View Album | Page 2 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Anin checkpoint Album

עאנין: פרצה בתוך מחסום
Photographer: Shuli Bar
02/02/2022
עאנין הוא מחסום חקלאי המיועד לחקלאים מהכפר עאנין. פעמיים בשבוע הם עוברים כאן לזיתים שלהם, שנכלאו מאחורי גדר ההפרדה. במחסום עוברים בעלי הטרקטורים. ואילו הולכי הרגל עוברים מתי שירצו בפרצה הגדולה במרכז המחסום. לפני יומיים איחרו לפתוח את השער בשלוש וחצי שעות. מ' החקלאי והטרקטור, היחידי (כמעט) שמגיע בשעה הידועה - חיכה לחיילים בצייתנות. היום הוא לא בא, הילד שלו חולה והוא נשאר איתו בבית. דווקא היום החילים לא איחרו, חיכו לו כרבע שעה ונסעו.
מחסום עאנין וצמודה אליו הגדולה
Photographer: Shuli Bar
02/02/2022
הפִרצה הגדולה הצמודה למחסום עאנין
Photographer: Ruti Tuval
31/01/2022
מחסום עאנין: עמודונים צהובים מגנים על השער הנעול
Photographer: Ruti Tuval
31/01/2022
הכפר ענין מבעד למחסום
Photographer: Ruti Tuval
09/01/2022
הכפר עאנין בשמש של שקיעה
Photographer: Ruti Tuval
09/01/2022
מחסום עאנין שומם אך פרןץ לרווחה
Photographer: Ruti Tuval
09/01/2022
פרצה ועוד פרצה במחסום עאנין
Photographer: Ruti Tuval
14/11/2021
מחסום עאנין והעמודונים החוסמים מעבר רכבים
Photographer: Ruti Tuval
14/11/2021
עאנין: החקלאי א' ממתין וממתין וממתין
Photographer: Neta Golan
17/11/2021
מחסום עאנין: שיעורי הבית נשכחו במחסום
Photographer: Neta Golan
27/10/2021
חוזרים הביתה לגדה דרך הפרצה הגדולה בגדר מול אום אל פחם
Photographer: Ruti Tuval
26/10/2021
Returning home to the West Bank through the large breach in the fence in front of Umm al-Fahm
מחסום עאנין: טרקטור עובר בין העמודונים החוסמים
Photographer: Marina Banai
17/10/2021
מחסום עאנין: מישהו זורק בגדים טובים (שאנו הבאנו?)
Photographer:
17/10/2021
מחסום עאנין: החיילים משקיעים הרבה עבודה בפתיחת המחסום, לשני חקלאים בלבד
Photographer: Shuli Bar
20/10/2021
מחסום עאנין: כולם עברו ויעברו בפרצה, רק מ' עובר בשעה הרשמית
Photographer: Shuli Bar
06/10/2021
במחסום עאנין נלחמים בגנבי מכוניות
Photographer: Shuli Bar
28/07/2021
מחסום עאנין
Photographer: חנה הלר
14/07/2021
השער הנעול מוגן בחסמים אך לידו פרצה גדולה להולכי רגל
מחסום עאנין
Photographer: חנה הלר
14/07/2021
אחרי שגנבים שברו את המנעול בשער המרכזי כדי להבריח לגדה רכב ישראלי גנוב, צה"ל תקע עמודי ברזל כמכשול, שניתן להזיזם בקלות..
מחסום עאנין: יותר חיילים מפלסטינים
Photographer: חנה הלר
16/06/2021
פיצי, על רקע הגדר וכפר אום דאר בין עאנין ליעבד
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
כאן ניתן לראות, בתוך הגדר, את אחד מ74 השערים שרובם נשארו סגורים ולא מאפשרים מעבר לחקלאים שחיים בקרבתם. חקלאים אלה, נאלצים להגיע למחסומים שנפתחים לזמן קצר פעמיים היום בחלק מימי השבוע.
הפירצה ה"מתוקנת"
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
בדרך מהפירצה בגדר לעבודה באום אל פאחם
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
מבט רחב על הגדר הפרוצה באזור עאנין
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
בשביל בין הגדר לאום אל פאחם
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
אנו עומדות ליד השביל שבו עוברים הפלסטינים לעבודה באום אל פאחם
מחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
09/06/2021
שניים מתוך שלושת שערי המחסום (214) פתוחים לרווחה וכבר לא נעולים, לדוגמה השער בצד מרחב התפר
הפרצה במחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
03/06/2021
מחסום עאנין: חיים קשה
Photographer: רותי תובל
19/11/2019
מחסום טורה: על קיר סככת הבטון נכתב בעברית "חיים קשה" ובערבית
מחסום עאנין: חוזרים מקניות בג'נין אל מרחב התפר
Photographer: רותי תובל
14/06/2020
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
Photographer: רותי תובל
23/07/2020
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
Photographer: רותי תובל
20/07/2020
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
Photographer: רותי תובל
20/07/2020
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
Photographer: רותי תובל
05/08/2020
מחסום עאנין: פותחים
Photographer: רותי תובל
06/09/2020
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
Photographer: רותי תובל
31/08/2020
צומת ברטעה:  מוניות ממתינות למבריחי הגדר
Photographer: רותי תובל
31/08/2020