View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

ילדים מוכרים מסכות
Photographer: Ronit Ramati
01/07/2020
פחים לפסולת זיהומית
Photographer: Ronit Ramati
01/07/2020
מוניות טרנזית צהובות בחניה
Photographer: Ronit Ramati
01/07/2020
מתוך הסרטון: אחמד ותופסיו
Photographer: Palestinian
28/06/2020
מתוך הסרטון: שניות לפני שאחמד ותופסיו נבלעו בתוך המחסום
צמיגים עם אבנים בתוכם למניעת חניה על המדרכה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
הקיוסק עלה אל תוך מגרש החניה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
יש גם חניה לאוטובוסים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
יש גם חניה לאוטובוסים. מימין למעלה - התור ממזרח, משמאל בצהוב – הקיוסק
חניות מסומנות במגרש החדש ישן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
חניות מסומנות במגרש החדש ישן - לא ברור מי רשאי לחנות בהן
תורים משני הכיוונים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
שני תורים ארוכים מכיוון קלנדיה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
התורים מכיוון קלנדיה ואבו רמזי מימין
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
תור שלישי מכיוון א-רם
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
המראה שנגלה לעינינו בצד הפלסטיני
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
עמדת החיילים
Photographer: תמר פליישמן
21/06/2020
ארגזי פירות בצד ההריסות
Photographer: תמר פליישמן
14/06/2020
ארגזי פירות בצד ההריסות אחרי שהצבא הרס שוב את הדוכן
בדיקת אישורים
Photographer: תמר פליישמן
09/06/2020
שאריות דוכני הפלסטינים שהחיילים הרסו
Photographer: תמר פליישמן
09/06/2020
מבט מהגשר אל מחסום הולכי הרגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
חנה ואבו רמזי ליד הכניסה למחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
הקיוסק חזר למקומו הקודם
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
הקיוסק חזר למקומו הקודם, לאחר שהושלמה הסלילה והבניה מאחוריו
מסלולי גישה אל המחסום באזור שמאחורי הקיוסק
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מגרש החניה הישן נסלל כולו
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
שלט המזהיר מהקורונה בכניה למחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
תריסים סוגרים את היציאה מהמחסום הישן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מבט מהגשר אל מחסום כלי הרכב
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
אוטובוס וכלי רכב עוברים מקלנדיה לירושלים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מבט מהגשר למשאיות הנוסעות מירושלים לקלנדיה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מבט מהגשר לכיוון ירושלים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מוניות בירידה מגשר הולכי הרגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מבט מהגשר לכיוון קלנדיה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
אזור חניית האוטובוסים והמיניבוסים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
מסלולי הגישה החדשים במבט מכיוון המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
01/06/2020
שלט הוראות התנהגות בזמן הקורונה
Photographer: תמר פליישמן
31/05/2020
שלט הוראות התנהגות בזמן הקורונה עליו כתוב בערבית: פרברי ירושלים נגיף הקורונה מסוכן. היזהר ופעל לפי ההוראות עמדו במרחק של מטר מטר מהאדם האחר גרם של מניעה עדיף על קילו של תרופה.
תצפית מעולה מרום הגשר למחסום שלמטה
Photographer: תמר פליישמן
27/05/2020
מחסום הרכבים השתדרג
Photographer: תמר פליישמן
27/05/2020
גשר מעל מחסום הרכבים
Photographer: תמר פליישמן
27/05/2020
גשר שמתוח מעל מחסום הרכבים ושהוא הדרך היחידה אל הגדה וממנה