עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.6.07, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
אנה נ"ש, נטע ג' (מדווחת)
11/06/2007
|
בוקר

05:30-09:50
--------------------------

05:30 מחסום ריחן-ברטעה
ממש בשעה זו נפתח המחסום. 5 מכוניות ממתינות במחסומי הרכב בשני הכיוונים. עשרות גברים ממתינים לפני השער במגרש החנייה הפלסטיני. הנשים ממתינות בצד. השער נפתח, האנשים עוברים בקבוצות, גברים ונשים מסתדרים בנפרד. 05:45 כולם עברו את השער ואת הקרוסלה הראשונה. הצפיפות עברה לפתח הטרמינל עצמו, לפני הקרוסלה השנייה.

05:50 כולם כבר בפנים. ראשוני העוברים, כאלה שלא הוכנסו לבדיקה נוספת בחדרים, כבר יוצאים. קבוצת תופרות נוספת מגיעה.
06:00 אין איש. הנאלצים לעבור דרך מחסום מבוא דותן-אמריחה טרם הגיעו.
06:15 מגיעים נהגים ונוסעיהם שעברו את מחסום מבוא דותן-אמריחה, שנפתח ב 06:00. ספרו שיש שם שילוט המורה לעצור כ 50 מ' לפני המחסום, יוצאים מהמכונית ומוסרים תעודות לבדיקה. כולם עברו.


06:30 מחסום עאנין

המחסום נפתח ב 06:00. העוברים אומרים לנו שכ 50-60 אנשים ממתינים למעבר. שלוש נשים עברו רק כדי למסור לאנה מסמכים. לא ידעו אם יוכלו לחזור מייד או יאלצו להמתין לפתיחת המחסום ב 15:00 והצטיידו במיים ומזון. החיילים אפשרו להן לחזור.
המעבר איטי מאד. אדם אחד מספר לנו שיש לו אישור עבודה בישראל, אך אינו מצליח לעבור במחסום ג'למה כי הוא טייח וטביעת האצבעות שלו השתנתה. במת''ק סאלם קיבל, תמורת 100 ש''ח, כרטיס מגנטיinfo-icon חדש, אך לא חדשו לו את טביעת האצבעות.
אנחנו נכנסות לתחום שבין השערים כדי לקבל מסמכים מאדם מנוע מעבר. נשמע האיום האולטימטיבי-אם לא נצא מייד יסגרו את השער. אנחנו מקבלות את המסמכים ויוצאות.
החיילים אינם מאפשרים לילדים לעבור בלי לווי הורה. מחזירים שלושה ילדים שעברו בלווית מבוגר שאינו אביהם. חייל אומר לנו שהם עלולים להידרס בצמתים אלייהם הם הולכים לקבץ נדבות.
סגן ראש המועצה עובר עם טרקטור ועגלה להביא כבשים. אומר שיחזור מייד, כי היום מתחילות בחינות הבגרות ועליו להיות נוכח.
07:30 אומרים לנו שעדיין ממתינים כ 30-40 איש. אנחנו עוזבות וסגן ראש המועצה חוזר כשהכבשים בעגלתו.


07:40 מחסום שקד-טורה

תלמיד ותלמידה עוברים לגדה לבחינת בגרות. בהצלחה! תנועה מעטה מאד. רושמים את פרטי הנכנסים למרחב התפר. החיילים יושבים ליד השולחן המאולתר, אינם מוכנים להחליף איתנו מילה.


08:10 מחסום ריחן-ברטעה.

תנועה מעטה אך רצופה של אנשים בשני הכיוונים.
4 טנדרים מוכנסים לחצר הבדיקה, הסגורה בפנינו.
7 מכוניות ומיכלית מיםinfo-icon ממתינות במחסום הרכב לכניסה למרחב התפר.
טנדרים אחדים ממתינים במגרש החנייה, חלקם עמוסי סחורה ואחרים ממתינים ל'גב אל גבinfo-icon' מאולתר, כשהירקות וסחורה אחרת יגיעו מהגדה.
כשהמגרש ליד מחסום הרכב ריק מטנדרים, מוכנסות אליו מכוניות ברביעיות. בדיקת 4 מכוניות נמשכת כ 10-15 דקות.
שלוש רביעיות של מכוניות נבדקו, הטנדרים עדיין לא יצאו מהחצר.
09:05 הטנדר הראשון יצא מחצר הבדיקה, כמעט שעה אחרי שנכנס אליה.
09:15 הטנדר הרביעי יוצא, ו4 טנדרים עמוסי סחורה נוספים נקראים למחסום הרכב. הטנדרים נבדקים באמצעות כלב ומראה, כמו המכוניות האחרות, לפני הכנסתם לחצר הבדיקה.
נהג במגרש החנייה מבקש, שנבקש מהאחראי, לזרז את הכנסתו לבדיקה כי הוא מוביל בשר כבש. אנחנו מבקשות ללא הועיל, אחרנו, כבר נקראו 4 טנדרים אחרים.
09:40 ארבעת הטנדרים מוכנסים לחצר הבדיקה. 4 מכוניות פרטיות נקראות למגרש שליד מחסום הרכב.

09:50 טנדר הבשר עדיין ממתין במגרש החנייה.
אנחנו עוזבות.