אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 10.12.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דרורה פ. (מדווחת) מסיע ומסייע: יוסקה מ.
10/12/2008
|
Morning

בית לחם, מעבר-רחל, אל-נשאש, מת"קinfo-icon עציון, נבי-יונס

   היום יום חג ומספר היוצאים לעבודה בישראל הוא מועט. מעבר-רחל: מעט אנשים עוברים במקום . האשנבים מאוישים והחיילים עובדים בניחותא. אנשי האבטחה אדיבים ומתענינים בעבודתנו וביחסים ההדדיים בינינו וביניהם.  אל-נשאש : כמעט ולא עוברים במקום כלי רכב. חג מת"ק עציון: פה דווקא נמצאים אנשים רבים. מנצלים את החג לסידורים. החיילים הגיעו. הם מוזמינים פנימה עפ"י קריטריונים. וכשמגיע תורם של אלה שאינם בהעדפה ראשונה מתחיל אי-סדר.החייל נעזר ברשימה שכתב אחד הממתינים. לאנשים יש התנגדויות, החיילים אינם סמכותיים מספיק וישנה התפרצות מעבר לבטונדות. החיילים מתעצבנים ומפסיקים לחלק מספרים וימשיכו לחלק כשהרוחות תרענה. איזה שוני יש בין יום ליום ובין חיל לחיל.  נבי-יונס: תנועה דלילה. אין פניות אלינו. בשונה מן הפעמים הקודמות היו הפעם כלי רכב צבאיים מוצבים במקומות שונים לאורך הדרך.