View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Barta'a/Reikhan checkpoint Album

מחסום ברטעה הישן
Photographer: Ruti Tuval
09/01/2022
מחסום ברטעה הישן
Photographer: Ruti Tuval
09/01/2022
הוורד בדרך אל הטרמינל במחסום ברטעה
Photographer: Tami Ritov
23/12/2021
The roses on the way to the terminal in Barta'a checkpoint
Photographer: Tami Ritov
23/12/2021
וורדים צהובים פורחים ליד הטרמינל של המחסום, ומדגישים את תאטרון האבסורד של הכיבוש
הפירצה שהתמקמה מול הכפר קייקיס: גם הלכלוך כבר פה
Photographer: חנה הלר
08/11/2021
ערב יורד על מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
28/11/2021
מכלאת מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
28/11/2021
איפה לומדים אדריכלות כזאת?
מול הכפר קייקיס: האשפה מתחילה להצטבר גם פה
Photographer: Hagar Dror
21/11/2021
גלי אבנים חוסמים מעבר רכב בפרצה ליד קייקיס
Photographer: Hagar Dror
21/11/2021
מחסום ברטעה: ב', מכר ותיק
Photographer: Ruti Tuval
19/09/2021
מחסום ברטעה: חוזרים בשמחה הביתה אחרי העבודה
Photographer: Ruti Tuval
05/09/2021
צומת ברטעה המזרחית: קפה אחרון בדוכן מאולתר לפני שעולים על ההסעות לעבודה
Photographer: Shuli Bar
01/09/2021
Last coffee at an impromptu stall before boarding the commute to work
מחסום ברטעה: פועלים פלסטינים חוזרים הביתה מיום העבודה במרחב התפר או בישראל
Photographer: Ruti Tuval
31/08/2021
מחסום ברטעה: נשים חוזרות לגדה אחרי יום עבודה במרחב התפר
Photographer: Ruti Tuval
31/08/2021
מבט על מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
15/08/2021
מחסום ברטעה:  בדרך לעבודה במרחב התפר
Photographer: Ruti Tuval
17/08/2021
מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
10/08/2021
נטע חונכת את המזנון וקונה מים בשני שקל. המזנון מרוויח 50%
מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
10/08/2021
מזנון חדש ומבריק הופיע בחניון התחתון של המחסום באישורו של מנהל המחסום. המפעיל הוא פלסטיני מהגדה
שלט בכביש 611: אין עוד מלבדו
Photographer: Shuli Bar
28/07/2021
מחסום ברטעה ברזייה חדשה
Photographer: חנה הלר
21/07/2021
בחניון במחסום ברטעה: מקומות שמורים בתשלום
Photographer: Ruti Tuval
29/06/2021
מחסום ברטעה: המעבר במכלאה צר ככל האפשר
Photographer: Ruti Tuval
29/06/2021
מחסום טורה: אשפה צבאית מפוזרת סביב
Photographer: Tami Ritov
17/06/2021
מתקן חדש למים קרים בתוך סככת המעבר, וכוסות אין
Photographer: Tami Ritov
17/06/2021
ובלבד שהוא מתפלל למען השלום
Photographer: Tami Ritov
17/06/2021
17.06.2021 מחסום ברטעה מתקן מים קרים
Photographer: Tami Ritov
17/06/2021
במחסום ברטעה-ריחן שומרים על החוק
Photographer: Ruti Tuval
22/06/2021
מחסום ברטעה
Photographer: Ruti Tuval
22/06/2021
לא פשוט להעביר עגלת ילדים בשלוש קרוסלות קצרות זרועות
מגדלים יונים בסככה, באמריחה
Photographer: Aviva Konforty
21/06/2021
מחסום עאנין
Photographer: Shuli Bar
26/05/2021
זו אחת מהפרצות הרבות שנפערו בגדר המערכת מצפון הגדה ועד דרומה. עד לפני שבוע גם טרקטור היה יכול לעבור דרכה. ערמות חול מונעות זאת היום אבל הולכי רגל עוברים שם בכל שעות היממה
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה הקטנים מתרוצצים בין המכוניות
Photographer: רותי תובל
18/02/2020
מחסום טורה: ממתינים שהחיילת תחזור
Photographer: רותי תובל
09/02/2020
מבט מכיוון הגדה למחסום ברטעה השומם
Photographer: A Palestinian resident
05/04/2020
מחסום ברטעה: מרינה על רקע המחסום
Photographer: רותי תובל
09/02/2020
דוח בימי קורונה: בכפר זבדה, אחה"צ, ילדים בבתים שומעים ילדים ברחוב ומצטרפים אליהם בשמחה
Photographer: A Palestinian resident
06/04/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה מקבלים אותנו בשמחה
Photographer: רותי תובל
25/02/2020