Kifl Harith | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

Kifl Harith

Thu, 12.09.2019 Beit Furik, Burin (Yitzhar), Habla Checkpoint (1393), Huwwara, Kifl Harith
Sun, 24.03.2019 'Azzun, Eliyahu Crossing, Haris, Kifl Harith, Qira
Thu, 07.03.2019 Beit Furik, Burin (Yitzhar), Habla Checkpoint (1393), Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah)
Sun, 09.09.2018 Ariel checkpoing. Rosh Hashana eve
Tue, 20.03.2018 'Azzun, Beit Furik, Habla Checkpoint (1393), Huwwara, Jit Junction, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah)
Thu, 21.07.2016 Duma, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah)
Mon, 09.05.2016 Haris, Kifl Harith
Tue, 26.04.2016 Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah)
Mon, 26.10.2015 Kifl Harith
Wed, 11.03.2015 'Einabus, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Urif, Zeta
Wed, 18.02.2015 As Sawiya, Kifl Harith, Marda, Zeita/Jama'in
Mon, 19.01.2015 'Azzun 'Atma, Bruqin, Deir Ballut, Haris, Kifl Harith, Qira
Wed, 31.12.2014 Tour of the Villages
Mon, 22.12.2014 'Azzun 'Atma, Bruqin, Kifl Harith, Kufr alDik
Mon, 15.12.2014 'Azzun 'Atma, Burin (Yitzhar), Habla, Huwwara, Kifl Harith
Thu, 20.11.2014 'Awarta, 'Einabus, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah)
Wed, 19.11.2014 Jama'in, Kifl Harith, Qira, 'Urif, Zeta
Tue, 16.09.2014 זיתא, כפל חארת', קירה
Tue, 16.09.2014 Kifl Harith, Qira, Zeta
Sun, 14.09.2014 'Azzun, 'Izbet alTabib, Falamiya, Habla, Jayyus, Kifl Harith, Kufr Jammal
Sun, 17.08.2014 Beit Furik, Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah)
Tue, 24.06.2014 Haris, Huwwara, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah)
Tue, 24.06.2014 Haris, Huwwara, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah)
Tue, 10.06.2014 Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah)
Thu, 20.03.2014 'Azzun 'Atma, Habla, Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah)
Mon, 17.03.2014 Study in Qira
Wed, 12.03.2014 Haris, Huwwara, Jit Junction , Kifl Harith, Nabi Ilyas, Za'tara (Tapuah)
Tue, 11.03.2014 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith
Tue, 11.02.2014 Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Zeta
Tue, 26.11.2013 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira
Mon, 18.11.2013 'Azzun, Eliyahu Crossing, Kifl Harith, Qira, Mon 18.11.13, Morning
Mon, 11.11.2013 Haris, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Mon 11.11.13, Morning
Sun, 10.11.2013 'Einabus, Awarta, Beit Furik, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah), Zeta, Sun 10.11.13, Morning
Sun, 13.10.2013 Beit Furik, Huwwara, Kifl Harith, Shomron Crossing, Visits to Villages, Za'tara (Tapuah), Sun 13.10.13, Morning
Mon, 23.09.2013 'Azzun 'Atma, Haris, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Mon 23.9.13, Morning
Wed, 11.09.2013 'Azzun 'Atma, Bruqin, Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Wed 11.9.13, Morning
Mon, 02.09.2013 Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Mon 2.9.13, Morning
Mon, 02.09.2013 Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Mon 2.9.13, Morning
Mon, 26.08.2013 Beit Furik, Huwwara, Kifl Harith, Qira, Mon 26.8.13, Morning
Thu, 22.08.2013 'Azzun 'Atma, Habla, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Thu 22.8.13, Afternoon
Tue, 06.08.2013 Haris, Kifl Harith, Tue 6.8.13, Morning
Mon, 24.06.2013 Haris, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Mon 24.6.13, Morning
Mon, 10.06.2013 Haris, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Mon 10.6.13, Morning
Wed, 05.06.2013 The village of Ad Dik, Bruqin, Haris, Kif'l Haret', Zeita, 5.6.13, Afternoon, E.
