View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Barta'a/Reikhan checkpoint Album

מחסום ברטעה, הסיפוח כבר כאן:  נקודה חדשה להורדת נוסעים בדרכם אל ומן הטרמינל
Photographer: Tami Ritov
26/06/2020
מחסום ברטעה: בקרוב תסתיים עבודת הארכת השרוול (מסלול מעבר) מהחנייה לטרמינל
Photographer: Tami Ritov
25/06/2020
מחסום ברטעה במגרש החניה: נהגים מנסים לתפוס לקוחות
Photographer: Tami Ritov
11/06/2020
מחסום ברטעה: ליד הסככה יושבים נהגים, קוראים בקול ''ג'נין"
Photographer: Tami Ritov
11/06/2020
מחסום ברטעה: השלט המגביל העברת תוצרת חקלאית מהגדה ואליה
Photographer: Tami Ritov
11/06/2020
דוח בימי קורונה: בכפר זבדה, אחה"צ, ילדים בבתים שומעים ילדים ברחוב ומצטרפים אליהם בשמחה
Photographer: Local Palestinian resident
06/04/2020
מבט מכיוון הגדה למחסום ברטעה השומם
Photographer: Local Palestinian resident
05/04/2020
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה מהעבודה בישראל
Photographer: Ruti Tuval
29/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה מקבלים אותנו בשמחה
Photographer: Ruti Tuval
25/02/2020
מחסום ברטעה: דגים מיפו, רוני מתפעלת מהברבוניות
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
מחסום ברטעה: מרינה על רקע המחסום
Photographer: Ruti Tuval
09/02/2020
מחסום טורה: ממתינים שהחיילת תחזור
Photographer: Ruti Tuval
09/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה הקטנים מתרוצצים בין המכוניות
Photographer: Ruti Tuval
18/02/2020
מחסום ברטעה: החניונים מתפוצצים והמשטרה מטילה קנסות כבדים על חניה בלתי חוקית
Photographer: Ruti Tuval
18/02/2020
מחסום ברטעה: קפה וקרואסון בדרך לעבודה בישראל
Photographer: Ruti Tuval
04/02/2020
מחסום ברטעה עוד לפני עלות השחר
Photographer: Ruti Tuval
04/02/2020
מחסום ברטעה: העברת חולה בין שני אמבולנסים
Photographer: Ruti Tuval
04/02/2020
מחסום ברטעה: החניון הפלסטיני מלא עד אפס מקום
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
מחסום ברטעה: מספר העוברים גדל באופן משמעותי ורואים זאת במגרשי החנייה מסביב למחסום
Photographer: Tami Ritov
23/01/2020
במחסום ברטעה שוב עוברים תושבי הגדה בבוקר, המגרשים מתפוצצים
Photographer: Ruti Tuval
26/01/2020
מחסום ברטעה: רקמת תיל ומתכת
Photographer: Ruti Tuval
17/12/2019
Bartaa: Please take our picture!
Photographer: Ruti Tuval
08/12/2019
שני פלסטינאים מחייכים לכבוד הצילום.
Bartaa: Surprise! Some of the garbage is beeing removed...
Photographer: Ruti Tuval
08/12/2019
באזור מחסום ברטעה מתאספת אשפה כאילו זה אתר פסולת רשמי. היום סלקו חלק מהפסולת, לא ברור לאן, בטח לא לשטח ישראלי
המזבלה במחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
19/11/2019
Prayer rugs at the checkpoint  
Photographer: Neta Golan
20/11/2019
שטיחוני תפילה פרוסים לאורך סככת המעבר במחסום ברטעה, לטובת העוברים ושבים בשעות התפילה
חברות מחסום ווטש, חיילים ו-חמור...
Photographer: רותי תובל
17/11/2019
החמור מובל לצל להמתנה עד לפתיחה מחדש של השער
Photographer: רותי תובל
17/11/2019
החניון מלא עד אפס מקום.
Photographer: רותי תובל
17/11/2019
הקניון שלנו במחסום ברטעה
Photographer: Rachel Weizmann
29/10/2019
מחסום ברטעה מאוד צפוף היום
Photographer: Ruti Tuval
10/09/2019
22.8.2019 מחסום ברטעה: היום התקבלנו בידידות רבה, כולל הקופיף על שמשת המכונית
Photographer: Tami Ritov
22/08/2019
14.8.2019 מחסום ברטעה: מה עושה נסיכה קטנה ומקסימה במקום כזה?
Photographer: Neta Golan
18/08/2019
מחסום ברטעה: במתקן המעבר יש דלת צדדית לנוחיות העוברים, פעם פתוחה פעם נעולה
Photographer: Neta Golan
02/07/2019
דלי של תירס ב 20 שקל
Photographer:
26/05/2019
אֶליָה משוחחת עם מבקשי אישורים במחסום ברטעה
Photographer:
26/05/2019
מחסום ברטעה: שני האחים הקטנים, מוכרי הקפה
Photographer:
05/05/2019