View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Hebron Album

חברון- הענבים של משפחת ג'אבר
Photographer: Raya Yeor
02/08/2022
מת"ק חברון
Photographer: Ariela Slonim
04/07/2022
חברון - אצל משפחת ג'אבר, עם ג'אודי
Photographer: Muhammad D
14/07/2022
חברון - אצל משפחת ג'אבר, עם רודאיינה
Photographer: Muhammad D
14/07/2022
Hebron - the wounded Aabu Anan
Photographer: Judy Auerbach
20/06/2022
Hebron - Abu Anan
Photographer: Judy Auerbach
20/06/2022
חברון - מול בית המכפלה
Photographer: Lea Shakdiel
09/06/2022
חברון - התהלוכה מתארגנת ליציאה
Photographer: Lea Shakdiel
30/05/2022
נוספה עמדה בציר צומת המתפללים
Photographer: Hagit Back
06/06/2022
חברון: ילדי מתנחלים משחקים ליד מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
06/06/2022
חברון: השער הפתוח בשכונת קאפישה
Photographer: Hagit Back
06/06/2022
חברון - בית התקומה, ציר ציון
Photographer: Michal Tsadik
24/05/2022
חברון - השער שנפתח לשכונת קפישה
Photographer: Michal Tsadik
24/05/2022
שלט תלוי על הבית המגויר
Photographer: Hagit Back
16/05/2022
חייל שומר על בית התקומה
Photographer: Hagit Back
16/05/2022
בית המריבה
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
מוכן ומקושט לחג העצמאות 
הזמנה
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
הזמנה תלויה בפתח מערת המכפלה, מיועדת לאורחי היישוב היהודי בחברון
מחסום בית המרקחת
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
עמדת חיילים נוספת ליד מחסום בית המרקחת
Photographer: Hagit Back
01/05/2022
חברון - אידרוס עם תעודות הוקרה
Photographer: Michal Tsadik
26/04/2022
שיירות צבאיות על הכביש
Photographer: Hagit Back
11/04/2022
חברון והדגלים
Photographer: Hagit Back
11/04/2022
חיילים ודגלים על כביש 60
Photographer: Hagit Back
11/04/2022
שכונת קפישה: אין כניסה לרכב פלסטיני. סוחבים הכל על הגב
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
"יחד בידידות" ליד עמדת החיילים בכניסה לשכונת אברהם אבינו. הקור מבריח את החייל לעמדה
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
מחסום השוטר שומם מהולכי רגל. חייל קפוא בחוץ ,מחכה
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
מחסום השוטר: זהו אחד מהמחסומים שחוסם את התנועה החופשית של הפלסטינים. המחסום ממוקם במקום שבו הפלסטינים, גרים אבל אינם יכולים לנוע.
הילדים משתחררים בשעה עשר מבית ספר
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
עיצומים של המורים שאינם מקבלים משכורות בבתי הספר של הרשות הפלסטינית
בית ספר
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
בבתי הספר של הרשות הפלסטינית יש עיצומים של המורים שאינם מקבלים משכורות. הילדים משתחררים בשעה עשר.
ליד צומת דורא אל פאוור
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
צה״ל מאבטח את כביש 60
Photographer: Hagit Back
14/03/2022
כרזת הסברה של היישוב היהודי בחברון, מודבקת על עמדת שמירה של הצבא
Photographer: Hagit Back
21/02/2022
בחירות בחברון: המועמד של תל רומידה
Photographer: Hagit Back
21/02/2022
פילבוקס בשטח הרשות הפלסטינית לטובת מתנחלי נגוהות
Photographer: Hagit Back
26/12/2021
חברון, גבעת האבות - השער החסום בבלוקים
Photographer: Hagit Back
14/02/2022
חברון, גבעת האבות - השער הפתוח
Photographer: Hagit Back
14/02/2022
חברון, גבעת המבשר
Photographer: Hagit Back
24/01/2022
גבעה 22 ליד קריית ארבע וליד חברון, נקראת בפי המתנחלים גבעת המבשר. כאן אפשר לראות את הסימנים של השיטה הידועה: שליחת זרועות של כיבוש בצורת שכונות יהודיות רחוקות זו מזו: מגדל, מחסומים, קראוונים נטושים, והעיקר תפיסת בעלות על קרקע שיש עליה ויכוח למי היא שייכת. כמובן - עצם שהותם שם יצריך הגנה צה״לית. קבוצות מתנחלים עולות לכאן מדי פעם לעשות מדורה, וכך היה אתמול. מישהו סיפר לנו ובאנו לראות. הכניסה לגבעה היא מכביש 60 דרך הכיכר של בית ענון. הדרך עוברת דרך שכונה פלסטינית שיש בה קיוסק עם פלאפל מצוין .