אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 26.11.07, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עידית ש., חיה א., עדה ג.( מדווחת)
26/11/2007
|
Morning
Seriously? Does this make us safer?


07.45
  אל נשאש

שני האמרים בכביש היורד, מכונית פלסטינית בלי נהג, חשודה בעיני החיילים.

 

08.00 בית-אומר

אנשים אחדים מבקשים עזרה בסידורי משטרה. אדם צעיר מיואש, היה בבית סוהר וקבל 8 חודשים על תנאי למשך 3 שנים. מה יעשה בלי אפשרות לקבל כרטיס מגנטיinfo-icon? בלי עבודה ובבית 5 ילדים. מספרים לנו שחיילים ערכו ביקור לילה אצל משפחות בבית אומר, יותר מאוחר מתברר שדפקו על דלתות של כ-10 בתים, בין השעות 01.00-02.30 בלילה, הפחידו ילדים ובני משפחה אחרים, וכל זאת כדי למסור הזמנה להתיצב למחרת אצל השב"כ במת"ק עציון. למה צריך לבוא בלילה? למחרת במת"ק יחכו האנשים שעות, ועד שעזבנו בשעת הצהריים לא נקראו לפגישה בדרך מבית-אומר עוד רכבים צבאיים ג'יפים והאמרים. יש יותר צבא ברכבים היום לאורך כל הדרך.

 

08.30 בית-עאנון

תנועה דלילה, מחסום העפר והאבנים אוסף סביבו זבל, וכדרכם ערמות הזבל בצל המחסום גדלות.

 

09.00 - 10.00 נבי-יונס

אנשים אחדים פונים ומבקשים את עזרתנו, מקרים רגילים, להביא רשיונות דו"חות וכיו"ב.

 

10.30 מת"קinfo-icon עציון

מעט אנשים מחכים, אחדים למשטרה, נאמר להם ע"י החייל שרק מהשעה 11.00 יהיה שוטר. טלפנו לברר היכן ומתי יהיה מאהר. התברר שהוא במשרד ומצלם מסמכים ולכן לא פתח את החלון - והאנשים מחכים ומחכים - לבקשתנו החוזרת פתח את החלון וענה לאנשים. כמו כן מחכים שם האנשים מבית-אומר שנקראו לשב"כ, ביניהם אנשי אוניברסיטה ואחרים. פנה אלינו אדם ערבי ישראלי וסיפר שבישובים קטנים, כמו נוקדים, לוקחים בכניסה ת.ז. מהפועלים, נותנים מספר, וביציאה בסוף יום העבודה מחזירים להם את התעודה. האם זה חוקי לקחת ת.ז. מאנשים?