor
23/06/2021
חווה לא חוקית בקצה עשהאל
Photographer: Hagit Back
21/06/2021
אחרי הקציר
Photographer: Yael Zoran
16/06/2021
הרועה חוזרת מן המרעה
Photographer: Ariela Slonim
01/06/2021
משפחת עלי עווד באום טובא
Photographer: Michal Tsadik
08/06/2021
חברון, ביקור אצל עארף בשכונת ג'אבר
Photographer: Hagit Back
07/06/2021
הפרחים חזרו לפרוח אצל עזאם
Photographer: Ariela Slonim
20/05/2021
שטיחים לאבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
20/05/2021
דרך הארון אבו עראם
Photographer: Michal Tsadik
25/05/2021
קציר ליד אום פאקרא
Photographer: Michal Tsadik
25/05/2021
קציר ליד אום פאקרא
אבל על עקירת עצי הזית
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
אבל על עקירת עצי הזית
Photographer: Mira Balaban
04/07/2019
עמדות ירי לעבר הפגנות של הפלסטינים
Photographer: Hagit Back
30/05/2021
 ככה זה שנשק מחליף מילים 
הבית במחנה הפליטים אל פאוור
Photographer: Hagit Back
30/05/2021
חסיין עטיה טיטי עלה על גג ביתו שבתמונה ב 12.5, ונהרג מאש של חיילי צה"ל אשר קיבלו הוראה לירות במי שנמצא על הגג
25.05.2021 פירצה בגדר ליד מחסום מיתר
Photographer: Michal Tsadik
25/05/2021
25.05.2021 אנשי אום פוקרא מלקטים בשדה
Photographer: Michal Tsadik
31/05/2021
לקט פאה ושיכחה...
 30.05.2021 עמדת שמירה חדשה בצד הדרך לאל פאוור
Photographer: Hagit Back
30/05/2021
עמדת שמירה חדשה בצד הדרך ל אלפאוור
הפילבוק במרכז הכפר חורסה
Photographer: Aviva Konforty
10/12/2018
הפילבוקס ומתחם סגור סביבו במרכז הכפר ממוקמים בצמוד למתחם האירועים של הכפר. התושבים מתארים מצב שכל ארוע צריך להיות מתואם עם הצבא ובאישורו. המעברים בין רחובות הכפר מוגבלים. החסימות בשעות הבוקר מטרידות אתשיגרת התושבים ובמיוחד את תלמידי בית הספר שמעוכבים בדרך.
מחסום מיתר: אחרי שלושה שבועות פועלים פלסטינים חוזרים הביתה מעבודתם בישראל
Photographer: Hagit Back
07/05/2020
עבודות עפר לבנית כביש
Photographer: Hagit Back
08/02/2021
עבודות עפר לבנית כביש
פרחי החמניה מבצבצים, שרידים לניסיונות לחיות שם
Photographer: Michal Tsadik
18/06/2019
קרעו את צינורות  המים
Photographer: Michal Tsadik
18/06/2019