View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Hebron Album

חגית ומוכתר תל רומידה
Photographer: Hagit Back
30/09/2021
המצלמות ומוכתר תל רומיידה ממשפחת אבו עיישה
Photographer: Hagit Back
30/09/2021
חברון: רחובות שוממים (2)
Photographer: Hagit Back
12/09/2021
חברון: רחובות שוממים (1)
Photographer: Hagit Back
12/09/2021
צומת דורה אל פאוור - הרבה כוחות צבא
Photographer: Hagit Back
12/09/2021
צומת דורה אל פאוור
Photographer: Hagit Back
12/09/2021
בדרך לחברון ובדרך חזרה מחברון בצומת דורה - אל פאוור ראינו כוחות גדולים של צבא שסגרו את שערי הכניסה גם לדורה וגם אל אל פאוור וירו גז מדמיע ורימוני עשן
אדוריים
Photographer: Hagit Back
15/08/2021
המתקן באדוריים, שהיה בסיס של חיל הנדסה, ניתן במתנה למועצה אזורית דרום הר חברון, שמקייימת בו חווות הכשרה למתנחלים צעירים שחפצים ״להתיישב״ באדמות לא להם. מתרחשת שם ברגע זה פעולות להרחבת המקום ולהנחת עוד קרוונים
חברון, מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
15/08/2021
הכניסה למערת המכפלה למתפללים מוסלמים. לא מתקיימים כאן הסדרי נגישות
מאחז יהודה סניף 2
Photographer: Hagit Back
19/07/2021
התנחלות יהודה סניף 1
Photographer: Hagit Back
19/07/2021
חברון
Photographer: Hagit Back
18/07/2021
בין חברון לקריית גת מקימים בסיס צבאי חדש
חברון
Photographer: Hagit Back
18/07/2021
בשבוע שעבר לא היה סימן בשטח. היום יש שביל חדש ולצידו נטיעות חדשות, צינור מים וקרוון
מספרים על המצוקה: המוכתר ותושבים בתל רומידה
Photographer: Hagit Back
22/03/2021
צומת דורא-אלפוואר שהפכה לצומת אברהם
Photographer: Mira Balaban
29/06/2021
חברון, ביקור אצל עארף בשכונת ג'אבר
Photographer: Hagit Back
07/06/2021
חברון, שכונת ג'אבר
Photographer: Hagit Back
07/06/2021
חברון, שכונת ג'אבר
Photographer: Hagit Back
07/06/2021
 24.05.2021 מול השוק הסיטונאי לשעבר
Photographer: Lea Shakdiel
24/05/2021
מול השוק הסיטונאי לשעבר - בני עקיבא חברון מזכירים: אל תירא ישראל כי גור אריה אתה. ואריה שאג - מי לא יירא? תמצית דמות היהודי המומלצת: או שאתה ירא כי מרביצים לך, או שיראים ממך כי אתה מרביץ.
חברון, שכונת תל רומיידה: חיילי גולני  מהלכים במעלה הרחוב, חוץ מהם אין נפש חיה
Photographer: Hagit Back
11/05/2020
חברון, בית המריבה: המתנחלים משפצים שם דירות ואת כל הקומה למטה
Photographer: Hagit Back
11/05/2020
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית, שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
Photographer: Hagit Back
11/05/2020
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
Photographer: Hagit Back
11/05/2020
הכניסה המשופצת לעיירה בני נעים עם המחסום הפלסטיני לקורונה
Photographer: Hagit Back
11/05/2020
פגישה בשכונת תל רומיידה,
Photographer: Hagit Back
22/03/2021
חברון: המוכתר ועוד תושבים במפגש עם נשות מחסוםווטש
חברון: אין מספיק מים לפלסטינים
Photographer: Hagit Back
22/03/2021
הפלסטינים מקבלים מים מצינור שקוטרו 1/2 אינץ פעם בשבוע מעירית חברון. בבניין מתגוררות 9 משפחות . לבניין היהודי בתל רומיידה יש מים כל הזמן ללא הגבלה מצינור באדמה.
חברון: המתנחלים משפצים במהירות את בית רחל ולאה בעיר
Photographer: A Palestinian resident
17/03/2020
מחסום בית מרקחת, חברון: חיילים מעכבים בחור בן 18
Photographer: A Palestinian resident
22/03/2020
הסימביוזה בין הצבא למתנחלים - קפה זה הכי אחי
Photographer: Hagit Back
03/06/2019
זה לא מחסום זה מעבר מקושט ושומם
Photographer: Hagit Back
03/06/2019
שכונת אברהם אבינו
Photographer: Hagit Back
06/05/2021
חברון: ביתן השמירה בדרך לשכונת אברהם אבינו. לפלסטינים אסור להסתובב כאן
חברון ליד השוק הסיטונאי
Photographer: Hagit Back
19/04/2021
מתנחלי חברון הציבו מכולות אשפה גדולות (צפרדעים) כדי להסוות את ניסיון ההשתלטות שלהם על החנויות
 מחסום בתל רומיידה
Photographer: Hagit Back
10/05/2021
במחסום פגשנו אחד מבני משפחת אבו הייכל, שרצינו לבקרם אך לא ניתן לנו
כביש 90, הכפר קליגיליס
Photographer: Hagit Back
10/05/2021
הכניסה לכפר קליגיליס שעל כביש 60 היתה סגורה מאז שהתחלנו את המשמרות. היום היה פתוח.
חברון 2021
Photographer: Hagit Back
26/04/2021
ל"ג בעומר בחברון 2021: ילדי המתנחלים ביישוב היהודי בעיר ממשיכים לגנוב מהפלסטינים קרשים למדורות
חברון
Photographer: Hagit Back
26/04/2021
חברון לג בעומר 2007: ילדי המתנחלים גונבים מהפלסטינים קרשים למדורות. דובר היישוב היהודי בחברון אומר: אני משוכנע שזה נעשה בתום לב
דרך הכניסה לבית משפחת ג'אבר מול הכניסה לקרית ארבע
Photographer: Michal Tsadik
02/03/2021