View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Hebron Album

חברון - גינון במתחם מערת המכפלה
Photographer: Muhammad D
18/01/2023
חברון - פאנלים סולריים מעל בית פלסטיני בתל רומיידה
Photographer: Muhammad D
28/12/2022
חברון - כרזה נגד פעילים זרים
Photographer: Muhammad D
28/12/2022
חברון - בפתח החנות של עבד ז"ל
Photographer: Michal Tsadik
27/12/2023
חברון - צעיר פלסטיני אזוק עם פלנלית על העיניים מובל ל….
Photographer: Ariela Slonim
27/10/2022
חברון - עפ חוסני ומוחמד מהמכולת שנפתחה מחדש אתמול
Photographer: Muhammad D
08/11/2022
חברון - מכתב האיום על באסם ג'עברי
Photographer: Raya Yeor
09/11/2022
חברון - עם עבד בחנותו
Photographer: Muhammad D
03/10/2022
חברון - עטא מספר
Photographer: Muhammad D
03/10/2022
חברון- הענבים של משפחת ג'אבר
Photographer: Raya Yeor
02/08/2022
מת"ק חברון
Photographer: Ariela Slonim
04/07/2022
חברון - אצל משפחת ג'אבר, עם ג'אודי
Photographer: Muhammad D
14/07/2022
חברון - אצל משפחת ג'אבר, עם רודאיינה
Photographer: Muhammad D
14/07/2022
Hebron - the wounded Aabu Anan
Photographer: Judy Auerbach
20/06/2022
Hebron - Abu Anan
Photographer: Judy Auerbach
20/06/2022
חברון - מול בית המכפלה
Photographer: Lea Shakdiel
09/06/2022
חברון - התהלוכה מתארגנת ליציאה
Photographer: Lea Shakdiel
30/05/2022
נוספה עמדה בציר צומת המתפללים
Photographer: Hagit Back
06/06/2022
חברון: ילדי מתנחלים משחקים ליד מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
06/06/2022
חברון: השער הפתוח בשכונת קאפישה
Photographer: Hagit Back
06/06/2022
חברון - בית התקומה, ציר ציון
Photographer: Michal Tsadik
24/05/2022
חברון - השער שנפתח לשכונת קפישה
Photographer: Michal Tsadik
24/05/2022
שלט תלוי על הבית המגויר
Photographer: Hagit Back
16/05/2022
חייל שומר על בית התקומה
Photographer: Hagit Back
16/05/2022
בית המריבה
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
מוכן ומקושט לחג העצמאות 
הזמנה
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
הזמנה תלויה בפתח מערת המכפלה, מיועדת לאורחי היישוב היהודי בחברון
מחסום בית המרקחת
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
עמדת חיילים נוספת ליד מחסום בית המרקחת
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
חברון - אידרוס עם תעודות הוקרה
Photographer: Michal Tsadik
26/04/2022
שיירות צבאיות על הכביש
Photographer: Hagit Back
11/04/2022
חברון והדגלים
Photographer: Hagit Back
11/04/2022
חיילים ודגלים על כביש 60
Photographer: Hagit Back
11/04/2022
שכונת קפישה: אין כניסה לרכב פלסטיני. סוחבים הכל על הגב
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
"יחד בידידות" ליד עמדת החיילים בכניסה לשכונת אברהם אבינו. הקור מבריח את החייל לעמדה
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
מחסום השוטר שומם מהולכי רגל. חייל קפוא בחוץ ,מחכה
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
מחסום השוטר: זהו אחד מהמחסומים שחוסם את התנועה החופשית של הפלסטינים. המחסום ממוקם במקום שבו הפלסטינים, גרים אבל אינם יכולים לנוע.
הילדים משתחררים בשעה עשר מבית ספר
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
עיצומים של המורים שאינם מקבלים משכורות בבתי הספר של הרשות הפלסטינית