View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

קלנדיה, תקלה במחסום
Photographer: Tamar Fleishman
21/05/2023
פצוע מכפר עקב
Photographer: Tamar Fleishman
21/05/2023
קלנדיה, הבטונדות הוסטו הצידה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
15/05/2023
קלנדיה, השער פתוח לרווחה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
15/05/2023
קלנדיה, הכניסה לחניה פתוחה ללא בודקה ודוכן מכירת המזון חזר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
15/05/2023
קלנדיה - אישה שביקשה להצטלם
Photographer: Tamar Fleishman
10/05/2023
קלנדיה – נער בן 14 מסורב מעבר לטיפול בבי"ח הדסה
Photographer: Tamar Fleishman
30/04/2023
קלנדיה - חפירת השיקוע ממזרח לכביש רק בתחילתה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה - חפירת השיקוע ממערב לכביש
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה - שער הברזל בחומה נסגר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה - חנה ש. ורונית ד. עם חבר חדש
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – בטונדות עם פתחים בכניסה המזרחית
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – העליה לחניה הפרטית חסומה בג'יפ ומאבטח
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – גם העליה ברגל למגרש החניה הפרטי חסומה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הכניסה לחניה הפרטית חסומה בבטונדות וגדר תיל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מגרש החניה העליון נחסם
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
הכניסה למתחם מצד מזרח - הקיוסק סולק, מגרש החניה העליון נחסם
קלנדיה – אזור כניסת הגברים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הכניסה למגרש החניה חסומה בבטונדות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מתחם המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
מתחם המחסום מימין, באמצע מגדל שמירה ומשמאל, תחת הקירוי הכחול, מעברי הכניסה של הגברים
קלנדיה – שער נוסף פתוח לכניסת הולכי רגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הכביש חסום בבוטנדות
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מגרש חניה קטן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
מגרש חניה קטן מעבר לחומה עם ציור הקיר הגדול, ואחריו הכביש (היכן שמערבל הבטון). התנועה ברכב בין קלנדיה לרמאללה אפשרית רק מעבר לחומה המצויירת
קלנדיה – מעברים בין נתיבי הכביש החסומים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – פתחים בחומה לכניסה ברגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – בודקה משוכללת לכבוד הרמדאן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים 4
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים 2
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעברים לכניסת נשים 1.
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המחסום מקושט בכרזות רמדאן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – מסוף האוטובוסים משובץ שירותים מגוונים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
1 - מסוף האוטובוסים; 2 - מבנה השירותים החדש; 3 - שירותים ניידים; 4 - מבנה השירותים הישן.
קלנדיה – הסיבוב כדי לעלות לגשר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעבר החסום אל העלייה לגשר בצד הפלסטיני
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – המעבר החסום אל העלייה לגשר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
קלנדיה – הגשר מואר לכבוד הרמדאן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023
הגשר מקושט באורות לכבוד הרמדאן ואנשים רבים צועדים עליו בשעה זו, שהיא שעת שיא במעבר פועלים לעבודה בישראל.
קלנדיה – מחסום כלי הרכב סגור
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
17/04/2023