View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Anin checkpoint Album

מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
Photographer: רותי תובל
10/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
Photographer: רותי תובל
17/11/2020
סיתוונית בשטח C
Photographer: רותי תובל
17/11/2020
מחסום עאנין נעול אבל ליד השער יש פרצה גדולה מאוד
Photographer: רותי תובל
24/01/2021
במחסום עאנין השער האמצעי נעול אבל לצידו יש פרצה גדולה מאוד בגדר
הבן של מ' מעאנין מרסס את העשבייה בכרם הזיתים הקרוב לבית
Photographer: A Palestinian resident
07/04/2020
ארוחת הערב לשבירת הצום ברמדאן, אצל מ' מעאנין
Photographer: A Palestinian resident
01/05/2020
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
Photographer: רותי תובל
05/08/2020
מחסום טורה: חוזרים לגדה ממרחב התפר בתום יום מסיק
Photographer: Tami Ritov
03/12/2020
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
Photographer: Tami Ritov
12/11/2020
אום אל פחם: גדר הההפרדה באזור פרוצה במקומות מרובים.
Photographer: Shuli Bar
02/12/2020
אום אל פאחם: לאורך גדר ההפרדה פרצות מרובות. נתיב מעבר והברחה מהגדה לישראל
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
Photographer: רותי תובל
12/11/2020
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים מהמסיק היומי
Photographer: Neta Golan
26/10/2020
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
Photographer: Neta Golan
02/09/2020
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
Photographer: Shuli Bar
26/08/2020
מחסום עאנין: סוף סוף נפתח לחקלאים, הקוצים לא יורדים מהמחרשה
Photographer: Neta Golan
24/06/2020
הכפר עאנין: ביתו מבצרו של מ'
Photographer:
07/04/2020
עאנין, צילום ארכיון, מ' מגיח מן הערפל
Photographer: Shuli Bar
26/03/2020
אביב, אפילו במחסום עאנין
Photographer: Neta Golan
04/03/2020
פעם בשנה באביב הטבע עושה חסד עם אתרי הכיבוש המכוערים
מחסום עאנין: לפני ששמו את הגדר הלכנו כל יום לישראל והחיים היו דבש
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
מחסום עאנין: סככת הבטון, טרקטור הגרוטאות, מחסום , וברקע הכפר עאנין
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
מחסום עאנין: היום מותר לטרקטור עם הגרוטאות לעבור
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
כלנית ראשונה במחסום עאנין
Photographer: Neta Golan
29/01/2020
מחסום טייבה רומנה: השער נעול אבל לצידו פרצה גדולה מאוד בגדר....
Photographer: Neta Golan
15/01/2020
מחסום עאנין: זריחה כל כך יפה לא מסתירה את הכיבוש המכוער
Photographer: Neta Golan
18/12/2019
מחסום עאנין: השמש זורחת בדיוק בזמן אבל החיילים מאחרים
Photographer: Neta Golan
18/12/2019
מחסום עאנין: בתום יום המסיק החמור יעביר שקים מלאים בזיתים בחזרה לכפר
Photographer: Neta Golan
13/11/2019
מחסום עאנין: בתום יום המסיק החמור יעביר שקים מלאים בזיתים בחזרה לכפר.
מחסום ענין: בדרך למסיק הזיתים הנמצאים מעבר לגדר ההפרדה
Photographer: Neta Golan
13/11/2019
מחסום עאנין: היבול היומי,מסיק 2019
Photographer: Shuli Bar
30/10/2019
מחסום עאנין, מסיק 2019
Photographer: Shuli Bar
30/10/2019
מחסום עאנין: חנה מבקשת לברר אצל הפלסטינים מה שעות הפתיחה החדשת לרגל המסיק? לא יודעים
Photographer: Neta Golan
23/10/2019
מחסום עאנין: נטע מבקשת לברר מה שעות הפתיחה החדשות לכבוד המסיק. לא יודעים
Photographer: חנה הלר
23/10/2019
מחסום עאנין: נטע בוחנת את המציאוֹת הזרועות בשטח
Photographer: Shuli Bar
02/10/2019
: נטע בוחנת מקרוב את המציאוֹת בצומת מחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
02/10/2019
מחסום עאנין: שישה אנשים טרקטור חמור ועייר ממתינים לעבור לכפר
Photographer: Neta Golan
25/09/2019
בוקר במחסום עאנין: הירח נמוג לעומת השמש החדשה
Photographer: RONI SHALIT
16/09/2019
מחסום עאנין: סככת ההמתנה זכתה בכורסה מהודרת, אחרי שהמשטרה הצבאית אסרה להעבירה לכפר עאנין
Photographer: Neta Golan
28/08/2019