אבו איסמעיל | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אבו איסמעיל