שוויכה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שוויכה