View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

מחסום הרכבים בקלנדיה
Photographer: תמר פליישמן
13/06/2021
זהירות!! החיילים יורים במי שהולך ברגל באזור זה!
עם י' לאחר שעברנו את המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
27/05/2021
נוסע כל בוקר מבידו לקלנדיה כדי לחזור לעבוד בפסגת זאב הסמוכה לבידו בגלל מניעה לעבור במחסום ג'יב
ילדים בדרך לבית הספר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
27/05/2021
ילדים קטנים שמגיעים למחסום לבדם
מרכזי שירות של רב-קו
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
27/05/2021
הסדר חדש שהושג מאפשר לתושבי מזרח ירושלים להשתמש בכרטיס הרב קו.
הקיוסק במקומו החדש-ישן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
27/05/2021
עומס מכוניות בכיכר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
27/05/2021
מבט מהגשר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
27/05/2021
פועלים ממתינים להסעה לאורך החומה ועל גדרות האבן הנמוכות
שרידי אלימות בקלנדיה
Photographer: תמר פליישמן
23/05/2021
שרידי צמיגים שהובערו ושאריות תרמילי פגזים ורימונים לאורך החומה
התכשיט
Photographer: תמר פליישמן
23/05/2021
התכשיט שלא עבר את מבחן המגנומטר במחסום קלנדיה
בית הנתיבות הנובל
Photographer: תמר פליישמן
07/05/2021
חיילת מכוונת רובה
Photographer: תמר פליישמן
07/05/2021
אישה שסורבה מחזיקה את האישור
Photographer: תמר פליישמן
07/05/2021
שוטרי משמר הגבול מסתלבטים
Photographer: תמר פליישמן
30/04/2021
עמדה מרושתת
Photographer: תמר פליישמן
30/04/2021
קרוב לעמדות הבידוק
Photographer: תמר פליישמן
30/04/2021
תורים ארוכים
Photographer: תמר פליישמן
30/04/2021
תמונה קבוצתית
Photographer: תמר פליישמן
23/04/2021
תור נשים
Photographer: תמר פליישמן
23/04/2021
כוחות הביטחון בודקים תעודות
Photographer: תמר פליישמן
23/04/2021
מראה מעל הגשר
Photographer: תמר פליישמן
23/04/2021
מחסום קלנדיה ריק ממכונית ומאנשים ביום ששי השני לחודש הרמדאן
שישי ראשון לחודש הרמאדן
Photographer: תמר פליישמן
16/04/2021
פלסטינית באזיקי מתכת
Photographer: תמר פליישמן
16/04/2021
הדרך מהמחסום למחנה הפליטים
Photographer: תמר פליישמן
30/03/2021
שלט מכוון לקלפי
Photographer: Ronit Dahan Ramati
24/03/2021
שלט מנייר בקשר לבחירות מרץ 2021, מפנה לקלפי שנמצאת במתחם משרדי הממשלה בצמוד למחסום.
בדיקת אישורי מעבר
Photographer: תמר פליישמן
14/03/2021
אבו רמזי, ידידנו מוכר הבייגלה
Photographer: Ronit Dahan Ramati
10/03/2021
הודעה על מבצע חיסונים
Photographer: Ronit Dahan Ramati
10/03/2021
ירוק מתאים לך
Photographer: תמר פליישמן
28/02/2021
שלט ירוק עליו כתוב בערבית: ירוק מתאים לך. שלומי טוב. שלום שכני טוב. שלום כל המדינה טוב.
סגר פורים
Photographer: תמר פליישמן
28/02/2021
מחסום קלנדיה שומם - סגר פורים
כלניות פורחות בשדה ירוק
Photographer: Ronit Dahan Ramati
24/02/2021
פחים חדשים
Photographer: Ronit Dahan Ramati
24/02/2021
שוב תורים
Photographer: Ronit Dahan Ramati
24/02/2021
שוב תורים ארוכים במחסום קלנדיה
חולת סרטן מועברת מאמבולנס שטחים לאמבולנס של הצלב האדום.
Photographer: תמר פליישמן
14/02/2021
חולת סרטן מועברת מאמבולנס שטחים לאמבולנס של הצלב האדום.
קורלס חדש, בדרך המובילה למחסום, מחכה לרמדאן שיחול בעוד חודשיים.
Photographer: תמר פליישמן
14/02/2021
קורלס חדש, בדרך המובילה למחסום, מחכה לרמדאן שיחול בעוד חודשיים.
מדלגים מעל קיר הבטון
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/02/2021
מדלגים מעל קיר הבטון בכניסה למחסום קלנדיה
היציאה לכיוון ירושלים
Photographer: Ronit Dahan Ramati
11/02/2021
היציאה לכיוון ירושלים ותחילת העליה לגשר - כאן אפשר לקפוץ ולחסוך את ההליכה על הגשר