ריחן, שקד, יום א' 18.1.09, אחה"צ

צופות: 
רותי ת' וחנה ה' (מדווחת)
18/01/2009
|
אחה"צ

16.40 – 15.10

מחסום שקד – 15.10 
המחסום שקט, מכונית אחת עוברת מן הגדה למרחב התפר ואחת עוברת לגדה – הבדיקה מהירה. 2 סטודנטים חוזרים למרחב התפר. החיילים משועממים וצופים במשקפת לכיוון הכפר.

מחסום ריחן – 15.30 
במגרש החניה התחתון לא ממתינים טנדרים עם סחורה. בתוך המתחם נבדקים 5 טנדרים, 3 מהם יוצאים לדרך ב- 15.40 .
מכונית נוסעים אחת נבדקת בסככה -  הבדיקה נמשכת 15 דקות.
כמה נשים וילדים מגיעים מן הגדה למחסום הם יוצאים למגרש החניה העליון לאחר 25 דקות.
15.40 – פועלים מתחילים להגיע למחסום ואנו יורדות בשרוול. ליד הכניסה לטרמינל נבנתה מחיצה המפרידה בין נשים לגברים. אבל, כל העוברים גם מן הגדה וגם ממרחב התפר נדחסים באותה קרוסלה, שמדי פעם נסגרת באופן חשמלי וכולאת בתוכה כמה מן העוברים. בתוך הטרמינל פועל רק אשנב אחד שמשרת את שני הכיוונים - ויש עכשיו עוברים רבים מן הגדה , בעיקר נשים וילדים. אנו שומעים בכי תינוק מן הטרמינל - התינוק עובר עם אמו אחרי 10 דקות.

קבוצה של צעירים – שבח"ים מגיעה ממרחב התפר ומעוכבת, הניירות שלהם נבדקים – מעבר של שישה מהם מאושר ושלושה אחרים מעוכביםinfo-icon ואיננו יודעים אם עברו.


16.00 -  פועלים רבים מגיעים עכשיו (בקצב של   40 ב-10 דקות) ומוכנסים לטרמינל בקבוצות של 10, בחוץ מצטבר תור של שבים ואנו מזכירות לרון שכדאי לפתוח אשנב נוסף, ואומנם ב-16.30 נפתח עוד אחד.