ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין

צופות: 
צפרירה ולאה
19/10/2015
|
אחה"צ

14.15 מחסום טורה - שקד

עוברים שני ילדים על אופניים בכיוון הגדה. הם כל כך נעימים, עם חיוך מכל הלב, התאהבנו שתינו.
עוברות כמה מכוניות בכיוון גדה. המקום שומם ואנו מרגישות מיותרות (כמו המקום הזה).

15.00 מחסום ברטעה - ריחן

אין אנשים ואין מכוניות, אפילו המתנחל של הקפה סגרinfo-icon.

מגיעים כמה פועלים וכמה נשים וכולם עוברים מהר. עוברת אישה ״טליבנית״ לכוון מרחב התפרinfo-icon, מעניין . לאט לאט עולה מספר הפועלים החוזרים, חלקם מברכים אותנו בידידות .

שתינו לא הרגשנו מאוימות, להפך.

15.50 מחסום עאנין

מסיק , הרבה אנשים על חמורים עמוסים בשקים מלאים זיתים, מרוצים מיבול מוצלח. אולי הזמן שנקבע לתקופת מסיק (שבמהלכה המחסום פתוח יום יום) לא יספיק. אפילו החיילים במחסום התרגשו מהאווירה הנעימה ומשוחחים בידידות.
16.40 המחסום עדיין פתוח ואנחנו עוזבות .