View Album | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Hebron Album

בכביש 317 ליד הכפר דיראגת  עובדים בשדה
Photographer: Hagit Back
May-25-2020
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת  עובדים בשדה
Photographer: Hagit Back
May-25-2020
חברון: מחסום תרפט שומם
Photographer:
May-25-2020
חברון: ניידת משטרה בכניסה לעיר מתחת לשכונת גבעת האבות
Photographer: Hagit Back
May-25-2020
השלט בכניסה לחברון
Photographer: Michal Tsadik
Jun-9-2020
מחסום בית המרקחת
Photographer: Ariela Slonim
May-19-2020
בדרך למת"ק חברון עם חידוש הפעילות - המון אנשים, צפיפות ופקקים
Photographer: Hagit Back
Jun-1-2020
הרחיבי מקום אהלך
Photographer: Lea Shakdiel
May-18-2020
חורבן ביתך לא שכחנו
Photographer: Lea Shakdiel
May-18-2020
הכניסה המשופצת לעיירה בני נעים עם המחסום הפלסטיני לקורונה
Photographer: Hagit Bak
May-11-2020
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
Photographer: Hagit Bak
May-11-2020
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית, שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
Photographer: Hagit Bak
May-11-2020
חברון, בית המריבה: המתנחלים משפצים שם דירות ואת כל הקומה למטה
Photographer: Hagit Bak
May-11-2020
חברון, שכונת תל רומיידה: חיילי גולני  מהלכים במעלה הרחוב, חוץ מהם אין נפש חיה
Photographer: Hagit Bak
May-11-2020
מחסום בית מרקחת, חברון: חיילים מעכבים בחור בן 18
Photographer: תושב השטחים הכבושים
Mar-22-2020
חברון: המתנחלים משפצים במהירות את בית רחל ולאה בעיר
Photographer: ע' מחברון
Mar-17-2020
חברון: מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Feb-24-2020
חברון, המרחב הציבורי סביב מערכת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Feb-24-2020
חברון: סוף סוף אחרי 20 שנה יש לב' אישור לחנות את מכוניתו ליד הבית
Photographer: Hagit Back
Feb-17-2020
הפגישה עם נצר
Photographer: Muhammad D
Jan-23-2020
תל רומיידה: פשיטה של מג"ב על בתי השכונה
Photographer: Hagit Back
Jan-20-2020
ביקורי בית בבתים בתל רומיידה: "בודקים אם יש להם טענות"...
Photographer: Hagit Back
Jan-20-2020
Photographer: Michal Tsadik
Jan-14-2020
Photographer: Michal Tsadik
Jan-14-2020
שוהים בלתי חוקיים מנסים לעבור לישראל
Photographer: Hagit Back
Jan-13-2020
עיריית חברון מבצעת שיפוצים ברחובות והחיילים שומרים על הנעשה
Photographer: Hagit Back
Jan-5-2020
חברון: נקודת שמירה חדשה שנוספה ליד בית רחל ולאה
Photographer: Hagit Back
Dec-25-2019
חברון: זהו מחסום קבוע בשכונת קפישה, המסמן את הגבול בין אזור H1 לאזור H2
Photographer: Hagit Back
Dec-25-2019
חברון: החסימה עם שער ברזל במעבר דורא אל פאוור, סגורה ופתוחה לפרקים
Photographer: Hagit Back
Dec-25-2019
חברון: מזייפים אתרי תיירות, מדובר בסתם מערה מתחת לקבר לוט. אין מעין. אין מים
Photographer: Hagit Back
Dec-9-2019
שלטים חומים חדשים מפנים לכתובות רשמיות ישראליות בחברון "שלנו"
Photographer: Hagit Back
Dec-9-2019
חברון, מעלה תל רומידה, הרחובות ריקים
Photographer: Hagit Back
Dec-9-2019
אותו הבית המיועד להריסה בחברון
Photographer: Hagit Back
Dec-2-2019
חברון: אותו הבית המועד להריסה
Photographer: Hagit Back
Dec-2-2019
חברון: בית פלסטיני נטוש מול מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
Dec-2-2019
הבית הפלסטיני מול הכניסה למערכת המכפלה (רק לפלסטינים) נתפס וייהרס, ובמקומו יקום בניין חדש חיהודי חברון
אנשי האו"ם גובים עדות על פגיעה ע"י מתנחלים
Photographer: Hagit Back
Nov-25-2019