קלנדיה, יום ד' 4.3.09, בוקר

צופות: 
מגדלנה ח', נאוה א' (מדווחת)
04/03/2009
|
בוקר

תלמיד תיכון  מעשן רגע לפני שהוא וחבריו עומדים להסתער על פתח המעבר המגודר תוך דחיקת העומדים בתור, המבוגרים, לאחור:  
... "וואלה... זה המעבר משגע אותי... חכי שנייה, אני אעשה 'פוזות' פה... מה את כל הזמן כותבת? " ...
 
קלאנדיה - 6:00

שלושת התורים משתרכים עד לחניה. בערך 350 אנשים. בפנים במעברי הבידוק העמוסים, בערך 150 אנשים.

פנינו לעומדים ממש לפני המעבר המגודר כדי לברר מה קרה לפני שהגענו ונקלענו לרב שיח של התקועים בתור: 
... "איך הולך הבוקר?" ...
... "מעשנים סיגריות, קופסא, בגלל המעבר הזה" ...
... "שמעת, בונים מעבר חדש בבידו" ...
... "מעבר? בונים מעבר?! ... מכרו אדמה ליהודים ובונים בתים גבוהים" ...
 
קלאנדיה - 6:30

במחצית השעה שחלפה עברו 200 אנשים בתור הרגיל + 195 בתור ההומניטארי. בתור הרגיל עומדים בכל רגע נתון בערך 250 אנשים. ההומניטארי עדיין לא צפוף.

התלמידים מתחילים להגיע ומתחיל להיווצר עומס בתור הומניטארי. למרות שנראה כי המעבר אינו איטי כמו לפני שבוע, התור לא מתקצר.
 
קלאנדיה - 7:00

במחצית השעה שחלפה עברו 210 אנשים בתור הרגיל + 110 בתור ההומניטארי. התור הומאניטארי עמוס מאוד ונפתח למעבר רק בכל 30 דקות.

התלמידים חייבים להגיע למחסום קלאנדיה בשעה 6:30 בכדי שיהיה להם סיכוי להגיע לבית הספר עד השעה 8:00, וגם זה לא בטוח...
תלמיד תיכון, רגע לפני שהוא וחבריו עומדים להסתער על פתח המעבר המגודר תוך דחיקת העומדים בתור, המבוגרים, לאחור: 
... "וואלה... זה המעבר משגע אותי... חכי שנייה, אני אעשה 'פוזות' פה... מה את כל הזמן כותבת? " ...

 
קלאנדיה - 7:30

במחצית השעה שחלפה עברו 135 אנשים בתור הרגיל + 185 בתור ההומניטארי.

לפני כמה דקות נשמעו צעקות מראש הטור השני שלפני הקרוסלות. מפנים מקום לשתי תלמידות תיכון שאחת מהן התעלפה בשל הדוחק.

אנחנו מנסים להתקשר, לבקש שיעבירו אותן מהצד - אך עד שיש קשר עם האחראים - הילדות מחליטות לחזור הביתה.

 
קלאנדיה - 8:00

במחצית השעה שחלפה עברו 60 אנשים בתור הרגיל + 190 בתור ההומניטארי. העדפה ברורה ניתנת לעומדים בתור ההומאניטארי על פני התור הרגיל. 

התורים כבר לא עמוסים, אך בפנים עדיין לא הוקל הלחץ על מעברי הבידוק. לפני שבוע רק בשעה 9:20 הגענו למצב יחסי טוב כפי שהיום בשעה 8:10.

 
קלאנדיה - 8:30

במחצית השעה שחלפה עברו 240 אנשים בתור הרגיל + 85 בתור ההומניטארי. התור ההומאניטארי נסגר..

נאלצנו ללכת וביקשנו מעסמאיל, שהיה בין האחרונים בתור, להודיע לנו מתי יעבור את הבידוק - הוא עבר בשעה 9:00 ואמר שהיה לו מזל כי עמד במעבר 1 המהיר בעוד שאר המעברים עבדו מאוד לאט.

 

חישובים סטטיסטיים 04/03/2009:

מהשעה 6:00 ועד השעה 9:00 נכנסו לבידוק 1,750 אנשים + 150 אנשים אשר בשעה 6:00 כבר היו בפנים, בתור לבידוק. סה"כ 1,900 איש.

במשך שלוש שעות (240 דקות) עברו 1,900 אנשים בחמישה מעברי בדיקה.

בכל מעבר עברו 380 איש במשך 240 דקות - בערך 3 אנשים בשתי דקות.

זמן בדיקה ממוצע לאדם - כארבעים שניות.