View Album | Page 3 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Qalandiya checkpoint Album

גשר הולכי הרגל מתחיל בחניית האוטובוסים מרמאללה
Photographer: Anat Tueg
22/05/2022
תינוק מעוכב בדרך לבית החולים
Photographer: Tamar Fleishman
29/05/2022
עבדאללה בדוכן הפירות שלו
Photographer: Tamar Fleishman
17/05/2022
שלטי הברכה לרמדאן קרועים למחצה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
ציור הקיר והרוכל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
ציור הקיר עם ההקדשה והרוכל שמתמקם על הגדר המפרידה בין המסלולים
ציור הקיר לאחר השלמת הצביעה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
נוספה דמות ונצבעו דמויות אחרות בציור הקיר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
הקדשה נוספה לציור הקיר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
עוברים דרך השלבים בגדר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
שוב יש תורים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
שוב שותים קפה של בוקר בזולה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
בדוכן המזון שוב מטגנים על הבוקר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
הקיוסק שב למקומו הקודם
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
11/05/2022
שוטר עם שרשרת כדורי ספוג
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
אזוק נלקח למעצר
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
שוטרים מדכאים מחאה
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
מחאה על הריגתה של העיתונאית שירין אבו-עאקלה
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
מאמבולנס שטחים לאמבולנס ירושלמי
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
תינוקת בדרך לניתוח
Photographer: Tamar Fleishman
11/05/2022
צעירי העזרה הראשונה
Photographer: Tamar Fleishman
29/04/2022
בדיקת מסמכים
Photographer: Tamar Fleishman
29/04/2022
נשים בדרך לאל אקצה
Photographer: Tamar Fleishman
29/04/2022
גברים בדרך לאל אקצה
Photographer: Tamar Fleishman
29/04/2022
נשים בדרך לקלנדיה
Photographer: Tamar Fleishman
29/04/2022
אמא ותינוקת בתוך ההמון
Photographer: Tamar Fleishman
22/04/2022
חשה ברע בשל הדוחק
Photographer: Tamar Fleishman
22/04/2022
הגברים בדרכם לאל אקצה
Photographer: Tamar Fleishman
22/04/2022
חייל חמוש ברובה
Photographer: Tamar Fleishman
22/04/2022
בדיקות מסמכים
Photographer: Tamar Fleishman
22/04/2022
הנשים בדרכן לאל אקצה
Photographer: Tamar Fleishman
22/04/2022
מבט מהגשר אל מחסום הרכב
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
13/04/2022
אזור שדה התעופה לשעבר נסלל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
13/04/2022
העבודות על השיקוע בצד הישראלי
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
13/04/2022
כניסת גברים ברמדאן
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
13/04/2022
אזור העבודות ממזרח למחסום נתחם בחומת בטון
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
13/04/2022
ציור הקיר 6
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
13/04/2022