View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Anin checkpoint Album

מחסום עאנין נעול אבל ליד השער יש פרצה גדולה מאוד
Photographer: Ruti Tuval
24/01/2021
במחסום עאנין השער האמצעי נעול אבל לצידו יש פרצה גדולה מאוד בגדר
מחסום טורה: חוזרים לגדה ממרחב התפר בתום יום מסיק
Photographer: Tami Ritov
03/12/2020
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
Photographer: Tami Ritov
12/11/2020
אום אל פחם: גדר הההפרדה באזור פרוצה במקומות מרובים.
Photographer: Shuli Bar
02/12/2020
אום אל פאחם: לאורך גדר ההפרדה פרצות מרובות. נתיב מעבר והברחה מהגדה לישראל
סיתוונית בשטח C
Photographer: Ruti Tuval
17/11/2020
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
Photographer: Ruti Tuval
17/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
Photographer: Ruti Tuval
10/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
Photographer: רותי תובל
12/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים מהמסיק היומי
Photographer: Neta Golan
26/10/2020
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
Photographer: Neta Golan
02/09/2020
צומת ברטעה:  מוניות ממתינות למבריחי הגדר
Photographer: Ruti Tuval
31/08/2020
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
Photographer: Ruti Tuval
31/08/2020
מחסום עאנין: פותחים
Photographer: Ruti Tuval
06/09/2020
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
Photographer: Shuli Bar
26/08/2020
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
Photographer: Ruti Tuval
05/08/2020
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
Photographer: ruti
05/08/2020
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
Photographer: Ruti Tuval
20/07/2020
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
Photographer: Ruti Tuval
20/07/2020
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
Photographer: Ruti Tuval
23/07/2020
מחסום עאנין: סוף סוף נפתח לחקלאים, הקוצים לא יורדים מהמחרשה
Photographer: Neta Golan
24/06/2020
מחסום עאנין: חוזרים מקניות בג'נין אל מרחב התפר
Photographer: Ruti Tuval
14/06/2020
ארוחת הערב לשבירת הצום ברמדאן, אצל מ' מעאנין
Photographer: Local Palestinian resident
01/05/2020
הבן של מ' מעאנין מרסס את העשבייה בכרם הזיתים הקרוב לבית
Photographer: Local Palestinian resident
07/04/2020
הכפר עאנין: ביתו מבצרו של מ'
Photographer:
07/04/2020
עאנין, צילום ארכיון, מ' מגיח מן הערפל
Photographer: Shuli Bar
26/03/2020
מחסום עאנין: פעם בשנה באביב הטבע עושה חסד עם אתרי הכיבוש המכוערים
Photographer: Neta Golan
04/03/2020
מחסום עאנין: לפני ששמו את הגדר הלכנו כל יום לישראל והחיים היו דבש
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
מחסום עאנין: סככת הבטון, טרקטור הגרוטאות, מחסום , וברקע הכפר עאנין
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
מחסום עאנין: היום מותר לטרקטור עם הגרוטאות לעבור
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
כלנית ראשונה במחסום עאנין
Photographer: Neta Golan
29/01/2020
מחסום טייבה רומנה: השער נעול אבל לצידו פרצה גדולה מאוד בגדר....
Photographer: Neta Golan
15/01/2020
מחסום עאנין: זריחה כל כך יפה לא מסתירה את הכיבוש המכוער
Photographer: Neta Golan
18/12/2019
מחסום עאנין: השמש זורחת בדיוק בזמן אבל החיילים מאחרים
Photographer: Neta Golan
18/12/2019
מחסום עאנין: חיים קשה
Photographer: Ruti Tuval
19/11/2019
מחסום טורה: על קיר סככת הבטון נכתב בעברית "חיים קשה" ובערבית
מחסום עאנין: בתום יום המסיק החמור יעביר שקים מלאים בזיתים בחזרה לכפר
Photographer: Neta Golan
13/11/2019
מחסום עאנין: בתום יום המסיק החמור יעביר שקים מלאים בזיתים בחזרה לכפר.
מחסום ענין: בדרך למסיק הזיתים הנמצאים מעבר לגדר ההפרדה
Photographer: Neta Golan
13/11/2019