ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
רוני ש' וחנה ה'
02/12/2015
|
בוקר

בוקר, 7.35 – 6.00

 

מחסום ריחן-ברטעה – 6.00 – מגרש החניה העליון עמוס במכוניות ופועלים הממתינים  ברוגע ועם כוס קפה  - להסעה. כולם מספרים שהמעבר בימים האחרונים מהיר ושקט. אנו יורדות למגרש החניה התחתון ומגלות תור מסודר של כ-200 איש בכניסה לטרמינל. התור מוסדר על ידי אדם אחד  שהקדים לבוא ב-5.00 הוא קבלן והפועלים שלו עברו כבר והוא  יצטרף אליהם ב-7.00 . כל כמה דקות הוא מכניס לטרמינל 50 אנשים שעוברים בסדר מופתי. בפנים פועלים 4 אשנבים, ומרגע שהפועלים יורדים מן המכונית שמביאה אותם למחסום ועד שהם יוצאים מן הטרמינל עברו 20 – 15 דקות.

 

מחסום שקד-טורה  - 6.55 – החיילים מגיעים ומיד מכניסים את הפועלים המחכים בצד הגדה לתור ליד הקרוסלה. אבל הבידוק ידני (המחשב כרגיל מושבת) והיציאה למרחב התפר איטית.

ב-7.05 מתחילים להגיע התלמידים ועוברים במהירות את המחסום. 2 מנהלי בית ספר עם מכוניותיהם עוברים גם כן מהר לגדה.

7.15 – מכוניות עוברות בשני הכיוונים.

אחד הנהגים שמחכה לנוסעים מספר לנו שעיכוב אספקת החשמל לדהר אל מלכ נובע גם בגלל בעיות של בעלות על הקרקע, חלק מן האדמות שייך לאנשי יעבד. ואכן, פונה אלינו תושב יעבד ומספר לנו שלמשפחתו יש כ-300 דונם ליד דהר א מלכ. במטע הזיתים שלהם  פרצה דלקה , הם פנו למת"ק שיאשר להם להעביר טרקטור ושתילים כדי לשקם את המטע השרוף אך פנייתם סורבה, למרות שלהם יש אישור מעבר בטורה לעבוד בשטח הזה.