Photo Browser | Page 51 | מחסוםווטש

Photo Browser

ירזא בקעת הירדן: מכנסים את העדר מהר לפני הפינוי
ירזא בקעת הירדן: מכנסים את העדר מהר לפני הפינוי
17/08/2018 Photo:
17/08/2018
Photo:
בקעת הירדן ירזא: רגע לפני הפינוי האשה מכבה את הטאבון
בקעת הירדן ירזא: רגע לפני הפינוי האשה מכבה את הטאבון
17/08/2018 Photo:
17/08/2018
Photo:
צו הגירוש שהצבא העביר לתושבי ירזא
צו הגירוש שהצבא העביר לתושבי ירזא
17/08/2018 Photo:
17/08/2018
Photo:
תל זיף. ההפניה והשלט רק בעברית
תל זיף. ההפניה והשלט רק בעברית
15/08/2018 Photo:
15/08/2018
Photo:
השלט שניצב אחרי הפנייה להתנחלות פני חבר
השלט שניצב אחרי הפנייה להתנחלות פני חבר
15/08/2018 Photo:
15/08/2018
Photo:
מחסום טורה: האם הכלב יעבור במחסום ללא היתר מעבר?
מחסום טורה: האם הכלב יעבור במחסום ללא היתר מעבר?
14/08/2018 Photo:
14/08/2018
Photo:
 A woman with 2 flags
A woman with 2 flags
14/08/2018 Photo:
14/08/2018
Photo:
Flag march
Flag march
14/08/2018 Photo:
14/08/2018
Photo:
Bet Rachel
Bet Rachel
14/08/2018 Photo:
14/08/2018
Photo:
המאחז מדרום להתנחלות רותם ממשיך להתפתח
המאחז מדרום להתנחלות רותם ממשיך להתפתח
13/08/2018 Photo:
13/08/2018
Photo:
אהבה במחסום חמרה
אהבה במחסום חמרה
13/08/2018 Photo:
13/08/2018
Photo:
בקעת הירדן: בורהאן מנגן על תוף טאם טאם
בקעת הירדן: בורהאן מנגן על תוף טאם טאם
13/08/2018 Photo:
13/08/2018
Photo:
בקעת הירדן: מנגנים ביחד, אורח מיפן ובורהאן
בקעת הירדן: מנגנים ביחד, אורח מיפן ובורהאן
13/08/2018 Photo:
13/08/2018
Photo:
אהבה בצומת מחולה
אהבה בצומת מחולה
13/08/2018 Photo:
13/08/2018
Photo:
גבעה 22. התרחבות נוספת של קריית ארבע .
גבעה 22. התרחבות נוספת של קריית ארבע .
06/08/2018 Photo:
06/08/2018
Photo:
הכשרת גבעה שלישית ליד נגוהות לאדוני הארץ.
הכשרת גבעה שלישית ליד נגוהות לאדוני הארץ.
06/08/2018 Photo:
06/08/2018
Photo:
משפחה של מתנחלים באה לקבל את פנינו בסבר פנים יפות
משפחה של מתנחלים באה לקבל את פנינו בסבר פנים יפות
03/08/2018 Photo:
03/08/2018
Photo:
ציר המתפללים - חברון
ציר המתפללים - חברון
03/08/2018 Photo:
03/08/2018
Photo:
העברת חולה גב אל גב
העברת חולה גב אל גב
29/07/2018 Photo:
29/07/2018
Photo:
מקאם שייח ע'אנם
מקאם שייח ע'אנם
27/07/2018 Photo:
27/07/2018
Photo:
העזובה במקאם שייח בילאל
העזובה במקאם שייח בילאל
05/06/2018 Photo:
05/06/2018
Photo:
מקאם אבו ג'וד
מקאם אבו ג'וד
07/03/2018 Photo:
07/03/2018
Photo:
מקאם שייח בילאל
מקאם שייח בילאל
28/02/2018 Photo:
28/02/2018
Photo:
מקאם שייח בילאל
מקאם שייח בילאל
28/02/2018 Photo:
28/02/2018
Photo:
מקאם עלאם אל הודא
מקאם עלאם אל הודא
21/02/2018 Photo:
21/02/2018
Photo:
השלט לפני מקאם שייח עבדאללה
השלט לפני מקאם שייח עבדאללה
07/02/2018 Photo:
07/02/2018
Photo:
BaniNaiim Checkpoint
BaniNaiim Checkpoint
21/06/2017 Photo:
21/06/2017
Photo:
Nabi Yaqin
Nabi Yaqin
21/06/2017 Photo:
21/06/2017
Photo:
הצעדה על הקו הירוק
הצעדה על הקו הירוק
05/03/2017 Photo:
05/03/2017
Photo:
מקאם שייח' אל-ח'ילווה עם 2 כיפות בדיר ר'סעאנה
מקאם שייח' אל-ח'ילווה עם 2 כיפות בדיר ר'סעאנה
06/02/2017 Photo:
06/02/2017
Photo:
הכניסה לאתר הר גריזים
הכניסה לאתר הר גריזים
27/07/2016 Photo:
27/07/2016
Photo:
ילדים בתור לבידוק במחסום לפני ההליכה לבית הספר
ילדים בתור לבידוק במחסום לפני ההליכה לבית הספר
14/04/2013 Photo:
14/04/2013
Photo:
ילדים בתור לבידוק במחסום לפני ההליכה לבית הספר
ילדים בתור לבידוק במחסום לפני ההליכה לבית הספר
14/04/2013 Photo:
14/04/2013
Photo: