מחסום ג'יוס דרום 1012 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס דרום 1012