עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 15.9.08, בוקר

צופות: 
ברב ( אורחת מארצות הברית ) נטע ג,. אנה נ. ש.
15/09/2008
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

5.05  - 9.00  

5.05  מחסום ריחן - ברטעה החדש

המחסום פתוח.  ראשוני היוצאים מהטרמינל עולים בשרוול. במחסום התחתון שורה מסודרת למופת של כמה עשרות ממתינים  זה אחר זה  כמו במסדר המפקד.  עכשיו  מגיעות התופרות  ומתייצבות במעבר  המקביל. מתחת לסככה  מתפללים כ- 20 איש. בתוך הטרמינל בכניסה למבנה מצטופפים עוד עשרות בודדות חלקם מתפללים. כרגע  המעבר מושבת. הבודק בבודקה בצד הקרוסלה קורא:" עוד חמש דקות ונמשיך. בסדר? " ברגע זה ממתינים  מחוץ לטרמינל כ-100 איש ואישה. לפחות. עוד כמה עשרות מצוים בתוך הטרמינל. ברב האורחת, מצלמת את תור הממתינים המסודר ,כפי שאנו עושות תמיד.

.05.15 המחסום ממשיך לפעול ואנשים עוברים בקצב של חמישה  חמישה : גברים נשים וגברים  לסרוגין.
אני עולה לתחנת האוטובוס המוסכמת על מנת לצפות בהתנהלות המחסום סביב סביב, בו זמנית , ולשוחח עם היוצאים את הטרמינאל בדרכם למעלה השרוול.ששה טנדרים   ממתינים לפתיחת מחסום  הבידוק ב- 6.00 ארבע מכוניות  פרטיות נבדקות  על ידי הצוות האזרחי הכולל כלב נבחני.
5.25  התופרות הראשונות עוברות בשרוול בדרכן לעבודה. ארבע המכוניות הפרטיות עוזבות לאחר כ- 15  שעה של בידוק

05.40 כל הממתינים נכנסו לטרמינל.


 מגיע  אדם המכנה עצמו ש. ל.  מציג עצמו-  מנהל משמרת בוקר  במחסום, משדר עוינות.  הוא מנסה לסלק אותי ממקומי. אני מסרבת בטענה שהצפייה במקום "הותרה" לי על ידי  בעלי תפקיד במקום. לאחר ויכוח קצר הוא דורש ממני להפסיק לרשום. למרות הגיחוך בטענה אני מתרצה שלא לרשום בנוכחותו. והאיש עוזב על מנת להיטפל לאורחת שלנו, הוא מחרים את המצלמה אף שצילמה תושבים פלשתינים בלבד,  לא ברור באיזו סמכות, ומזמין משטרה לעצור אותנו. הוא טוען שכאזרחית זרה השהייה במקום אסורה עליה והוא רשאי לשלוח אותה לשטחים על מנת שתחזור מהמחסום המקובל. הוא טוען כנגדנו על העובדה שהבאנו למקום אזרחית זרה.
לאחר דין ודברים קצר, לאחר שהופנה אל האתר לצפות בדוחות ובתמונות ממחסומים אחרים הוא עוזב להתייעצות שלאחריה הוא מחזיר את המצלמה לאחר שמחק את התמונות שצילמה.  
במהלך השהות במחסום נצפתה תנועה ערה של כלי רכב צבאיים מהגדה למרחב התפר:  קודם -  שיירה של  ששה כלי רכב ולאחר מכן כ- ארבעה  נוספים  

6.10 מחסום חקלאי עאנין
ראשוני היוצאים מציינים ש- 80- 100 איש ואשה ממתינים למעבר.הבדיקות והרישומים מתנהלים בין המחסום התחתון למחסום האמצעי כך שאנו מתקשות, כמו תמיד, לעקוב אחרי ההתנהלות.קצב המעבר – רגיל ולקראת השעה 7.00 התגבר. חלק גדול מהעוברים הם צעירים בשנות העשרים ( לערך) ב6.20 מהומה במחסום התחתון. צעקות  וקריאות .אולי משום שחיילים סוגרים את השער האמצעי ,או שמא בגלל הרעש הם סוגרים. לא ברור. כל הממתינים עולים למעלה ועומדים מול השער האמצעי הננעל בפניהם. ההתקוטטות נמשכת חיילים עומדים מולם ידיהם בכיסים, צופים באדישות. או בנשק מכוון. אדם מבוגר ניגש לגדר , ומנסה להסביר לחייל דבר בעברית עילגת ובתנועות ידים , החייל מצביע בידו לאחור והאיש נסוג. השיח, הכולל נסיונות שידול,  משני עברי הגדר ביו התושב לכובש נוגע. עוד רגע ומגיע האמר נוסף לתגבור כוחות. אלה ממתינים בשקט  שהתושבים יסתדרו בציתנות , זה אחרי זה,  קודם שיואילו להעבירם.. רק לאחר שהדברים מתישבים לשביעות רצונם , בתום סדרת החינוך,  הם מתרצים ופותחים את המחסום להמשך המעבר .06.35     ממשיכים במעבר.בקצב מוגבר מהקודם. 7.10 , כ- 10 אנשים ממתינים במחסום ואנו עוזבות.
 
 07.25  מחסום שקד - טורה אנשים טוענים שמאז השעה 7.00 עברו כ- 40 איש אישה . היוצאים מהגדה מצטופפים על ידי הקרוסלה בכניסה למתקן  הבידוק. ההתנהלות שגרתית . מורים/ות באום אל ריחן מגיעים/ות מהגדה7.50 עוברים ראשוני התלמידים/ות  ללא עיכוב. 

830 מחסום ריחן - ברטעה החדש

התנהלות רגילה, אנשים מעטים יחסית עוברים לגדה וממנה  למרחב התפר. 4 טנדרים נכנסים לבידוק . טנדר אחד נשאר להמתין 3 מכוניות פרטיות עוברות בידוק בו זמנית במעבר כלי הרכב לגדה עובר אוטובוס מברטעה. נוסעיו יורדים מהרכב. הנהג מוסר לאיש הבודקה את תז שאסף . שעת המתנה עכשיו!. כ- 10 דקות עד שתחזרנה התעודות נוסעים אחרים גם הם נעצרים, מעבירים כרטיס מגנטיinfo-icon על קיר הבודקה ומציגים ממסמכים לבדיקה . התנהלות כיבוש שגרתית  כל אותו זמן שואטות מכוניות ישראליות מהגדה , ממתינות אך לרגע קל במעבר, שיניפו אל – על את מחסום הדרכים כבמפגן הצדעה לכבוד אדוני הארץ .אישה בלבוש מודרני וגבר יוצאים מהטרמינאל  לכיוון הגדה. אזרחים ישראלים, ערבים, מלמדים באוניברסיטה האמריקאית בפאתי ג'נין. טוענים שבעבר הקרוב התאפשר להם להגיע לג'נין ברכבם הפרטי, היום הם נדרשים לעשות את דרכם בתחבורה פלשתינאית כשהרכב נשאר בתחומי מרחב התפרinfo-icon.אנשים מתלוננים על לחץ בלתי אפשרי בטרמינאל , בחזרה, בסביבות השעה 4.00 . טוענים שהמעבר איטי. מאויש על ידי מיעוט בוודקים. ע. מספר שאמש אחר הצהרים המחשב התקלקל וכ- 350 איש ואישה נתקעו בטרמינאל. אחר טוען שישנם השוברים את הצום בברטעה קודם לחזרה הביתה בשל כורח הנסיבות  09.00  עזבנו