ריחן, שקד, יום ש' 7.6.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
בת עמי, וסימה ש. (מדווחת)
07/06/2008
|
בוקר

 06.50 מחסום עאנין
 באנו רק כדי להכיר לבת עמי את המחסום. יום שבת היום והמחסום סגור.

07.05 מחסום שקד
 פתוח. מעט אנשים ורכבים עוברים משני צידי המחסום. האנשים אומרים שהיום החיילים בסדר, בתי הספר בחופשה, ולכן
אין ילדים ומורים שעוברים. 

07.30 מחסום ברטעה
הרבה אנשים בצידו החיצוני של המחסום מחכים להכנס למרחב התפר, וגם בתוך המחסום לפני הכניסה לבדיקות
אנשים רבים מחכים, האנשים שיוצאים אומרים שהחיילים עובדים לאט ורק חלון אחד פתוח, מעט אנשים נכנסים אל מגרש
החנייה ואין כל כך עבודה לנהגים, וגם אין טנדרים עם סחורה כנראה  בגלל יום שבת, שבו המחסום נפתח רק בשעה 07.00.

08.30 עזבנו