| Page 18 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 17.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 697
א', 16.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 696
ד', 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 695
ד', 12.08.2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים 694
ב', 10.08.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות 693
ה', 06.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר 692
ג', 04.08.2015 עופר - חקירת עד, נשים 691
ב', 03.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 690
ד', 29.07.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 689
ב', 27.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח 688
ג', 21.07.2015 עופר - ערר/ערעור 687
ב', 20.07.2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות 686
ב', 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 685
ד', 15.07.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח 684
ג', 14.07.2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד 683
ב', 13.07.2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 682
ב', 13.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 681