View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Barta'a/Reikhan checkpoint Album

מחסום ברטעה: פועלים שבים הביתה לגדה בסוף יום העבודה
Photographer: Ruti Tuval
25/08/2020
מחסום ברטעה: הארכת השרוול בחניון העליון
Photographer: Ruti Tuval
25/08/2020
מחסום ברטעה: הקרוסלה המובילה לטרמינל
Photographer: Tami Ritov
23/08/2020
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה לגדה, מהעבודה
Photographer: Tami Ritov
20/08/2020
מחסום ברטעה: אופנת הקורונה
Photographer: Ruti Tuval
18/08/2020
מול צומת ברטעה המזרחית, בצד הגדה: השער של גדר ההפרדה נעול, הפרצה לידו פתוחה
Photographer:
06/08/2020
צומת ברטעה המזרחית: קפה קטן בדרך לעבודה בישראל. אתם רואים מסיכות?
Photographer: Tami Ritov
06/08/2020
צומת ברטעה המזרחית: בעקבות המעבר החופשי בגדר המערכת, יש כאן תחנת הסעים רשמית
Photographer: Tami Ritov
06/08/2020
בכניסה לעיירה ברטעה: ג'יפ צבאי חוסם מעבר סחורות שעברו בפרצות הגדר
Photographer: Shuli Bar
05/08/2020
רכב צבאי חוסם את הכביש כדי "לשמור את הציר נקי" למנוע העברת סחורות. כל זאת ליד הפרצות שבהם הפלסטינים יכולים לעבור הלוך ושוב ללא הפרעה.
רכבים ממתינים לעוברים בפרצות הגדר.
Photographer: Shuli Bar
05/08/2020
רכבים חונים משני צידי הכביש באזו הגדר הפרוצה, ממתינים לכל האנשים שעוברים היום בפרצות הגדר.
מחסןם ברטעה: בבקרים המחסום ריק למדי. הרוב עוברים בפרצות בגדר
Photographer: Tami Ritov
23/07/2020
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה בבניית העיר חריש
Photographer: Ruti Tuval
14/07/2020
מחסום ברטעה: התוספת החדשה למסלול המעבר אל הטרמינל (שרוול)
Photographer: ruti
14/07/2020
מחסום ברטעה ריק מאנשים ומכוניות. רוב הפלסטינים עוברים דרך פרצות בגדר
Photographer: Shuli Bar
13/07/2020
מחסום ברטעה: אשפה גולשת בכניסה למחסום
Photographer: Ruti Tuval
07/07/2020
מחסום ברטעה: משאיות עם סחורה מהגדה ממתינות לבדיקה
Photographer: Ruti Tuval
07/07/2020
מחסום ברטעה, הסיפוח כבר כאן:  נקודה חדשה להורדת נוסעים בדרכם אל ומן הטרמינל
Photographer: Tami Ritov
26/06/2020
מחסום ברטעה: בקרוב תסתיים עבודת הארכת השרוול (מסלול מעבר) מהחנייה לטרמינל
Photographer: Tami Ritov
25/06/2020
מחסום ברטעה במגרש החניה: נהגים מנסים לתפוס לקוחות
Photographer: Tami Ritov
11/06/2020
מחסום ברטעה: ליד הסככה יושבים נהגים, קוראים בקול ''ג'נין"
Photographer: Tami Ritov
11/06/2020
מחסום ברטעה: השלט המגביל העברת תוצרת חקלאית מהגדה ואליה
Photographer: Tami Ritov
11/06/2020
דוח בימי קורונה: בכפר זבדה, אחה"צ, ילדים בבתים שומעים ילדים ברחוב ומצטרפים אליהם בשמחה
Photographer: Local Palestinian resident
06/04/2020
מבט מכיוון הגדה למחסום ברטעה השומם
Photographer: Local Palestinian resident
05/04/2020
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה מהעבודה בישראל
Photographer: Ruti Tuval
29/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה מקבלים אותנו בשמחה
Photographer: Ruti Tuval
25/02/2020
מחסום ברטעה: דגים מיפו, רוני מתפעלת מהברבוניות
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
מחסום ברטעה: מרינה על רקע המחסום
Photographer: Ruti Tuval
09/02/2020
מחסום טורה: ממתינים שהחיילת תחזור
Photographer: Ruti Tuval
09/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה הקטנים מתרוצצים בין המכוניות
Photographer: Ruti Tuval
18/02/2020
מחסום ברטעה: החניונים מתפוצצים והמשטרה מטילה קנסות כבדים על חניה בלתי חוקית
Photographer: Ruti Tuval
18/02/2020
מחסום ברטעה: קפה וקרואסון בדרך לעבודה בישראל
Photographer: Ruti Tuval
04/02/2020
מחסום ברטעה עוד לפני עלות השחר
Photographer: Ruti Tuval
04/02/2020
מחסום ברטעה: העברת חולה בין שני אמבולנסים
Photographer: Ruti Tuval
04/02/2020
מחסום ברטעה: החניון הפלסטיני מלא עד אפס מקום
Photographer: Shuli Bar
12/02/2020
מחסום ברטעה: מספר העוברים גדל באופן משמעותי ורואים זאת במגרשי החנייה מסביב למחסום
Photographer: Tami Ritov
23/01/2020
במחסום ברטעה שוב עוברים תושבי הגדה בבוקר, המגרשים מתפוצצים
Photographer: Ruti Tuval
26/01/2020