View Album | Page 2 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Hebron Album

חברון: מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
24/02/2020
חברון, המרחב הציבורי סביב מערכת המכפלה
Photographer: Hagit Back
24/02/2020
חברון: סוף סוף אחרי 20 שנה יש לב' אישור לחנות את מכוניתו ליד הבית
Photographer: Hagit Back
17/02/2020
הפגישה עם נצר
Photographer: Muhammad D
23/01/2020
תל רומיידה: פשיטה של מג"ב על בתי השכונה
Photographer: Hagit Back
20/01/2020
ביקורי בית בבתים בתל רומיידה: "בודקים אם יש להם טענות"...
Photographer: Hagit Back
20/01/2020
Photographer: Michal Tsadik
14/01/2020
Photographer: Michal Tsadik
14/01/2020
שוהים בלתי חוקיים מנסים לעבור לישראל
Photographer: Hagit Back
13/01/2020
עיריית חברון מבצעת שיפוצים ברחובות והחיילים שומרים על הנעשה
Photographer: Hagit Back
05/01/2020
חברון: נקודת שמירה חדשה שנוספה ליד בית רחל ולאה
Photographer: Hagit Back
25/12/2019
חברון: זהו מחסום קבוע בשכונת קפישה, המסמן את הגבול בין אזור H1 לאזור H2
Photographer: Hagit Back
25/12/2019
חברון: החסימה עם שער ברזל במעבר דורא אל פאוור, סגורה ופתוחה לפרקים
Photographer: Hagit Back
25/12/2019
חברון: מזייפים אתרי תיירות, מדובר בסתם מערה מתחת לקבר לוט. אין מעין. אין מים
Photographer: Hagit Back
09/12/2019
שלטים חומים חדשים מפנים לכתובות רשמיות ישראליות בחברון "שלנו"
Photographer: Hagit Back
09/12/2019
חברון, מעלה תל רומידה, הרחובות ריקים
Photographer: Hagit Back
09/12/2019
אותו הבית המיועד להריסה בחברון
Photographer: Hagit Back
02/12/2019
חברון: אותו הבית המועד להריסה
Photographer: Hagit Back
02/12/2019
חברון: בית פלסטיני נטוש מול מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
02/12/2019
הבית הפלסטיני מול הכניסה למערכת המכפלה (רק לפלסטינים) נתפס וייהרס, ובמקומו יקום בניין חדש חיהודי חברון
אנשי האו"ם גובים עדות על פגיעה ע"י מתנחלים
Photographer: Hagit Back
25/11/2019
המבנים שנבנים במיוחד לאירוח הבאים לשבת ״חיי שרה״
Photographer: Hagit Back
18/11/2019
עיריית חברון בשיתוף עם המינהל האזרחי בונה מדרכות להולכי רגל
Photographer: Hagit Back
18/11/2019
Photographer: Hagit Back
28/10/2019
Photographer: Michal Tsadik
29/10/2019
Photographer: Michal Tsadik
29/10/2019
בכל חברון תלויים שלטים כאלה
Photographer: Hagit Back
20/10/2019
מת"ק חברון
Photographer: Hagit Back
20/10/2019
אידריס
Photographer: Michal Tsadik
22/10/2019
צו התפיסה של הרכוש הפרטי
Photographer: Hagit Back
07/10/2019
פתאום הבחנו בעוד דגל ישראל בבניין שנדמה לנו שאין אישור קנייה
Photographer: Hagit Back
07/10/2019
עבודות העפר
Photographer: Hagit Back
23/09/2019
טיילת דביר
Photographer: Hagit Back
23/09/2019
הקמת אוהלי האירוח לקראת ביקורו של ראש הממשלה
Photographer: Michal Tsadik
03/09/2019
הדירות בבית המכפלה השייכות לפלסטינים
Photographer: Hagit Back
02/09/2019
שלט הכניסה לבית המכפלה
Photographer: Hagit Back
02/09/2019
המעין והמצלמות
Photographer: Michal Tsadik
27/08/2019