Photo Browser | Page 50 | מחסוםווטש

Photo Browser

הריסות ביתם של עבד ותחריר
הריסות ביתם של עבד ותחריר
27/01/2019 Photo:
27/01/2019
Photo:
כלי האוכל לצד ההריסות בפסאיל
כלי האוכל לצד ההריסות בפסאיל
27/01/2019 Photo:
27/01/2019
Photo:
הילדה עם תיבת הנגינה בהריסות המגורים
הילדה עם תיבת הנגינה בהריסות המגורים
27/01/2019 Photo: דפנה בנאי
27/01/2019
Photo: דפנה בנאי
בקעת הירדן: מלווים את הרועים במרעה למנוע התנכלות מצד המתנחלים
בקעת הירדן: מלווים את הרועים במרעה למנוע התנכלות מצד המתנחלים
27/01/2019 Photo:
27/01/2019
Photo:
Palestinian crossing Qalandiya CP
Palestinian crossing Qalandiya CP
27/01/2019 Photo:
27/01/2019
Photo:
Qalandiya CP
Qalandiya CP
27/01/2019 Photo:
27/01/2019
Photo:
Farmers waiting to pass Falamiya North (914)
Farmers waiting to pass Falamiya North (914)
23/01/2019 Photo:
23/01/2019
Photo:
Jud in Falamiya North (914)
Jud in Falamiya North (914)
23/01/2019 Photo:
23/01/2019
Photo:
Paving the road
Paving the road
21/01/2019 Photo:
21/01/2019
Photo:
The new road after the rain
The new road after the rain
21/01/2019 Photo:
21/01/2019
Photo:
המחסום לאתר העתיקות דיר סמעאן שנתפס בידי התנחלות לשם
המחסום לאתר העתיקות דיר סמעאן שנתפס בידי התנחלות לשם
21/01/2019 Photo:
21/01/2019
Photo:
התנחלות לשם פולשת לאדמת משפחת אידריס
התנחלות לשם פולשת לאדמת משפחת אידריס
21/01/2019 Photo:
21/01/2019
Photo:
Working on the road
Working on the road
21/01/2019 Photo:
21/01/2019
Photo:
המסמך המשפטי על חלוקת האדמה
המסמך המשפטי על חלוקת האדמה
21/01/2019 Photo:
21/01/2019
Photo:
עזון: מתחילים לזפת את הכביש
עזון: מתחילים לזפת את הכביש
21/01/2019 Photo: Rachel Afek
21/01/2019
Photo: Rachel Afek
New pedestrian path to Irtah CP
New pedestrian path to Irtah CP
20/01/2019 Photo:
20/01/2019
Photo:
הנזק שנגרם לטאבון של עזאם
הנזק שנגרם לטאבון של עזאם
20/01/2019 Photo:
20/01/2019
Photo:
הנזק שנגרם לטאבון של עזאם
הנזק שנגרם לטאבון של עזאם
20/01/2019 Photo:
20/01/2019
Photo:
השריפה שעזאם צילם בלילה. התמונה נראית כמו הר געש והיא של גג הטאבון עם הברזנט שנפגע.
השריפה שעזאם צילם בלילה. התמונה נראית כמו הר געש והיא של גג הטאבון עם הברזנט שנפגע.
20/01/2019 Photo:
20/01/2019
Photo:
התינוקת בחוץ
התינוקת בחוץ
19/01/2019 Photo:
19/01/2019
Photo:
ביקור חברים
ביקור חברים
19/01/2019 Photo:
19/01/2019
Photo:
רגע של נחת
רגע של נחת
19/01/2019 Photo:
19/01/2019
Photo:
A neon sign, a wall and a watchtower over Qalandiya
A neon sign, a wall and a watchtower over Qalandiya
19/01/2019 Photo:
19/01/2019
Photo:
מהמרפסת של עיסא לכיוון כללי חברון H2
מהמרפסת של עיסא לכיוון כללי חברון H2
17/01/2019 Photo:
17/01/2019
Photo:
תל רומידה
תל רומידה
17/01/2019 Photo:
17/01/2019
Photo:
Free Palestine
Free Palestine
17/01/2019 Photo:
17/01/2019
Photo:
המקום בו אירע נסיון הדקירה האחרון בחברון בשבוע שעבר
המקום בו אירע נסיון הדקירה האחרון בחברון בשבוע שעבר
16/01/2019 Photo:
16/01/2019
Photo:
שוטרי הכוח הבינלאומי TIPH מסיירים בחברון
שוטרי הכוח הבינלאומי TIPH מסיירים בחברון
16/01/2019 Photo:
16/01/2019
Photo:
ואדי למון - טראסות וזיתים
ואדי למון - טראסות וזיתים
15/01/2019 Photo:
15/01/2019
Photo:
מחסום ג'למה (ינואר 2019)
מחסום ג'למה (ינואר 2019)
15/01/2019 Photo: Ruti Tuval
15/01/2019
Photo: Ruti Tuval
רנתיס -  דרך שנסללה במימון התושבים. צה'ל הרס גשרון לניקוז המים הזורמים מאחורי הסלעים
רנתיס - דרך שנסללה במימון התושבים. צה'ל הרס גשרון לניקוז המים הזורמים מאחורי הסלעים
15/01/2019 Photo:
15/01/2019
Photo:
מבנים יפהפיים פזורים בשטח הכפר. בעלי חלק מהבתים חיים בחו"ל, בצילום מקום תפילה של סופים
מבנים יפהפיים פזורים בשטח הכפר. בעלי חלק מהבתים חיים בחו"ל, בצילום מקום תפילה של סופים
15/01/2019 Photo:
15/01/2019
Photo:
משפחה מתחממת בשמש החורפית ליד ביתה
משפחה מתחממת בשמש החורפית ליד ביתה
15/01/2019 Photo:
15/01/2019
Photo:
The kiosk is at the gate to Qalandiya CP
The kiosk is at the gate to Qalandiya CP
09/01/2019 Photo:
09/01/2019
Photo:
The wall hides the massive construction in the settlement of Rehelim
The wall hides the massive construction in the settlement of Rehelim
08/01/2019 Photo:
08/01/2019
Photo:
A sign at the entrance to the Iskaka Council
A sign at the entrance to the Iskaka Council
08/01/2019 Photo:
08/01/2019
Photo: