Photo Browser | Page 55 | מחסוםווטש

Photo Browser

בקעת הירדן 2.10.2018 חצבים אחרונים בסוף הקיץ
בקעת הירדן 2.10.2018 חצבים אחרונים בסוף הקיץ
16/10/2018 Photo:
16/10/2018
Photo:
הבית של גברת אבו הייכל
הבית של גברת אבו הייכל
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
פלסטינים נשואי פנים באו לפילבוקס שבצומת לחפש את תעודת הזהות של הבן
פלסטינים נשואי פנים באו לפילבוקס שבצומת לחפש את תעודת הזהות של הבן
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
הכניסה לבסיס צה״ל בחברון שאתמול אישרו בממשלה לבנות במקומו 31 יחידות דיור
הכניסה לבסיס צה״ל בחברון שאתמול אישרו בממשלה לבנות במקומו 31 יחידות דיור
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
התנחלות מכורה: בתים חדשים למכירה
התנחלות מכורה: בתים חדשים למכירה
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
דוחות הצפון: עאנין, טורה - המסיק התחיל
דוחות הצפון: עאנין, טורה - המסיק התחיל
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
מחסום טורה: פקק במחסום
מחסום טורה: פקק במחסום
15/10/2018 Photo:
15/10/2018
Photo:
גן אמל בזיף
גן אמל בזיף
14/10/2018 Photo:
14/10/2018
Photo:
גן אמל בזיף
גן אמל בזיף
14/10/2018 Photo:
14/10/2018
Photo:
Shaarei Tikva
Shaarei Tikva
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
שערי תקווה
שערי תקווה
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Bet Amin
Bet Amin
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Bet Amin
Bet Amin
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Abu Salman CP
Abu Salman CP
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Izbat Salman North checkpoint 1419
Izbat Salman North checkpoint 1419
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
אבו סאלמן 1419
אבו סאלמן 1419
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Habla CP
Habla CP
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
תמונה שניה
תמונה שניה
09/10/2018 Photo:
09/10/2018
Photo:
Eyal CP Palestinian side, cars line
Eyal CP Palestinian side, cars line
07/10/2018 Photo:
07/10/2018
Photo:
אנשים בדרך למחסום.
אנשים בדרך למחסום.
07/10/2018 Photo:
07/10/2018
Photo:
מחסום אייל
מחסום אייל
07/10/2018 Photo:
07/10/2018
Photo:
The entrance to Azzun
The entrance to Azzun
07/10/2018 Photo: Aviva Konforty
07/10/2018
Photo: Aviva Konforty
אפיית פיטות לפואלים...לפני הכניסה למחסום
אפיית פיטות לפואלים...לפני הכניסה למחסום
07/10/2018 Photo:
07/10/2018
Photo:
תמונה מסוג פוטו. פורטרט-ריבוע. אישה עם תינוק וגדר תיל מירכוז ברירית מחדל
תמונה מסוג פוטו. פורטרט-ריבוע. אישה עם תינוק וגדר תיל מירכוז ברירית מחדל
05/10/2018 Photo:
05/10/2018
Photo:
Habla CP. Security road =racetrack
Habla CP. Security road =racetrack
04/10/2018 Photo:
04/10/2018
Photo:
בקעת הירדן, חומסה: מביאים מים במכלית
בקעת הירדן, חומסה: מביאים מים במכלית
02/10/2018 Photo:
02/10/2018
Photo:
בקעת הירדן, חומסה: מחסה מפני השמש
בקעת הירדן, חומסה: מחסה מפני השמש
02/10/2018 Photo:
02/10/2018
Photo:
התנחלות בקעות: בתים חדשים למכירה
התנחלות בקעות: בתים חדשים למכירה
02/10/2018 Photo:
02/10/2018
Photo:
מערת המכפלה
מערת המכפלה
02/10/2018 Photo:
02/10/2018
Photo:
מערת המכפלה
מערת המכפלה
02/10/2018 Photo:
02/10/2018
Photo:
Qalandiya. A woman and her son
Qalandiya. A woman and her son
30/09/2018 Photo:
30/09/2018
Photo:
מצפה לונץ על ג'בל שייח בילאל
מצפה לונץ על ג'בל שייח בילאל
27/09/2018 Photo:
27/09/2018
Photo:
נגוהות, דרום הר חברון
נגוהות, דרום הר חברון
13/09/2018 Photo:
13/09/2018
Photo:
בשלט באתר העתיקות בהתנחלות בית אל נאמר בעמימות: "מקאם מוסלמי מהתקופה הקדומה".
בשלט באתר העתיקות בהתנחלות בית אל נאמר בעמימות: "מקאם מוסלמי מהתקופה הקדומה".
01/09/2018 Photo:
01/09/2018
Photo:
רועה בקר מדיר רסענה אירח לנו לחברה וסיפק הסברים על המקום
רועה בקר מדיר רסענה אירח לנו לחברה וסיפק הסברים על המקום
01/09/2018 Photo:
01/09/2018
Photo:
מחסום קלנדיה: שילוט חדש של רשות האוכלוסין וההגירה
מחסום קלנדיה: שילוט חדש של רשות האוכלוסין וההגירה
29/08/2018 Photo:
29/08/2018
Photo: