עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 12.11.07, בוקר

צופות: 
אנה נ''ש, נטע ג' (מדווחת)
12/11/2007
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

 06:00-09:30

 06:00 מחסום עאנין
ראשוני העוברים פוסעים על הכביש, אומרים שממתינים כמאה איש.שני חיילים בודקים את העוברים ליד השער שבצד מרחב התפרinfo-icon. החבילות נבדקות על הארץ, רישום שמות העוברים נעשה על הבטונדה. החיילים עובדים בשקט.כמעט כל אדם נושא מכל שמן בידו. עוברים גם שני טרקטורים, שלושה חמורים ועיר חמוד אחד. אנשים מתלוננים על אי קבלת אישורים ו/או תשובות לפניות.07:15 אומרים לנו שממתינים עוד כעשרים אנשים. אנחנו עוזבות.

 
07:25 מחסום שקד-טורההמחנה הצבאי הקטן שבצד הכביש ריק. מכולת האשפה וסביבותיה מלאים זבל.תנועה מעטה בשני הכיוונים. דחפור מגיע מיעבד, לביצוע עבודות בדהר אל מלכ שבמרחב התפר.חמישה תלמידים בוגרים מגיעים, עוברים דרך ביתן הבידוק.אדם מאושר מספר לאנה שסוף סוף בני משפחתו קיבלו אישורים חקלאיים.
07:50 קבוצת תלמידים מגיעה בריצה מטורה. אין לימודים. פרצה שביתה. הילדים חוזרים צוהלים לבתיהם. אפילו המחסום לא מצליח לקלקל את שמחת חופשת הפתע. 

 
08:00 מחסום ריחן-ברטעה
במגרש החנייה העליון, בצד מרחב התפר, בחורים אומרים לנו ש'היום טוב'. הגיעו למחסום ב 07:00 וב 07:15 כבר יצאו מהטרמינל.במגרש החנייה התחתון, הפלסטיני, ממתינים עשרה טנדרים עמוסים. ארבעה אחרים נמצאים בחצר בדיקת הסחורה.08:05 ארבעה טנדרים נקראים למחסום הרכב. הבדיקה איטית, לכלב אין חשק לעבוד היום. כעבור כ-20 דקות החצר מתפנה והטנדרים נכנסים אליה. בדיקתם הסתיימה בשעה  09:20. ארבעה טנדרים נבדקו במשך שעה ורבע! בזמן הזה נבדקו גם שתי רביעיות של מכוניות נוסעים. בדיקת כל רביעייה כעשרים וחמש דקות.ש', מנהל התפעול במחסום, ניגש להרחיקנו ממחסום הרכב. התלוננו על איטיות הבדיקות. ש' גער באחד העובדים.09:20 שמונה טנדרים ממתינים במגרש החנייה, שבע מכוניות פרטיות ממתינות על הכביש.

תריסר מבוגרים ושישה ילדים בבגדים חגיגיים ממתינים לפני השער, שנסגר מסיבה לא ברורה לנו. כעבור דקות אחדות השער נפתח וכולם נבלעו בטרמינל.

 

הנהג ע' מספר לנו שתושבי יעבד וזבדה יכולים לעבור במחסום מבוא דותן-אמריחה. אחרים יכולים לעבור שם רק אם בידם אישורי מעבר במחסום ריחן. ע' מספר שדרכי העפר נחסמו כולן.

 09:30 אנחנו עוזבות, תוהות על מקורם של שתילי הזיתים שמקשטים את אזור מחסום הרכב.