סיור בכפרים: אל תוואני, דרום הר חברון, יום א' 1.1.12, בוקר

צופות: 
לאה ש', פאולה ר' (מדווחת)
01/01/2012
|
בוקר

06:45 -09:00

היום האחד בינואר 2012, חופשת בתי-ספר בגדה לרגל תחילת השנה האזרחית. לא היו כל אhרועים חריגים.

נכנסנו לאל-טוואני, שם מתבצעות חפירות ארכיאולוגיות. נכנסנו לשם בעקבות מידע מתוך עלון שחולק בבתי-כנסת על גילוי בית-כנסת עתיק במקום. באתר רואים פסיפס רצפה וכן חללים שונים המצביעים על בנייה ביזנטית. אדם שגר בסמיכות הביע תקוות שהחפירות יעשירו את המידע על העבר אך ביטא גם חששות מפני השלכות על הקיום של היישוב הקיים במקום שנים ארוכות. בינתיים המינהל דחה שוב את ביצוע קו המים שכבר אמורים היו להתחיל בהנחתו. דחיות ודחיות. (עוד זכורה השלכת פגר והרעלת הבאר לפני כשש שנים). 

במכולת של צומת זיף קנינו זית-זיתון משובח וזול.