אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 28.7.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חיה א. עדה ג. (מדווחת)
28/07/2008
|
Morning

 06.45 מחסום 300

חמש עמדות פתוחות, מעט אנשים ניצבים לפניהן. לדבריהם בחוץ יש אנשים רבים שמחכים אבל מכניסים בודדים. אנשים אמרו שזמן המעבר כחצי שעה. יום טוב לדבריהם.

 אדם שבא עם בנו בן 7-6 נשלח חזרה מאחר ואין אישור לילד. העמדות שבהן יש מכשיר לבדיקה ביומטרית כמעט ריקות. אנשים מעדיפים את עמדות הבידוק האחרות – נושא למחשבה. 07.25 חוסאן  07.30 אל נשאש

אין אנשים.

 08.00 מת"קinfo-icon עציון

בין 80-60 אנשים מחכים, חלקם עם מספרים מיום אתמול. קצין וחייל יצאו אליהם והכריזו בעברית על המספרים מיום אתמול. האנשים נכנסו לאולם ההמתנה ואחריהם כל האחרים בתקווה שיתקבלו היום.

 08.30 בית-אומר

מעט אנשים פונים בבקשות הרגילות. אדם שהגיע מסמוע אמר שיש הרבה מחסומים בדרך. כמו כן היו טלפונים של אנשים שאינם עוברים בגלל בקורת איטית וקפדנית. נהג אוטובוס עמד במחסום פוואר למעלה משעה וחצי, לפי זמני הטלפונים, עד שהצליח לעבור ליריחו.

 

09.00 נבי-יונס

מאחר ומעט אנשים פונים ניתן להסביר להם באריכות את מה שהוא בלתי מובן – הקריטריונים – אין לזה הסבר.

 

10.15 מת"ק-עציון בחזרה

מרבית האנשים עדיין מחכים, האנשים מיום אתמול נכנסו כבר והאחרים מחכים ולא יודעים מתי יכנסו, האם יכנסו, האם יכניסו ומתי יחלקו להם מספרים. בקשנו בטלפון שיחלקו כבר מספרים והאנשים ידעו שהם יכולים ללכת ולחזור למחרת, בעיקר בעלי המספרים הגבוהים. הפקידה אמרה שתברר זאת ועד שעזבנו ב 10.45 לא היתה תשובה וכולם המשיכו לחכות כמעט ל-גודו.

  חזרנו מהכניסה הדרומית לאפרת דרך הכביש העוקף שחוצה את זעתרה. בין תקוע לנוקדים הכביש רחב 4 מסלולים. מנוקדים לירושלים רק 2 מסלולים, אבל עובדים על הרחבתו. הנוף יפה עד שמתגלים בתי

הר-חומה.