עאנין, ריחן, יום ה' 16.10.08, אחה"צ

צופות: 
לאה ר., אנה נ.ש.
16/10/2008
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

15.45  מחסום עאנין 
המחסום נפתח  ב- 15.30 המעבר מתנהל בפתחו הפונה למובלעת התפר .צעירים, טרקטורים וטנדרים ממתינים לבידוק מהיר ויעיל של היתרי כניסה ללא תוספות בירוקרטיות. לשאלתנו - החיילים טוענים שכ- 250 איש/ה עברו בשעות הבקר והם מניחים שכזהו  מספר החוזרים.  ארבעה חיילים נוכחים  וכן ק. איש המתק המעורב בתהליך המעבר. אדם המסיע בטרקטור  נגרר עם חלקי ריהוט סלוני ומקרר ישן  אינו מורשה לעבור עם הציוד, במיוחד לא עם המקרר.  לאחר נסיונות שידול, ק.  פונה למתק לבקש היתר , אך  ללא הועיל. הנהג ושני אחרים  הקשורים בהובלה מתבקשים לחזור על עקבותיהם  לפרוק הריהוט ולחזור ולעבור כל עוד המחסום פתוח ( רשמית עד 16.30 ) או , לחילופין , לנסוע למחסום ריחן לעבור משם. האבסורד הגלוי לעין כנראה נסתר מהחיילים והם חוזרים על טענתם כאלו בריחן יותר לצוות  לעבר.עם הכבודה.  הנהג טוען שאין לו מספיק דלק לבצע את האיגוף מה גם שביתו מצוי ממש בשפולי הגבעה , מאחורי המחסום.   ואנו ממתינות לצפות באחריתו של שיח החרשים  .
בחלוף הזמן,  החיילים נדרשים לסגור את המחסום , נהג הטרקטור וחבריו  מסרבים לפנותו  וטוענים  שישארו במקום עד שיותר להם לעזוב לעאנין- " בפעם האחרונה " , שכן  אינם יכולים להחזיר את רהוט לבעליו בשעה זו ולחזור  וגם לעבור מברטעה החדש הם מנועים. הם יושבים למרגלות הטרקטור. גם החיילים המטכסים עצה כיצד לפתור את העניין..
ובינתיים הם נועלים את המחסום מצידו האחר.
שיחה חוזרת עם ע. ראש המתק החדש אינה מסייעת. שיחה עם שר. האחראי   על המעבר  במחסום ברטעה,  בנסיון לברר אם יאפשרו להם לעבור משם, מעלה שמתחם הבידוק בריחן סגור  ולא ניתן לבדוק את תכולת המשאית – שלא לדבר על הנסיעה על הציר בואכה למחסום האסורה בנסיעה לתושב בשטחים הכבושים .כך, במחזה סוריאליסטי , שתי קבוצות  זו מול זו מנסות לשדל בדרכי נועם אחת את האחרת לנהוג על פי עמדתה  מעלה אפשרויות ופתרונות כדי  לרדת מהעץ - ללא הועיל.
החיילים מתקשרים שוב,  מנסים למצוא מוצא-  התשובה נשארת בעינה. השלושה אינם יכולים לעבור עם הציוד. גם נהג הטרקטור וחבריו מסרבים להפקיר את הציוד ומתעקשים להעבירו במחסום .
17.00 לערך. מגיע קצין, מהחטיבה , ולאחר שיחת ברור ותאום בין כל הגורמים מוחלט  שהנהג יפרוק את הציוד אצל מכר קרוב  באום אל ריחן , החיילים ימתינו במחסום לשובו יעבירו אותו ואת שני חבריו ולמחרת ,  יוכל להעביר את הציוד  בברטעה 17.15 אנו עוזבות. לאחר שנהג הטרקטור חוזר ממשימתו  והשלושה עוברים לעאנין,  חיילים סוגרים את המחסום .מגיע אחרון המוסקים בריצה, אנו צועקות לק. שיפתח והוא אכן פותח ומכניס את המאחר

17.30  מחסום ריחן - ברטעה
אנשים חוזרים מהעבודה לכיוון הגדה.  שטף קבוע של מעבר פועלים, כמה עשרות, במשך מחצית השעה בה נמצאנו במקום. מעטים עוברים לכיוון מרחב תפר , בעיקר אנשים  שנראה  שחוזרים מביקור משפחות מכוניות פרטיות מועטות עוברות לכיוון מרחב התפרinfo-icon ולהפך.טנדר אחד עמוס ביצים ואחר ממתין לטנדר אחד , מורשה מעבר , ובכוחות משולבים מעמיסים עליו את הסחורה לבידוק למחרת.  18.00 ירח מדהים מלווה אותנו בצאתו- נראה שגם נפשו נקעה מעוללות הכיבוש