אבו איסמעיל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אבו איסמעיל