מת"ק עציון, יום א' 3.8.08, אחה"צ

צופות: 
שלומית ש., יעל ש. (מדווחת)
03/08/2008
|
אחה"צ

 מת"קinfo-icon עציון היום הוא יום של 4 כפרים מהאזור – בגלל העומס הוחלט שכמו בחברון בזמנו יחולק אזור בית לחם לפי ימים...היום כשהגענו לפני שלוש היו 2 שהמתינו לשב"כ – מהבוקר – ואמרו שרק אחד נכנס לחקירה – ועד שעזבנו הם לא נקראו אבל דיווחנו למוקד ההומניטארי ולעוזר החדש של תת אלוף מרדכי ראש המנהל שאמר לנו לפני מספר חודשים שלא יהיו יותר המתנות סתם.  היו עוד זוג שחיכו שהחייל ישים לב לנוכחותם ויכניסם למגנטי, והיו עוד 2-3 מבית לחם שביקשו שיכניסו אותם למגנטי כי אין כבר אנשים-

אך לא ולא כי ישנם ימים וישנה חלוקה לפי כפרים ולפי ימים ולא מתחילים לעשות בלאגאן – מחר זה יום בית לחם והם יוכלו להגיע מחר...

 אז אנחנו מחכות למשמרות של שני ורביעי ללמוד איך השיטה עובדת.