קלנדיה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Place: 
Observers: 
רוני המרמן ותמר פליישמן.
29/11/2015
|
Afternoon

 

 

איך קוראים לזה שילד פלסטיני בן שמונה שיש לו סרטן בראש ושנשלח לאשפוז לבית חולים במזרח ירושלים מעוכב שלוש שעות באמבולנס כי איפשהו, בין כאן לשם, בין הDCO הפלסטיני למת"ק הישראלי, מישהו טעה באחת הספרות שבמספר הזיהוי שלI?

 

אני לא יודעת מה תמהיל החומרים שברימוני הגז אבל אני יודעת שהגז שנורה היה צורב ושורף מתמיד.

 

 

אני לא יודעת למה החיילים שבפילבוקס שע"י המחסום ירו רימוני גז והלם, אבל אני יודעת שלא הייתה שם שום הפגנה ושום זריקת אבנים ושום התגודדות.

הם ירו כמויות מטורפות  של רימוני גז על בני אדם ורכבים ולתוך בתים חנויות.

גם אם מתאמצים להבין את ההיגיון הצהלי זה לא מסתדר.

אולי מה שנשאר זו המחשבה הלא מופרכת שעוד רגע סוף שנת התקציב וצריך לחסל את המלאי?