אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 30.6.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עידית ש., עדה ג. (מדווחת)
30/06/2008
|
Morning

 

  07.00 מחסום 300

מעט אנשים, החיילים אומרים שהלחץ היה בבקר השכם ועכשיו כולם כבר עברו. הפלסטינים אומרים שהיום בסדר. היה לי דיון לא נעים עם שוטר, שחיילת הזעיקה מאחר ועמדתי לטענתה במקום שאסור לי לעמוד. בתגובה הם סגרו עמדת בידוק אחת וסגרו את המעבר/קיר בין העמדות הראשונות לאחרונות.

 07.20 חוסאן

תנועה דלילה של מוניות.

 07.30 אל נשאש

שקט אין כמעט תנועה.

 08.10 מת"קinfo-icon-עציון

זה עתה פתחו הרבה אנשים מחכים לתורם.

 08.15 בית-אומר

מעט אנשים פונים אלינו.

 09.00 נבי-יונס

גם פה מעט אנשים.

 

10.30 מת"ק-עציון

חזרנו, התור מתקדם לאיטו ואנשים ממורמרים, חיכו מעל 100 אנשים ובמשך שעתיים וחצי נכנסו כ-25 אנשים, בחשבון גס כ-5-דקות לאדם, והאנשים בחוץ מחכים ומחכים. אנשים פנו אלינו בבקשת עזרה -שני אנשים בבעיות עם קבלנים שעבדו אצלם. אחדים הם מנועי שב"כ ואחרים עם בעיות משטרה שונות. סה"כ מעט בקשות ומעט עזרה.