עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.9.12, בוקר

צופות: 
לאה ר. אנה נ.ש.
03/09/2012
|
בוקר

06.15 עאנין: מחסום חקלאי
המחסום נפתח ב06.00 ואנשים אומרים שמאז יצאו עשרות בודדות
הבידוק בין המחסום התתחתון והאמצעי כך שאיננו רואות דבר. אנשים עוברים מהר , ברובם צעירים
שקיות אוכל בכמות שנדמית לחיילים כמסחרית , אינן מורשות במעבר ובעליהן נדרש לוותר עליהן או על המעבר
לקראת השעה 7.00 עולים ילדי הבדואים. וגם אחרוני הפועלים. רכב המתק אינו בנמצא.

מחסום טורא ( שקד) 07.10-07.30
עוברים כמה עשרות, כולל תלמידים הנגשים לחייל בתיק פעור ף בישדוק שגרתי, מעבר מכוניות : הנהג נכנס לביתן הבידוק ולאחר מכן מסיע את הרכב למרכז המחסום לבידוק נוסף , ורק אז עובר במהלך שהותינו עברו עשרות בודדות בעיקר בעלי תפקידים כגון מורים ועובדי שרות בגדה. דקות ספורות לאחר בואנו הגיע רכב המתק

07.40 מחסום ברטעה החדש ( ריחן)
זוהי שעת הדוחק של עובדי המסחר והכפים בברטעה ושחק, מכוניןת באות מהגשר עפ העובדים העוברים מיד , בדרך כלל, רובם צעירים וצעירות המסעד בניהולו המסור של האדי , עם סבר הפנים החייכני שלו , בצד שני נהגים עךל כסאות פלסטיק שותים קפה של בוקר , ממתינים לעתיד טוב יותר. מקטע המיועד לתפילה מגודר שטיח פרוש כאן וספסל ועל מעקה כל שהוא שני ספרי תפילה.
מכוניות לגדה עומדות בהמתנה ולצידן בעליהם, המשאיות בבידוק , אחר כך פגשנו את הבעלים בחצר המסורגת ככלוב גבוה.

08.30 עזבנו