ענאתא-שועפאט, קלנדיה

צופות: 
רות א ר, רחל א (דווחה).
27/01/2004
|
בוקר

ענאתה: התנועה במחסום נראית זורמת, ואין מעוכביםinfo-icon. המשכנולקלנדיה קלנדיה: כשהגענו ב45;6 המצב במחסום נראה בעייתי: תורים של אנשים צפופים,התמרמרות קשה, גשם,רוח חזקה וקור עז. עמדות הביקורת הרגילות לא מאוישות ובמקום זה חיילים בודקים רשיונות בנקודות שונות בשביל הבוצי העוקף את הסככה, מה שיוצר סביב כל חייל פקעת מאיימת של אנשים נדחקים וצועקים.החיילים לא יעילים ומנסים להשתלט על הלחץ בצעקות וגם להרחיק אותנו. בקיצור, מתכון בדוק לאיבוד שליטה. אחרי חצי שעה כזאת הוזעק על-ידי מפקד המחסום רב-סרן פארס ממת"ק בית-אל. ראינו שהוא פעל במהירות: אייש אתעמדות הביקורת והעביר את האנשים כך שלאחר כעשרים דקות הוקל העומס והתורים התקצרו. בתשובה לשאלתנו אמר שהואיתפנה וישוחח אתנו, ואכן הוסבר לנו שהיום הוא היוםהראשון של היחידה הזאת במקום, המחסום נפתח מאוחר, מזגהאויר הקשה הכביד עוד יותר, והחיילים לא יכלו להשתלט על המצב ולבסוף הזעיקו אותו. חישבנו שבזמן שהותנו במקום אדם "בילה" בתור בערך שעהבגשם וברוח לפני שהצליח לעבור. תרשו לי הערה של מחסומאית חדשה בשטח: התמונה הכללית כפי שנראתה היום במחסום קלנדיה הייתה של חיילים צעירים מפוחדים, מכוונים נשק שלוף אל המון צפוף וכנוע, מפוחד עוד יותר מהם, וכל זה באמצע שום מקום. בגשם ובקור. אני גם-כן מפחדת, מפחדת מההשוואות--- רחל א