Photo Browser | Page 50 | מחסוםווטש

Photo Browser

בקעת הירדן: עדר הכבשים נשאר חשוף לשמש המדברית אחרי הריסת הדיר
בקעת הירדן: עדר הכבשים נשאר חשוף לשמש המדברית אחרי הריסת הדיר
25/10/2018 Photo:
25/10/2018
Photo:
Falamiya CP. Going home
Falamiya CP. Going home
22/10/2018 Photo:
22/10/2018
Photo:
Falamiya CP. Going home
Falamiya CP. Going home
22/10/2018 Photo:
22/10/2018
Photo:
ג׳ורה אלח'יר: הגדר, מתקני המים והביוב הזורם
ג׳ורה אלח'יר: הגדר, מתקני המים והביוב הזורם
22/10/2018 Photo:
22/10/2018
Photo:
הפילבוקס שנמצא. 20 מטר אחרי הפנייה לג'ורה אל ח'יר
הפילבוקס שנמצא. 20 מטר אחרי הפנייה לג'ורה אל ח'יר
22/10/2018 Photo:
22/10/2018
Photo:
בגבעה ממול הקימו מאחז חדש ולא חוקי
בגבעה ממול הקימו מאחז חדש ולא חוקי
22/10/2018 Photo:
22/10/2018
Photo:
החלטת בית המשפט מלפני שנתיים על איסור ההריסה
החלטת בית המשפט מלפני שנתיים על איסור ההריסה
22/10/2018 Photo:
22/10/2018
Photo:
Eyal CP. Waiting for transportation
Eyal CP. Waiting for transportation
21/10/2018 Photo:
21/10/2018
Photo:
Waiting for transportation to Gaza
Waiting for transportation to Gaza
21/10/2018 Photo:
21/10/2018
Photo:
 Two policemen with two detainees
Two policemen with two detainees
21/10/2018 Photo:
21/10/2018
Photo:
שיחה עם פועלים אחרי המעבר במחסום אייל
שיחה עם פועלים אחרי המעבר במחסום אייל
21/10/2018 Photo:
21/10/2018
Photo:
אחרי המעבר - ממתינים.....
אחרי המעבר - ממתינים.....
21/10/2018 Photo:
21/10/2018
Photo:
אל חדידיה בקעת הירדן: הריסות מבנה מגורים של משפחה אחת
אל חדידיה בקעת הירדן: הריסות מבנה מגורים של משפחה אחת
20/10/2018 Photo:
20/10/2018
Photo:
בקעת הירדן: ליד הבית ההרוס בחדידיה בוסתן ירוק להפליא
בקעת הירדן: ליד הבית ההרוס בחדידיה בוסתן ירוק להפליא
20/10/2018 Photo:
20/10/2018
Photo:
מחסום עאנין 18.10.18 פעם בשנה המחסום פתוח יום יום לכבוד המסיק ועוברים רבים
מחסום עאנין 18.10.18 פעם בשנה המחסום פתוח יום יום לכבוד המסיק ועוברים רבים
18/10/2018 Photo:
18/10/2018
Photo:
מחסום טורה 18.10.18: הזבל של הכיבוש
מחסום טורה 18.10.18: הזבל של הכיבוש
18/10/2018 Photo:
18/10/2018
Photo:
בקעת הירדן: ליווי רועים באזור סמרה
בקעת הירדן: ליווי רועים באזור סמרה
18/10/2018 Photo:
18/10/2018
Photo:
בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים באזור אום זוקא
בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים באזור אום זוקא
18/10/2018 Photo:
18/10/2018
Photo:
פלסטינים לבושים חגיגית באו לפילבוקס שבצומת לחפש את תעודת הזהות של הבן
פלסטינים לבושים חגיגית באו לפילבוקס שבצומת לחפש את תעודת הזהות של הבן
17/10/2018 Photo:
17/10/2018
Photo:
בקעת הירדן 2.10.2018 חצבים אחרונים בסוף הקיץ
בקעת הירדן 2.10.2018 חצבים אחרונים בסוף הקיץ
16/10/2018 Photo:
16/10/2018
Photo:
התנחלות מכורה: בתים חדשים למכירה
התנחלות מכורה: בתים חדשים למכירה
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
דוחות הצפון: עאנין, טורה - המסיק התחיל
דוחות הצפון: עאנין, טורה - המסיק התחיל
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
מחסום טורה: פקק במחסום
מחסום טורה: פקק במחסום
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
הבית של גברת אבו הייכל
הבית של גברת אבו הייכל
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
פלסטינים נשואי פנים באו לפילבוקס שבצומת לחפש את תעודת הזהות של הבן
פלסטינים נשואי פנים באו לפילבוקס שבצומת לחפש את תעודת הזהות של הבן
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
הכניסה לבסיס צה״ל בחברון שאתמול אישרו בממשלה לבנות במקומו 31 יחידות דיור
הכניסה לבסיס צה״ל בחברון שאתמול אישרו בממשלה לבנות במקומו 31 יחידות דיור
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
גן אמל בזיף
גן אמל בזיף
14/10/2018 Photo:
14/10/2018
Photo:
גן אמל בזיף
גן אמל בזיף
14/10/2018 Photo:
14/10/2018
Photo:
תמונה שניה
תמונה שניה
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Shaarei Tikva
Shaarei Tikva
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Shaarei Tikva
Shaarei Tikva
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Bet Amin
Bet Amin
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Bet Amin
Bet Amin
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Abu Salman CP
Abu Salman CP
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Izbat Salman North checkpoint 1419
Izbat Salman North checkpoint 1419
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Izbat Salman North checkpoint 1419
Izbat Salman North checkpoint 1419
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo: