קלנדיה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חנה ש. ורונית ד. (מדווחת)
15/07/2015
|
Morning

בוקר עמוס במחסום קלנדיה

הגענו למחסום ב-5:15 לערך, אחרי שחנינו בצד הישראלי. בפנים תורים, אך בשלב זה רק מתחת לסככה. 5 עמדות הבידוק כבר פתוחות וקצב המעבר סביר. באקווריום כבר נמצא שוטר עם החייל שבתורנות. החניה פתוחה. עדיין רמדאן, ולכן מוכרי הבייגלה והעוגות לא מגיעים, ודוכן הקפה סגור. אנשים גם לא מעשנים, ובניגוד למצב בד"כ לרובם אין שקיות עימם, כי אין צורך לקחת מזון להמשך היום. בצד ערימות ארגזים ריקים, כנראה בשעות הערב והלילה יש מכירת מזון באזור. מצב השירותים כרגיל: רק שירותי הנשים פתוחים וצחנה עולה מהם, אך בלית ברירה הם משמשים את כל מי שזקוק לשירותים.

כמה נשים שהגיעו ניגשו לכניסה למכלאות והגברים איפשרו להן להשתלב בתור. ח' מיודענו, שלא ראינו מזמן, מגיע ומספר שהיום המצב סביר, אך בימים קודמים היה בלגן. דורש בשלומה של רוני פ', אותה לא ראה השבוע. הוא מספר שנתנו הרבה אישורים לרגל הרמדאן, ולכן יש לחץ רב על המעבר. יתכן שבגלל שעכשיו כבר סוף הרמדאן יש פחות אנשים היום לעומת המצב שהיינו עדים לו בשבוע שעבר. שמענו חיילת באחת העמדות מסבירה לאדם מבוגר שלא יוכל להיכנס לפני 8. לשם שינוי היא עושה זאת בטון רגוע ומסביר. חברתה בעמדה הסמוכה "נובחת" כל הזמן הוראות ברמקול, שאנו מתקשות לפענח.

אשה רעולת פנים שהגיעה שואלת על השער ההומניטרי. הסברנו שיפתח רק לקראת 6 ושתוכל להיכנס מהצד, אך היא העדיפה לחכות. בינתיים הגיעו עוד נשים. הן מעל 50 ורוצות להיכנס בלי אישור. מסבירים להן שרק ב-8 יתנו להן לעבור. הן הולכות לשבת על הספסלים. נשים אחרות עמדו בתורים הרגילים שהתקדמו בקצב סביר. בינתיים הגיע עוד שוטר ומאבטחים.

מעט אחרי 6 השוטר מ' ניגש עם אחד המאבטחים לפתוח את השער ההומניטרי. זכאים עברו. מי שמעל הגיל או עם אישור לביקור ברמדאן נדרש להמתין לשעה 8. התורים הרגילים התארכו בינתיים אל תוך החניה. השוטר מ' היה היום אדיב אל הפונים. הסביר שכעת מעבירים את מי שיוצא לעבודה או לבית חולים ואחרי 8 יכניסו את מי שמעוניין ללכת לביקורים ולתפילות. הוא גם פתח את השער בכל פעם שהגיעו נשים וזכאים אחרים. נשים שהוא כנראה מכיר או שניכר בהן שהן הולכות לעבודה הוא העביר גם בלי לעיין באישור. ב-6:20 לערך הגיע קצין מהמת"ק ועימו עוד חייל, ואז החל הקצין לפתוח את השער ההומניטרי. זמן קצר אח"כ השוטר מ' עזב את המקום ונותר שוטר אחר. הספסלים החלו להתמלא בנשים וגברים שהמתינו שתגיע שעתם לעבור אחרי 8. התורים הרגילים התקדמו בקצב סביר והחלו להתקצר. ב-6:45 הגיעה שוטרת נוספת.

ב-7 לערך הצטרפנו לאחד התורים. בחור בשם נאצר דורש בשלומן של חברותינו תמר ופיליס, אומר שלא ראה אותן מזמן. כנראה הן מגיעות למשמרות הרמדאן בימי ששי ולא למשמרות הרגילות אחה"צ. בחורה צעירה שהתבקשה להמתין ל-8 מתעקשת לפנות שוב ושוב אל השוטר והקצין ולבקש שיכניסו אותה קודם. הם מסרבים. כאשר היינו כבר בתוך המכלאות ראינו שהשוטר לקח ממנה את האישור וקרע אותו לגזרים. ככה ייעשה במקומותינו לאשה שאין לה סבלנות להמתין... הבחורה ההמומה נאלצה להשלים עם זה שלא תוכל לעבור בכלל, ועזבה את המקום.

כאשר הגיעה תורנו לעבור בעמדת הבידוק נתקלנו בחיילת שלא הבינה מה אנו עושות שם ולא בדיוק ידעה מה לעשות. למרבה המזל במקרה בדיוק נכנסה השוטרת לעמדה והיא הנחתה אותה להעביר אותנו.