קלנדיה - פלסטינית צעירה נורתה בצהרי שבת

מקום: 
צופות: 
תמר פליישמן
13/06/2021
|
אחה"צ

כרוניקה של רצח ידוע מראש.

מחסום דמים הוא מחסום קלנדיה. רבות ורבים נרצחו באותם מטרים ספורים.

יורים שם לא כדי לעצור. יורים שם כדי להרוג.

האחרונה בשורה ארוכה של רצוחים היא איבתיסאם כעבנה, פלסטינית צעירה שנורתה בצהרי שבת ה- 12.6.21 ונפלה על האספלט מתבוססת בדמה עד למותה.

האספלט שעליו נשפך דמה של איבתיסאם ועליו נשפך דמם של פלסטיניות רבות ופלסטינים רבים לפניה הוא אילם. הוא לא יודע לספר אם צעקו במותם, אם נאנחו, אם קראו לאמם או לילדיהם ואולי בכלל לאלוהיהם.

אבל הרבה עדים היו בשבת לאירוע, עדים שראו אותה מתבוססת בדמה ולא יכלו להושיט עזרה ולא יכלו למשוך אותה אל מחוץ לקו הירי. למה? -  כי שערי המחסום לרכבים ולהולכי הרגל  נסגרו.

זאת ועוד – משני הצדדים הגיעו אמבולנסים ולא אפשרו להם להתקרב ולהגיש עזרה לאישה ששכבה מדממת, לא לאמבולנס מכוון ירושלים ולא לאמבולנס מכוון רמאללה.

שעתיים וחצי, אולי יותר היה המחסום סגור.

כן, בכניסה יש שלט בו כתוב שהכניסה היא לרכבים בלבד, אבל לא כתוב בו שגזר הדין לנכנס בהליכה הינה הוצאה להורג. לא כתוב שמי שאינו ספון ברכב הינו בן מוות.

היה או לא היה סכין. אין עובדה להיותו ואם היה או לא היה אין זה העיקר. העיקר זה שאיש ממוגן, אחד מרבים, חמוש ברובה, ירה יריות רבות במטרה להרוג אישה חסרת ישע.

הרבה יריות נורו וכולן לפלג גופה העליון של איבתיסאם, סיפרו עדי הראיה שאיש מהם לא הבחין בסכין שהייתה לגרסת השלטונות.

שמעתי טו – טו – טו – טו... הרבה פעמים, אמר האחד,

ספרתי שבע יריות אמר אחר.

למה הגיעה איבתיסאם שגרה רחוק מהמקום ממחנה פליטים ע"י העיר יריחו  דווקא למחסום קלנדיה?

את התשובה אפשר רק לשער. את איבתיסאם  כבר אי אפשר לשאול.

אבל מה שברור זה שהיורים שיכלו להתגבר על אישה זו ועל האחרים שנורו שם בבעיטה או בירייה לרגלו של האדם שמפניו הם מפחדים, בוחרים לירות כדי להרוג בסמכות ורשות.