Mon, 06.05.2013 'Einabus, Beit Furik, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Zeta, Mon 6.5.13, Morning
Wed, 01.05.2013 'Azzun 'Atma, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Wed 1.5.13, Morning
Sun, 14.04.2013 Beit Furik, Haris, Huwwara, Kifl Harith, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah), Zeta, Sun 14.4.13, Morning
Wed, 10.04.2013 Haris, Kifl Harith, Qira, Wed 10.4.13, Morning
Sun, 17.03.2013 Haris, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah), Sun 17.3.13, Morning
Tue, 26.02.2013 'Azzun, 'Azzun 'Atma, Haris, Huwwara, Kifl Harith, Yasuf
Wed, 13.02.2013 Hars, Kafel Harat, Kira 13 February 2013
Wed, 30.01.2013 'Einabus, Haris, Huwwara, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah), Zeta, Wed 30.1.13, Morning
Tue, 22.01.2013 'Einabus, Burin (Yitzhar), Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Zeta, Tue 22.1.13, Morning
Wed, 16.01.2013 Haris, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Wed 16.1.13, Morning
Tue, 01.01.2013 'Azzun 'Atma, Beit Furik, Habla, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 1.1.13, Afternoon
Mon, 31.12.2012 Haris, Kifl Harith, Qira, Zeta, Mon 31.12.12, Morning
Mon, 24.12.2012 Bruqin, Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Mon 24.12.12, Morning
Tue, 04.12.2012 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah), Zeta, Tue 4.12.12, Morning
Mon, 03.12.2012 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah), Zeta, Mon 3.12.12, Morning
Tue, 09.10.2012 'Azzun 'Atma, Haris, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah), Zeta, Tue 9.10.12, Afternoon
Wed, 03.10.2012 'Azzun, 'Azzun 'Atma, Habla, Haris, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Wed 3.10.12, Morning
Mon, 24.09.2012 Haris, Kifl Harith, Qira, Mon 24.9.12, Morning
Mon, 10.09.2012 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah), Zeta, Mon 10.9.12, Morning
Wed, 29.08.2012 'Einabus, Burin (Yitzhar), Haris, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Za'tara (Tapuah), Zeta, Wed 29.8.12, Morning
Tue, 28.08.2012 Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Zeta, Tue 28.8.12, Morning
Tue, 17.07.2012 Haris, Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 17.7.12, Morning
Wed, 11.07.2012 Haris, Kifl Harith, Wed 11.7.12, Morning
Tue, 03.07.2012 Haris, Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 3.7.12, Morning
Tue, 29.05.2012 Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Za'tara (Tapuah), Tue 29.5.12, Morning
Tue, 22.05.2012 Haris, Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 22.5.12, Morning
Tue, 15.05.2012 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 15.5.12, Morning
Tue, 08.05.2012 'Einabus, Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 8.5.12, Morning
Wed, 02.05.2012 Haris, Kifl Harith, Qira, Zeta, Wed 2.5.12, Morning
Tue, 01.05.2012 Haris, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 1.5.12, Morning
Wed, 25.04.2012 Kifl Harith, Zeta, Wed 25.4.12, Morning
Tue, 03.04.2012 Activity in Hares and a tour at Kif El Hares, Kira, Zeita, Jama'in, Dir'Istia
Tue, 27.03.2012 'Einabus, Haris, Huwwara, Kifl Harith, Za'tara (Tapuah), Tue 27.3.12, Morning
Tue, 13.03.2012 Haris, Huwwara, Kifl Harith, Shomron Crossing, Za'tara (Tapuah), Tue 13.3.12, Morning
Wed, 11.01.2012 Bruqin, Haris, Kifl Harith, Wed 11.1.12, Morning
Wed, 14.12.2011 Bruqin, Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Wed 14.12.11, Morning
Kifl Harith
Sun, 04.12.2011 Bruqin, Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Sun 4.12.11, Morning
Wed, 16.11.2011 Kifl Harith, Kufr alDik, Qira, Wed 16.11.11, Morning
Wed, 02.11.2011 Bruqin, Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Wed 2.11.11, Morning
Sun, 30.10.2011 Haris, Huwwara, Jama'in, Kifl Harith, Qira, Sun 30.10.11, Morning
Wed, 26.10.2011 Haris, Jama'in, Kifl Harith, Kufr alDik, Wed 26.10.11, Morning
Wed, 05.10.2011 Haris, Kifl Harith, Kufr alDik, Za'tara (Tapuah), Wed 5.10.11, Morning